Badanie ankietowe szkoleń zdalnych dla pracowników branży kolejowej.

Badanie ma na celu sprawdzenie tezy, iż szkolenia pracowników branży kolejowej realizowane w formie nauczania zdalnego ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa kolei.

Szanowni Państwo.

Badanie prowadzone jest w ramach studiów podyplomowych Akademia WSB Dąbrowa Górnicza Kierunek “Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym”.

W badaniu mogą wziąć udział pracownicy zatrudnieni u przewoźników kolejowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkowników bocznic kolejowych oraz firm wykonujących prace przy modernizacjach lub naprawach infrastruktury kolejowej.

Dodatkowo badanie skierowane jest do osób które ukończyły kurs Licencja Maszynisty.

Badaniu podani zostaną zarówno kobiety jak i mężczyźni, w wieku od 18 do 67 lat posiadający określone umiejętności w obsłudze komputera. Zatrudnieni jako: Dyżurny ruchu, Nastawniczy, Zwrotniczy, Kierownik pociągu, Dróżnik przejazdowy, Ustawiacz, Manewrowy, Rewident taboru, Automatyk, Toromistrz, Maszynista, i inne.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu tylko kilka minut.

Zapraszamy do anonimowego wypełnienia ankiety po szkoleniu zdalnym.

Poznanie Państwa opinii pozwoli na przedstawienie ewentualnych propozycji zmian mających znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

Prosimy o szczere odpowiedzi. ANKIETA

Kurs Poznań Licencja maszynisty

Badanie ankietowe prowadzone będzie do 20 maja 2021 roku.