Kurs na stanowisko dyżurnego ruchu

  Dyżurny ruchu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu pociągów i życie pasażerów. Prowadzi ruch pociągów osobowych i towarowych w obrębie stacji. Nadzoruje pracę nastawniczego, zwrotniczego i konserwatora zwrotnic.

Czytaj więcejKurs na stanowisko dróżnika przejazdowego

  Zatrudnieni na stanowisku dróżnika przejazdowego odpowiedzialni są za: obsługę urządzeń zabezpieczających przejazd; osłanianie pociągów zatrzymywanych na szlaku; konserwowanie i utrzymywanie przejazdu i nawierzchni kolejowej w granicach przejazdu.

Czytaj więcej


Kurs na stanowisko kierownika pociągu

  Praca, osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika pociągu, wykonywana jest przed rozpoczęciem jazdy, podczas jazdy lub manewrów. Polega m.in. na: sprawdzaniu sygnalizacji na końcu pociągów towarowych, sprawdzaniu prawidłowości załadowania przesyłek oraz ich zabezpieczenia; podawaniu sygnałów drużynie konduktorskiej i lokomotywowej; spisywaniu wagonów w składzie pociągu i sprawdzanie ich stanu technicznego.

Czytaj więcej


Kurs na stanowisko manewrowego

  Do obowiązków manewrowego należy rozłączanie i sprzęganie taboru; przestawianie zwrotnic, hamowanie taboru przy użyciu płozów hamulcowych; zabezpieczanie wagonów przed zbiegnięciem; sprawdzanie i przeprowadzanie składów pociągów do obsługi ruchu pasażerskiego; obsługiwanie przydzielonych zwrotnic w czasie wykonywania pracy manewrowej oraz inne prace zlecone przez ustawiacza.

Czytaj więcej


Kurs na stanowisko toromistrza

  Praca osoby zatrudnionej na stanowisku toromistrza polega na organizowaniu, kierowaniu; nadzorze nad robotami torowymi; sprawdzanie stanu szyn w torach kierunkowych; informowanie innych służb kolejowych o zauważonych usterkach w pracy urządzeń oraz sprawowanie nadzoru nad stanem nawierzchni, torów.

Czytaj więcej


Kurs na stanowisko nastawniczego

  Do obowiązków nastawniczego należy obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Sprawdzanie stanu i działania zwrotnic, wykolejnic i sygnałów. Prowadzenie dokumentacji ruchowej. Praca fizyczna na nastawniach wyposażonych w urządzenia mechaniczne.  Nastawniczy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo ruchu pociągów.

Czytaj więcej
Kurs na stanowisko ustawiacza

  Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ustawiacza należy zestawianie, łączenie i rozłączanie wagonów (pociągów), obsługa punktów ładunkowych. Wykonywanie manewrów przy użyciu lokomotywy i kierowanie pracą drużyny manewrowej.

Czytaj więcejKurs na maszynistę pojazdu trakcyjnego

Praca osoby zatrudnionej na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych  polega na prowadzeniu i obsłudze elektrycznego, spalinowego lub parowego pojazdu trakcyjnego. Przygotowaniu pojazdu do pracy, usuwaniu typowych uszkodzeń.

Czytaj więcej


Kurs na pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego

Praca osoby zatrudnionej na stanowisku pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych polega na prowadzeniu pod nadzorem i obsłudze elektrycznego, spalinowego lub parowego pojazdu trakcyjnego.  Przygotowaniu pojazdu do pracy, usuwaniu typowych uszkodzeń.

Czytaj więcej