Il corso per tutti coloro che desiderano ottenere le qualifiche di saldatore con metodo MAG (135) nel campo di saldatura ad angolo di lamiere e tubi (153 h) / saldatura di testa di lamiere (112 h) / saldatura di testa di tubi (99 h).

Descrizione del corso

Certificazioni dei saldatori con metodo MAG (135) costituisce un titolo di formazione indispensabile per svolgere il lavoro di saldatore. Per affermare le qualifiche acquisite il partecipante riceve il certificato attestante il superamento dell’esame per saldatori (certificato) e l’iscrizione al libro rilasciato dall’Istituto di Saldatura a Gliwice. Il partecipante della formazione non solo acquisirà la conoscenza teoretica necessaria, nonché svolgerà esercizi pratici, grazie ai quali acquisirà l’esperienza preziosa per il futuro lavoro professionale.

Partecipanti

– compiuti 18 anni,
– istruzione almeno elementare,
– certificato medico che afferma la capacità del candidato di partecipare al corso.

Programma di Formazione Corso di saldatura MAG 135

Saldatore con metodo MAG (135) deve avere non solo le competenze pratiche, nonché la conoscenza teoretica necessaria per poter esercitare la propria professione. La nostra formazione ha lo scopo di familiarizzare i partecipanti del corso con le informazioni su apparecchiatura di saldatura, materiali da saldare, preparazione di giunti da saldare e conoscenza nell’ambito di salute e sicurezza sul luogo di lavoro del saldatore.
La durata della formazione nella nostra impresa dipende dal tipo del corso selezionato. Le ore in cui viene organizzato il corso corrispondono al gruppo dei partecipanti.
La formazione viene svolta relativamente alle domande e ai compiti d’esame.
Per tutta la durata del corso ogni partecipante avrà a disposizione i materiali didattici.

Programma del corso:

Saldatura ad angolo di lamiere e tubi
1. L’uso di elettricità per saldatura ad arco.
2. L’apparecchiatura di saldatura.
3. Salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il lavoro sicuro nei capannoni di produzione.
5. I materiali di apporto per saldatura.
6. Saldatura in pratica.
7. Designazione e dimensionamento delle saldature.
8. I metodi di preparazione dei giunti da saldare.
9. Le qualifiche dei saldatori.
10. Esercizi pratici.

Saldatura di testa di lamiere
1. Introduzione alle problematiche di produzione di acciaio.
2. Giunti saldati di lamiere.
3. Saldabilità dell’acciaio.
4. Restringimento, sollecitazione e deformazioni.
5. Non conformità di saldatura.
6. La sintesi dei processi di saldatura.
7. Il lavoro sicuro di montaggio.
8. Controllo e prove.
9. Garantire la qualità nella saldatura.
10. Esercizi pratici.
Saldatura di testa di tubi
1. Giunti saldati di tubi.
2. Materiali diversi dall’acciaio non legato.
3. Revisione e conseguenze legate al guasto di apparecchiature saldate.
4. Norme di saldatura.
5. Esercizi pratici.

Iscrizione al corso di formazione:

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń

Parliamo italiano
tel. +48 794 398 252

Persona da contattare: Klaudek Klonowski e-mail: k.klonowski@atcgrupa.pl

Per iscriversi al corso occorre:
– compilare la commissione/la domanda di ammissione al corso,
– effettuare il pagamento anticipato.

Esame

Certificazioni di saldatura vengono rilasciati in Polonia dall’Istituto di Saldatura a Gliwice in base all’esame superato con esito positivo davanti alla commissione d’esame, composto da:
– esame pratico – durante il quale il corsista esegue un campione d’esame con un metodo, per il quale richiede la certificazione. Il superamento dell’esame pratico è la condizione per poter essere ammesso alla parte teorica.
– esame teorico – condotto in forma orale, composto dalle domande di ogni campo di conoscenza compreso nel programma di formazione.
L’esame si terrà al centro di formazione.

Informazioni supplementari

In Polonia la certificazione per saldatori con metodo MAG (135) è disciplinata dai seguenti atti legislativi:
– Regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 1997 sulle norme generali di salute e sicurezza sul lavoro (G. U. N. 129, pos. 844, con le successive modifiche),
– Regolamento del Ministero dell’Economia del 27 aprile 2000 sulla salute e sicurezza sul lavoro per lavori di saldatura (G. U. N. 40, pos. 470),
– Regolamento del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 1993 sulle regole e sui condizioni di miglioramento delle qualifiche professionali e istruzione generale per adulti (G. U. N. 193, pos. 472),
– Direttive dell’Istituto di Saldatura a Gliwice W-07/IS-41 in materia di formazione ed effettuazione degli esami persaldatori sotto la supervisione sostanziale dell’Istituto di Saldatura a Gliwice,
– Direttive dell’Istituto di Saldatura a Gliwice W-07/IS-17 Effettuazione degli esami per saldatori dopo aver partecipato ai corsi di saldatura sotto la supervisione sostanziale dell’Istituto di Saldatura a Gliwice,
– Direttive N. W-07/IS-02, Programmi di formazione per saldatori con metodo MAG (135) di lamiere e tubi in acciaio ferritico e inossidabile.

-Programma di formazione in base alle direttive dell’Istituto di Saldatura a Gliwice.

LA SUPERVISIONE DI SALDATURA È IMPEGNATA DALL’INGEGNERE, saldatore ROBERT KACZMAREK IWE, EWE, VT1+VT2

IWI KACZMAREK ROBERT

IWE KACZMAREK ROBERT

 

 

ATC GRUPA jest placówką dokształcania i doskonalenia zawodowego. Powstała w roku 1989 i zapoczątkowała działalność szkoleniami z zakresu nauki jazdy.

ATC S.C. składa się z następujących osób: Pana Wojciecha Kaczmarka, Pani Ireny Kaczmarek i Pana Daniela Kaczmarka.

Osobą decyzyjną jest dyrektor Wojciech Kaczmarek.

Firma jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie specjalistycznych kursów zawodowych i szkoleń.

Obejmuje szeroki zakres tematyczny.

Dzięki pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej część oferowanych szkoleń jest bezpłatna. Oferujemy także darmowe (w 100% lub 90%) projekty szkoleniowe finansowane z Krajowego Funduszu Finansowego.

Współpracujemy z takimi instytucjami jak:

 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBIGS) – szkolenia z zakresu operatora maszyn budowlanych
 • Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – szkolenia z zakresu wózków jezdniowych, żurawi, suwnic, podestów
 • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (IS) – szkolenia z zakresu spawania metodami: MAG, MIG, TIG, gazowe, elektryczne
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP)- szkolenia z zakresu BHP

Placówka prowadzi również szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii: B,B+E,C,C+E,D,D+E,T,  kwalifikacje zawodowe, szkolenia zawodowe dla kierowców oraz inne szkolenia transportowe.

 

Chi siamo

Chi siamo

Szanowni Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani współpracą z naszą firmą, serdecznie zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną, bądź telefoniczną.

ATC Poznań

ul. Mrągowska 11,
60-161 Poznań
Tel. 61 665 88 33
Tel. kom. 730 730 716
e-mail: atcpoznan@atcgrupa.pl

Godziny otwarcia biura:

Pn-Czw: 8:00-17:00

Pt: 8:00-16:00

ATC Gostyń

ul. Lipowa 1,
63-800 Gostyń
Tel. 65 575 85 00
Tel. kom.730 730 712
e-mail: biuro@atcgrupa.pl

Godziny otwarcia biura:

Pn-Pt: 8:00-16:00

Osoby zarządzające

Wojciech Kaczmarek – dyrektor

Irena Kaczmarek – dyrektor

Daniel Kaczmarek – dyrektor

 

W skład ATC Grupa wchodzi:

ATC s.c.
ul. Lipowa 1
63-800 Gostyń
NIP 696-177-79-39
REGON 300201232
Nr konta bankowego:
03 1020 4027 0000 1702 0432 8464
ATC Grupa Sp. z o.o.
ul. Lipowa 1
63-800 Gostyń
NIP 696-181-64-67
REGON 300562504
Nr konta bankowego:
43 1090 1258 0000 0001 2037 0828

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje konserwatora urządzeń objętych dozorem technicznym, takimi jak: wózki jezdniowe WJO II, wózki jezdniowe specjalizowane WJO I, podesty wolnobieżne, podesty samojezdne, żurawie przenośne/przewoźne, suwnice, żurawie samojezdne, żurawie wieżowe.
(altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje konserwatora urządzeń objętych dozorem technicznym, takich jak: wózki jezdnioey WJO II, wózki jezdniowe specjalizowane WJO I, podesty wolnobieżne, podesty samojezdne, żurawie przenośne/przewoźne, suwnice, żurawie samojezdne, żurawie wieżowe.

(altro…)

Przedstawiamy zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców pod adresem Pl. 20 października 2, 62-050 Mosina.
(altro…)

Poniżej przedstawiamy zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców pod adresem Pl. 20 października 2, 62-050 Mosina.
(altro…)

Przedstawiamy zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców da ATC s.c.
(altro…)

 

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do egzaminu niezbędnego dla uzyskania licencji maszynisty.
(altro…)

Praca osoby zatrudnionej na stanowisku kierowcy drezyny i wózka motorowego polega  na prowadzeniu pojazdu kolejowego na szlaku i po torach stacyjnych lub drogach, oraz konserwacją sprzętu.
(altro…)

Praca osoby zatrudnionej na stanowisku prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe  polega na prowadzeniu i obsłudze pojazdy trakcyjnego, przygotowaniu pojazdu do pracy, usuwaniu typowych uszkodzeń.
(altro…)

Praca osoby zatrudnionej na stanowisku kierowcy lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM polega na prowadzeniu i obsłudze lokomotywy spalinowej.
(altro…)

Praca osoby zatrudnionej na stanowisku pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych polega na prowadzeniu pod nadzorem i obsłudze elektrycznego, spalinowego lub parowego pojazdu trakcyjnego.  Przygotowaniu pojazdu do pracy, usuwaniu typowych uszkodzeń.
(altro…)

Praca osoby zatrudnionej na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych  polega na prowadzeniu i obsłudze elektrycznego, spalinowego lub parowego pojazdu trakcyjnego. Przygotowaniu pojazdu do pracy, usuwaniu typowych uszkodzeń.
(altro…)

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Numer i nazwa osi priorytetowej: 6 – Rynek Pracy

Numer i nazwa Działania: 6.5 – Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Tytuł projektu: DRUGA SZANSA! – wielkopolski program osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn pracodawcy

Cel projektu: wsparcie outplacementowe 53 kobiet i 39 mężczyzn przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy, zamieszkujących w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji. Dzięki uzyskanemu wsparciu otrzymają indywidualną
i kompleksową pomoc mającą na celu podjęcie nowej pracy lub przekwalifikowanie się i pozostanie
w dotychczasowym miejscu zatrudnienia.

Planowane Efekty Projektu:
1. Poprawa sytuacji zawodowej Uczestników Projektu
2. Wyrównanie szans mieszkańców gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich na regionalnym rynku pracy
3. zdefiniowanie celu zawodowego przed wszystkich uczestników projektu,
4. przygotowanie do wejścia na rynek pracy i rozwiązanie problemu zawodowego wszystkich uczestników projektu,
5. nabycie przez wszystkich uczestników projektu umiejętności poszukiwania zatrudnienia i uzyskanie wysokiej jakości ofert pracy,
6. podniesienie/nabycie kwalifikacji uczestników projektu odpowiadających ich predyspozycjom i potrzebom lokalnych pracodawców,
7. zrealizowanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.07.2019

Grupa docelowa projektu: 92 (53 kobiety, 39 mężczyzn) osoby fizyczne, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwo wielkopolskie, w tym:
1. 10 osób przewidzianych do zwolnienia
2. 46 osób zagrożonych zwolnieniem z pracy
3. 36 osób powyżej 30 roku życia zwolnionych nie dłużej niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dot. zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych
i modernizacyjnych przedsiębiorstw
W tym dodatkowo:
a) 56 osób o niskich kwalifikacjach

Rodzaje wsparcia w projekcie:
1. Indywidualny Plan Działania wraz z doradztwem zawodowym – 92 osoby
2. Nieoznaczone warsztaty umiejętności miękkich – 46 osób
3. Nieoznaczone kursy/szkolenia umożliwiające nabycie/podniesienie kwalifikacji – 92 osoby
4. Indywidualne pośrednictwo pracy wraz z wsparciem psychologa – 92 osoby

Dodatkowe informacje:
1. Zwrot kosztów dojazdów dla osób bezrobotnych
2. Stypendium szkoleniowe dla osób bezrobotnych

Wartość projektu: 823 574,20 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 782 395,49 zł

Dokumenty rekrutacyjne
Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
Oświadczenie pracodawcy – do pobrania
Oświadczenie osób zwolnionych – do pobrania

Dane kontaktowe
ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek
ul. Mrągowska 11
60-061 Poznań
tel. 61 665 88 35

Zapytania ofertowe:

Zakup usługi najmu pomieszczeń w ramach projektu „DRUGA SZANSA! – wielkopolski program wspierania osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 19-10-2017 r.

ZAPYTANIE_OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK_NR_1

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa osi priorytetowej: 05 – Zatrudnienie

Numer i nazwa Działania: 05.06. – Adaptacyjność pracowników

Tytuł projektu: REORIENTACJA ZAWODOWA – kompleksowy program outplacementowy dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących pracodawcy

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy 40 osób określonych w grupie docelowej poprzez:

1) indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia indywidualnej ścieżki reorientacji zawodowej dla 40os.,
2) przekwalifikowanie się 24os.zgodnie z własnymi predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku dzięki kursom zawodowym przy wsparciu psychologa w uporaniu się z emocjonalnymi skutkami utraty pracy oraz pośrednika pracy w zakresie znalezienia nowego zatrudnienia,
3) rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy przez min.13 z 16 osób z potencjałem biznesowym, dzięki wyposażeniu ich w wiedzę nt. zakładania i prowadzenia działalności, udzieleniu finansowego wsparcia na otwarcie i prowadzenie firmy(od 6do 12m-cy) oraz specjalistycznemu wsparciu w postaci szkoleń i doradztwa.

Planowane efekty projektu:

1. Nabycie umiejętności samodzielnego i skutecznego radzenia sobie na rynku pracy,
2. Nabycie kwalifikacji zawodowych,
3. Założenie działalności gospodarczej,
4. Poprawienie sytuacji osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 – 30.06.2019

Grupa docelowa projektu: 40 osób fizycznych (24 kobiety i 16 mężczyzn), które zamieszkują (w rozumieniu przepisów KC) lub pracują lub uczą się na obszarze woj. pomorskiego w tym:
a) 28 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
b) 6 osób przewidzianych do zwolnienia,
c) 6 osób zagrożonych zwolnieniem.

Dodatkowo w tym:

a) 4 osoby z niepełnosprawnościami
b) 4 osoby w wieku 50+
c) 24 osoby o niskich kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 włącznie, czyli podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne

Rodzaje wsparcia w projekcie:
2 ŚCIEŻKI udzielania wsparcia w projekcie:
Wspólne wsparcie dla wszystkich uczestników projektu – doradztwo zawodowe i przygotowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania)

I PRZEKWALIFIKOWANIE – 24 osoby
Etap 1 – Indywidualne Pośrednictwo Pracy (średnio 11h/os) i Poradnictwo Psychologiczne (śr. 3 h/os)
Etap 2 – Nieoznaczone kursy/szkolenia nadające kwalifikacje (rodzaje kursów/szkoleń będą wynikały z IPD, analiz rynku pracy w woj. pomorskim).
Uczestnikom Projektu zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdów oraz stypendia szkoleniowe.

II UDZIELENIE DOTACJI – 16 osób

Etap 1 – Wsparcie Szkoleniowo-Doradcze przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej:
– spotkania z doradcą przedsiębiorczości: grupowe (2 gr.x8os.x4h) oraz indywidualne (4h/os.);
– szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (2 gr,x8os.x35 h);
Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz zwrot kosztów dojazdów.

Etap 2 – Jednorazowa Dotacja Inwestycyjna dla 13 os. z najwyższą liczbą pkt. po ocenie Wniosku o dotację. Średnia kwota Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej – 24 000,00 zł.
Uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenie o pomocy de minimis.
Monitoring i Kontrola Działalności Gospodarczej przez 12 miesięcy od rozpoczęcia dział. gosp.
Wsparcie Pomostowe:
-Finansowe: Podstawowe (dla 13 os. przez pierwsze 6 m-cy) i Przedłużone (dla 6 osób przez kolejne 6 m-cy): średnio 2000,00 zł/os.
– Szkoleniowo-Doradcze przez 12 m-cy. (doradcze 4h./os.). wynikające zapotrzebowanie na podniesienie kwalifikacji lub kompetencji wynikające ze spotkań z doradcą skutkować będzie specjalistycznym kursem/szkoleniem (1 kurs/os.)

Wartość projektu: 973 112,80 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 924 457,16 zł

 

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Oświadczenie osób zwolnionych – do pobrania

Oświadczenie pracodawcy – do pobrania

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Beneficjent

ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Lipowa 1,

63-800 Gostyń

 

Biuro Projektu

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy

Ośrodek Szkoleniowy Szkoła Biznesu z siedzibą w Chojnicach

ul. Lichnowska 5

89-620 Chojnice

Tel. 796 568 404

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej należy obsługa i prowadzenie maszyn do robót nawierzchni kolejowej. Przygotowywanie maszyny do pracy oraz usuwanie typowych uszkodzeń.
(altro…)

 

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa osi priorytetowej: 05 Zatrudnienie

Numer i nazwa Działania: 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Numer i nazwa Poddziałania: 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Tytuł projektu: ZAKTYWIZUJ SIĘ! – kompleksowy program aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim

Cel projektu: zwiększenie zatrudnienia 115 osób bezrobotnych z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia z woj. pomorskiego

Planowane efekty projektu:

1. zdefiniowanie celu zawodowego przed wszystkich uczestników projektu,
2. przygotowanie do wejścia na rynek pracy i rozwiązanie problemu zawodowego wszystkich uczestników projektu,
3. nabycie przez wszystkich uczestników projektu umiejętności poszukiwania zatrudnienia i uzyskanie wysokiej jakości ofert pracy,
4. podniesienie/nabycie kwalifikacji uczestników projektu odpowiadających ich predyspozycjom i potrzebom lokalnych pracodawców,
5. nabycie umiejętności praktycznych 70 uczestników stażu,
6. zrealizowanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017-31.08.2019

Grupa docelowa projektu: 115 osób fizycznych (64 kobiety, 51 mężczyzn) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP powyżej 30 roku życia zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim, w tym:

1. min. 6 osób powyżej 50 lat, w tym 4 kobiety i 2 mężczyzn;
2. min. 12 osób z niepełnosprawnościami, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn;
3. min. 5 osób długotrwale bezrobotnych, w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn;
4. min. 92 osoby o niskich kwalifikacjach, w tym 51 kobiet i 41 mężczyzn;

Wykaz powiatów, które kwalifikują się do udziału w projekcie:

1. bytowski
2. chojnicki
3. człuchowski
4. kościerski
5. kwidzyński
6. lęborski
7. malborski
8. nowodworski
9. pucki
10. słupski
11. starogardzki
12. sztumski
13. tczewski
14. wejherowski

Rodzaje wsparcia w projekcie:

1. Wywiad – Indywidualny Plan Działania – 115 osób
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – 115 osób
3. Pośrednictwo pracy – 103 osoby
4. Spotkania osób z niepełnosprawnością z trenerem pracy – 12 osób
5. Nieoznaczone kursy/szkolenia umożliwiające nabycie/podniesienie kwalifikacji, zgodnie z Barometrem Zwodów Deficytowych w poszczególnych powiatach – 115 osób
6. Staże zawodowe trwające 3 miesiące – 70 osób

 

Dodatkowe informacje:

1. Stypendium szkoleniowe.
2. Stypendium stażowe.
3. Zwrot kosztów dojazdów na kursy/szkolenia oraz staż.

 

Wartość projektu: 1 607 267,40 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 526 904,03 zł

 

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

Beneficjent

ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Lipowa 1,

63-800 Gostyń

 

Biuro Projektu

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy

Ośrodek Szkoleniowy Szkoła Biznesu z siedzibą w Chojnicach

ul. Lichnowska 5

89-620 Chojnice

Tel. 796 568 404

 

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa osi priorytetowej: 6 – Rynek Pracy

Numer i nazwa Działania: 6.5 – Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Tytuł projektu: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ: program zwiększenia poziomu zatrudnienia biernych zawodowo mieszkańców gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego w wieku 30 lat i więcej

Cel projektu: zwiększenie zatrudnienia poprzez wsparcie aktywizacji zawodowej 39 kobiet i 33 mężczyzn biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących wyłącznie na obszarach gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim

Planowane Efekty Projektu:
1. Poprawa sytuacji zawodowej Uczestników Projektu
2. Wyrównanie szans mieszkańców gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich na regionalnym rynku pracy
3. zdefiniowanie celu zawodowego przed wszystkich uczestników projektu,
4. przygotowanie do wejścia na rynek pracy i rozwiązanie problemu zawodowego wszystkich uczestników projektu,
5. nabycie przez wszystkich uczestników projektu umiejętności poszukiwania zatrudnienia i uzyskanie wysokiej jakości ofert pracy,
6. podniesienie/nabycie kwalifikacji uczestników projektu odpowiadających ich predyspozycjom i potrzebom lokalnych pracodawców,
7. nabycie umiejętności praktycznych 30 uczestników stażu,
8. zrealizowanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2018

Grupa docelowa projektu: 72 (39 kobiety, 33 mężczyzn) osoby fizyczne, bierne zawodowo w wieku 30 lat
i więcej zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego, w tym:
1. 10 osób w wieku 50+
2. 12 osób z niepełnosprawnością
3. 58 osób o niskich kwalifikacjach
Wykaz gmin i powiatów Specjalnej Strefy Włączenia (pobierz)

Rodzaje wsparcia w projekcie:
1. Ścieżka Kariery – Indywidualny Plan Działania – 72 osoby
2. Rozwój Potencjału Osobistego: Indywidualne wsparcie doradcze (zawodowe oraz psychologiczne) – 72 osoby
3. Zarządzanie Karierą: Indywidualne i Kompleksowe Pośrednictwo Pracy – 72 osoby
4. Nieoznaczone kursy/szkolenia nadające kwalifikacje – 72 osoby
5. Staże zawodowe – 30 osób
6. Wsparcie mobilności geograficznej – 3 osoby

Wartość projektu: 997 148,64 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 947 291,20 zł

Dokumenty rekrutacyjne
Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia – dotyczy osób z niepełnosprawnością

Zapytana ofertowe:

Zakup usługi najmu pomieszczeń w ramach projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ: program zwiększania poziomu zatrudnienia biernych zawodowo mieszkańców gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego w wieku 30 lat i więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 06-10-2017 r.

ZAPYTANIE_OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK_NR_1

 

 

Dane kontaktowe

Biuro projektu:
ul. Monte Cassino 30
70-466 Szczecin

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa osi priorytetowej: 05 – Zatrudnienie

Numer i nazwa Działania: 05.05. – Kształcenie ustawiczne

 

Tytuł projektu: ŚWIADOMA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: pomorski program wysokiej jakości kształcenia ustawicznego dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników przedsiębiorstw społecznych w wieku aktywności zawodowej

 

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy 23 kobiet i 207 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej (tj. 18 lat i więcej), zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwo pomorskie poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych

 

Planowane efekty projektu:

1. Nabycie kwalifikacji w zawodzie spawacza, operatora maszyn UDT lub operatora maszyn budowlanych,

2. Podniesienie atrakcyjności uczestników projektu na rynku pracy,

3. Poprawienie sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.05.2019

 

Grupa docelowa projektu: 230 osób (23 kobiety, 207 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej (tj. 18 lat i więcej) zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa pomorskiego, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, w tym:

1. 46 osób w wieku 18-25 lat

2. 184 osób w wieku 25 lat i więcej,

W tym dodatkowo:

a) 20 osób w wieku 50+

b) 184 osób o niskich kwalifikacjach

 

Rodzaje wsparcia w projekcie:

1. Kurs spawania metodą MAG i TIG – 100 osób

2. Kurs operatora maszyn – 70 osób

Do wyboru jedna z maszyn:

a) wózek podnośnikowy ze stałym masztem,

b) podest ruchomy wolnobieżny,

c) podest ruchomy samojezdny,

d) żuraw przenośny,

e) żuraw samojezdny,

f) suwnice sterowane z poziomu roboczego,

g) wyciągnik i wciagrka

3. Kurs operatora koparko-ładowarki i zagęszczarki i ubijaka – 30 osób

4. Kurs operatora koparki – 30 osób

 

Wkład własny uczestników:

1. Kurs spawania metodą MAG i TIG – 860,00 zł

2. Kurs operatora maszyn – 202,00 zł

3. Kurs operatora koparko-ładowarki i zagęszczarki i ubijaka – 925,00 zł

4. Kurs operatora koparki – 746,00 zł

 

 

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Zaświadczenie o zatrudnieniu – do pobrania

Oświadczenie dot. udziału w szkoleniach – do pobrania

 

Beneficjent

ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Lipowa 1,

63-800 Gostyń

 

Biuro Projektu

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy

Ośrodek Szkoleniowy Szkoła Biznesu z siedzibą w Chojnicach

ul. Lichnowska 5

89-620 Chojnice

Tel. 796 568 404

Aktualnie nie realizujemy projektów w tym województwie

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży internetowej Kursów oraz Kursów wraz z Materiałami Dydaktycznymi w sklepie prowadzonym przez ATC s.c.
 2. Strona internetowa dostępna pod adresem www.atcgrupa.pl oraz www.ekursy.akademiakierowcy.pl, jak i wszystkie jej podstrony, są̨ własnością ATC s.c Wojciech, Irena, Daniel Kaczmarek z siedzibą w Gostyniu przy ul. Lipowej 1; NIP 696 17 77 939; REGON 300 201232 (dalej zwana ATC).
 3. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Sklep dostępny jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie („Regulamin”).
  Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się̨ z treścią Regulaminu przed skorzystaniem z usług Sklepu.

II Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, ATC umożliwia za pośrednictwem Sklepu zakup Kursów oraz zakup Kursów z wykorzystaniem Materiałów Dydaktycznych, w ramach których Użytkownicy mogą nabywać wiedzę w zakresie obszarów objętych danym rodzajem Materiałów.
 2. Ceny za poszczególne Kursy oraz Kursy wraz z Materiałami Dydaktycznymi w ramach Sklepu określają ceny podane na stronie internetowej.
 3. ATC zastrzega sobie prawo publikowanie reklam na stronie Sklepu.

III Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz korzystania z Materiałów Dydaktycznych, niezbędne są:
  1. urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet oraz najnowszą wersją przeglądarki – Chrome, Firefox, Opera.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. włączona obsługa plików cookies
  4. zainstalowany program FlashPlayer.

IV Składanie zamówień

 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.
 2. Klient może składać zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Po uiszczeniu opłaty za Kurs za pośrednictwem strony Przelewy24.pl lub przelewu bankowego, kupujący otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia, potwierdzenie dokonania przelewu oraz potwierdzenie rejestracji na stronie ATC.
 4. W Przypadku zakupu Kursu z Materiałami Dydaktycznymi kupujący otrzymuje drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia, login i hasło z dostępem do zakupionych Materiałów Dydaktycznych.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła oraz do kontroli dostępu osób trzecich do swojego konta. Użytkownik wyraża zgodę̨, na poniesienie odpowiedzialności za działania osób trzecich wykorzystujących jego konto i hasło.

V Prawo odstąpienia od umowy

 1. Termin bezkosztowej rezygnacji jest uzależniony od rodzaju wybranego Kursu Dla szkoleń innych niż Prawo Jazdy, możliwe jest odwołanie zarezerwowanego terminu i tym samym zwrot wpłaconej kwoty pod warunkiem, że odwołanie nastąpi na co najmniej  24 godziny przed ustalonym terminem zajęć. Odwołanie jest możliwe osobiście w Ośrodku ATC s.c. lub drogą telefoniczną na nr 61 665 88 33.
 2. Zwrot poniesionych kosztów następuję w terminie 14 dni.
 3. W przypadku odwołania kursu z winy ATC, firma zwraca całą wpłaconą kwotę na podane przez Klienta konto w terminie 14 dni.

VI Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia do kierownictwa ATC s.c.
 2. Wymagane jest aby reklamacja została złożona w formie pisemnej i przesłana pocztą lub na adres email: atcpoznan@atcgrupa.pl
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. ATC nie rozpatruje reklamacji ustnych.

VII Dane osobowe

 1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez ATC, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883 ze zm.).

VIII Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany z jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia w Sklepie.
 2. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ustawiacza należy zestawianie, łączenie i rozłączanie wagonów (pociągów), obsługa punktów ładunkowych. Wykonywanie manewrów przy użyciu lokomotywy i kierowanie pracą drużyny manewrowej.
(altro…)

 

Osoba zatrudniona na stanowisku automatyka będzie odpowiedzialna za: utrzymanie, naprawę i montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
(altro…)

 

Do obowiązków rewidenta taboru należy: sprawdzanie wagonów pojazdów pod względem przydatności technicznej do ruchu. Sprawdzanie działania hamulców. Dokonywanie bieżących napraw.
(altro…)

 

Do obowiązków nastawniczego należy obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Sprawdzanie stanu i działania zwrotnic, wykolejnic i sygnałów. Prowadzenie dokumentacji ruchowej. Praca fizyczna na nastawniach wyposażonych w urządzenia mechaniczne.  Nastawniczy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo ruchu pociągów.
(altro…)

 

Praca osoby zatrudnionej na stanowisku toromistrza polega na organizowaniu, kierowaniu; nadzorze nad robotami torowymi; sprawdzanie stanu szyn w torach kierunkowych; informowanie innych służb kolejowych o zauważonych usterkach w pracy urządzeń oraz sprawowanie nadzoru nad stanem nawierzchni, torów.

(altro…)

 

Do obowiązków manewrowego należy rozłączanie i sprzęganie taboru; przestawianie zwrotnic, hamowanie taboru przy użyciu płozów hamulcowych; zabezpieczanie wagonów przed zbiegnięciem; sprawdzanie i przeprowadzanie składów pociągów do obsługi ruchu pasażerskiego; obsługiwanie przydzielonych zwrotnic w czasie wykonywania pracy manewrowej oraz inne prace zlecone przez ustawiacza. (altro…)

 

Praca, osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika pociągu, wykonywana jest przed rozpoczęciem jazdy, podczas jazdy lub manewrów. Polega m.in. na: sprawdzaniu sygnalizacji na końcu pociągów towarowych, sprawdzaniu prawidłowości załadowania przesyłek oraz ich zabezpieczenia; podawaniu sygnałów drużynie konduktorskiej i lokomotywowej; spisywaniu wagonów w składzie pociągu i sprawdzanie ich stanu technicznego.
(altro…)

 

Zatrudnieni na stanowisku dróżnika przejazdowego odpowiedzialni są za: obsługę urządzeń zabezpieczających przejazd; osłanianie pociągów zatrzymywanych na szlaku; konserwowanie i utrzymywanie przejazdu i nawierzchni kolejowej w granicach przejazdu.
(altro…)

 

Dyżurny ruchu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu pociągów i życie pasażerów. Prowadzi ruch pociągów osobowych i towarowych w obrębie stacji. Nadzoruje pracę nastawniczego, zwrotniczego i konserwatora zwrotnic. 
(altro…)

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Międzychodzie gmina Dolsk. Zaświadczenie nr 007P.

Kurs dla osób przygotowujących się do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Szkolenie ma na celu przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Istotne jest również przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.

Czas trwania szkolenia:
w ramach kategorii A 24h = 6h T, 18h P
w ramach kategorii B, C, D 14h = 6h T, 8h P

Program szkolenia oparty jest na czterech pracowniach:
– placu manewrowym,
– płycie poślizgowej pierścieniowej,
– płycie poślizgowej prostokątnej,
– torze szkoleniowym,

Tematy zajęć:
1. Przepisy ruchu drogowego.
2. Psychologia transportu.
3. Problematyka wypadków drogowych.
4. Technika i taktyka jazdy w warunkach specjalnych.

Wymagania uczestnika:
– posiadanie co najmniej prawa jazdy kat. B lub odpowiedniej kategorii o którą ubiega się osoba szkolona.

Kurs kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej prowadzonym przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy.
Część teoretyczna egzaminu obejmuje 20 pytań testowych. Przy każdym pytaniu testowym tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Egzamin z części teoretycznej trwa 25 minut.
Osoba szkolona uzyskuje pozytywny wynik egzaminu, jeśli poprawnie odpowie na 16 pytań.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
Podczas egzaminu części praktycznej należy prawidłowo wykonać:
– slalom,
– hamowanie awaryjne w zakręcie,
– ominięcie przeszkody na zakręcie,
Dwukrotnie nieprawidłowo wykonane przewidziane zadanie powoduje uzyskanie negatywnego wyniku z egzaminu części praktycznej.

Program na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.05.2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pienięźne.

Dane kontaktowe firmy

ODTJ Akademia Kierowcy – Międzychód (gmina Dolsk)

Międzychód 44, 63-140 Dolsk
Tel. 884 70 70 22
Adres email: miedzychod@akademiakierowcy.pl
www. ODTJ Akademia Kierowcy

Kurs dla osób, które chcą rozszerzyć zakres swoich kwalifikacji zawodowych i zdobyć nowe uprawnienia w zakresie instruktora techniki jazdy.

 

Opis
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r.  w sprawie doskonalenia techniki jazdy, każda osoba spełniająca niniejsze warunki może ubiegać się o zdobycie lub rozszerzenie swoich uprawnień w zakresie instruktora techniki jazdy.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego na instruktora techniki jazdy oraz do pracy w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

 

 

Warunki uczestnictwa
– co najmniej wykształcenie średnie,
– posiadać co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B,

Ilość godzin

Szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się po raz pierwszy o uprawnienia instruktora techniki jazdy:
w ramach kat. A = 111 h, T = 65 h, P = 46 h
w ramach kat. B, C, C+E, D = 88 h, T = 64, P = 24 h

Szkolenie uzupełniające dla osób ubiegających się o poszerzenie uprawnień instruktora techniki jazdy
posiadając kat. A = 28 h, T = 4 h, P = 24 h w przypadku rozszerzenia zakresu uprawnienia instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E

posiadając kat. B, B+E, C, C+E, D lub D+E
– w przypadku rozszerzenia zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy A = 51 h, T = 5 h, P = 46 h
– w przypadku rozszerzenia zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, C, C+E, D lub D+E = 15 h, T= 1 h, P = 14 h

Egzamin państwowy
Warunki przystąpienia do egzaminu
Kandydat składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wojewody następujące dokumenty:

 • Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy
 • Kopię posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba jest już wpisana do ewidencji instruktorów
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Kopię prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności ITJ
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia średniego
 • Oświadczenie, że nie był skazany wyrokiem sądu za:
 •         Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 •         Przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
 •         Przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 •         Prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie  działającego środka
 •         Przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu
 •         Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej
 • Wyraźną fotografię o wymiarach 3,5cm x 4,5 cm
 • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin
 • Posiada przez co najmniej okres 3 lat prawo jazdy kategorii

Egzamin przeprowadza się odrębnie z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie testu wielokrotnego wyboru
i obejmuje 40 pytań o łącznej wartości 90 punktów.
Czas trwania egzaminu teoretycznego to 30 min, a wynik pozytywny uzyskuje się przy co najmniej 72 pkt.

Część praktyczna egzaminu polega na prawidłowym przygotowaniu i wykonaniu zadań w zakresie danej kategorii prawa jazdy oraz prezentacji umiejętności prowadzenia szkolenia.
Egzamin odbywa się w miejscu, w którym to prowadzone było szkolenie.

Program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16.03.2013 r.

 

Dane kontaktowe firmy

ODTJ Akademia Kierowcy – Międzychód (gmina Dolsk)

Międzychód 44, 63-140 Dolsk
Tel. 884 70 70 22
Adres email: miedzychod@akademiakierowcy.pl
www. ODTJ Akademia Kierowcy

Kursy z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi w postaci prezentacji multimedialnych.
(altro…)

Your cart is currently empty.

Return to shop

Login

logo_eu

Informacje o projekcie:

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa osi priorytetowej: I – Osoby młode na rynku pracy
Numer i nazwa Działania: 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 – Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego
Tytuł projektu: Młodzi Ślązacy gotowi do pracy! – program aktywizacji osób do 29 roku życia na śląskim rynku pracy
Cel projektu: zwiększenie w okresie realizacji projektu szans na zatrudnienie 42 kobiet i 26 mężczyzn niezarejestrowanych w urzędach pracy, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku od 18 do 29 roku życia, w tym niepełnosprawnych, z grupy NEET, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwo śląskie, w przypadku których problemy społeczne i bariery edukacyjno-zawodowe są największe, a równocześnie wyposażenie ich w kwalifikacje/kompetencje oczekiwane przez pracodawców jest szansą na trwałą zmianę i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.

Planowane efekty projektu:
1. zdefiniowanie celu zawodowego przed wszystkich uczestników projektu,
2. przygotowanie do wejścia na rynek pracy i rozwiązanie problemu zawodowego wszystkich uczestników projektu,
3. nabycie przez wszystkich uczestników projektu umiejętności poszukiwania zatrudnienia i uzyskanie wysokiej jakości ofert pracy,
4. umożliwienie wszystkim uczestnikom projektu podniesienia/nabycia kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych odpowiadających ich predyspozycjom i potrzebom lokalnych pracodawców,
5. umożliwienie 28 uczestnikom nabycia umiejętności praktycznych w efekcie odbycia stażu,
6. zrealizowanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 30.06.2018

Grupa docelowa projektu: 68 osób (42 kobiety, 26 mężczyzn) fizycznych w wieku 18-29 lat zamieszkujących (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na obszarze województwa śląskiego, w tym:
1. 12 osób bezrobotnych
2. 56 osób biernych zawodowo
W tym dodatkowo:
a) 9 osób niepełnosprawnych
b) 5 osób długotrwale bezrobotnych
c) 40 osób o niskich kwalifikacjach
d) 14 osób nienależących do grupy a-c
bez pracy, niezarejestrowanych w urzędach pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (def. PWER 2014-2020), z wyłączeniem grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Rodzaje wsparcia w projekcie:
Nieoznaczone szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych – 29 osób
Nieoznaczone szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności – 29 osób
Nieoznaczone szkolenia/kursy IT – 10 osób

Wartość projektu: 997 936,40
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 948 039,58

Dokumenty rekrutacyjne
Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia – dotyczy osób niepełnosprawnych

Dane kontaktowe
Biuro projektu:
Politechnika Śląska – Wydział Transportu
ul. Krasińskiego 8
40 – 019 Katowice
tel. 32 603 42 92

Zapytania ofertowe:

Zakup usług szkoleniowych w ramach projektu „Młodzi Ślązacy – gotowi do pracy! – program aktywizacji osób do 29 roku życia na śląskim rynku pracy”.

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 01-02-2018 r.

ZAPYTANIE_OFERTOWE_gr_III

ZAŁĄCZNIK_NR_1

 

 

Harmonogramy:

 

2017-05 – harmonogram – indywidualny plan działania

2017-05 – harmonogram – indywidualne pośrednictwo pracy

2017-06 – harmonogram – indywidualne pośrednictwo pracy

2017-06 – harmonogram – indywidualne poradnictwo zawodowe

2017-07 – harmonogram – indywidualne pośrednictwo pracy

2017-07 – harmonogram – indywidualny plan działania

2017-07 – harmonogram – indywidualne poradnictwo zawodowe

2017-07 – harmonogram – indywidualne poradnictwo psychologiczne

2017-08 – harmonogram – szkolenie obsługa klienta

2017-08 – harmonogram – szkolenie KV

2017-08 – harmonogram – szkolenie F-gazy

2017-08 – harmonogram – indywidualne wsparcie doradcze

2017-08 – harmonogram – indywidualne pośrednictwo pracy

2017-09-harmonogram-grafika komputerowa COREL

2017-09-harmonogram-obsługa klienta i techniki sprzedaży

2017-09-harmonogram-przedstawiciel handlowy

2017-09 – harmonogram – indywidualne pośrednictwo pracy

2017-09 – harmonogram – indywidualne wsparcie doradcze

2017-10 – harmonogram – indywidualne pośrednictwo pracy

2017-10-harmonogram-grafika komputerowa PHOTOSHOP

2017-10-harmonogram-indywidualne wsparcie doradcze

2017-11 – harmonogram – indywidualne pośrednictwo pracy

2017-11-harmonogram-indywidualne poradnictwo psychologiczne

2017-12 – harmonogram – indywidualne pośrednictwo pracy

2017-12 – harmonogram – indywidualne wsparcie doradcze

2017-12 – harmonogram – indywidualny plan działania

2017-12-indywidualne poradnictwo psychologiczne

logotypy

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Numer i nazwa osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: 8: Edukacja
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej: 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych

Tytuł projektu: Z kwalifikacjami na rynku pracy

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 400 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej od 25 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach, nieuczestniczących we wsparciu Lifelong Learning, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia organizowanych przy współpracy z pracodawcami.
Okres realizacji projektu: 01.11.2016 – 31.10.2018
Grupa docelowa projektu: osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej od 25 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach, nieuczestniczące we wsparciu Lifelong Learning, będące osobami fizycznymi zamieszkałymi na obszarze województwa wielkopolskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.
Podział grupy docelowej:
Osoby pracujące: 365 (20 kobiet, 345 mężczyzn)
Osoby bezrobotne: 24 (13 kobiet, 11 mężczyzn)
Osoby długotrwale bezrobotne: 8 (5 kobiet, 3 mężczyzn)
Osoby bierne zawodowo: 3 (2 kobiety, 1 mężczyzna)
W tym
Osoby z niepełnosprawnościami: 20 (5 kobiet, 15 mężczyzn)
Osoby z terenów wiejskich: 300 (30 kobiet, 270 mężczyzn)
Rodzaje wsparcia w projekcie:
1. Kurs spawania metodą MAG i TIG – 90 osób (jedna osoba bierze udział w obu szkoleniach)
2. Kurs operatora maszyn – 240 osób
Do wyboru jedna w wymienionych maszyn: wózek podnośnikowy ze stałym masztem, podest ruchomy wolnobieżny, podest ruchomy samojezdny, żuraw przenośny, żuraw samojezdny, suwnica sterowana z poziomu roboczego, wyciągnik i wyciągarka
3. Kurs elektroenergetyczny na poziomie 1 KV – 70 osób
Wkład własny uczestników:
Projekt zakłada wkład własny uczestników. Wysokość wkładu będzie zależna od rodzaju wsparcia.
1. Kurs spawania metodą MAG i TIG – 796,12 zł
2. Kurs operatora maszyn – 109,50 zł
3. Kurs elektroenergetyczny na poziomie 1 KV – 27,58 zł

Dokumenty rekrutacyjne
Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Dodatkowo:
1. Osoby pracujące składają zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy
2. Osoby bezrobotne składają zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
3. Osoby niepełnosprawne składają orzeczenie o niepełnosprawności

Dane kontaktowe
Projekt realizowany jest przez firmę ATC GRUPA Sp. z o.o.
Szczegółowych informacji uzyskać można bezpośrednio w biurze projektu: Gostyń, ul. Lipowa 1 lub pod numerem telefonu: 65 575 85 30.

Harmonogramy wsparcia:

2017-02-07 – Harmonogram spawanie metodą MAG
2017-03-05 – Harmonogram operator wózka podnośnikowego ze stałym masztem

2017-03-20 – Harmonogram kurs z zakresu uprawnień elektroenergetycznych

2017-04-06 – harmonogram spawanie metodą TIG

2017_04-11 – harmonogram operator wózka podnośnikowego ze stałym masztem

2017-04-11 – Harmonogram uprawnienia elektroenergetyczne

2017-04-20 – harmonogram spawanie metodą MAG

2017-05-09 – harmonogram operator żurawia przenośnego

2017-05-18 – harmonogram uprawnienia elektroenergetyczne

2017-06-02 – harmonogram spawanie metodą TIG

2017-07-03 – harmonogram operator wózka podnośnikowego ze stałym masztem

2017-07-10 – harmonogram uprawnienia elektroenergetyczne

2017-07-26 – harmonogram spawanie metodą TIG

2017-08-08 – harmonogram spawanie metodą MAG

2017-09-04 – harmonogram operator wózka podnośnikowego ze stałym masztem

2017-09-18 – harmonogram spawanie metodą TIG

2017-09-29 – harmonogram spawanie metodą MAG

2017-10-23 – harmonogram operator wózka podnośnikowego ze stałym masztem

2017-11-09 – harmonogram spawanie metodą TIG

2017-11-22 – harmonogram spawanie metodą MAG

2017-12-04 – harmonogram operator wózka podnośnikowego ze stałym masztem

2018-01-04 – harmonogram spawanie metodą TIG

2018-02-06 – harmonogram operator wózka podnośnikowego ze stałym masztem

 

 

logotypy

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Numer i nazwa osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: 8: Edukacja
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej: 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych
Tytuł projektu: FACHOWCY W BRANŻY BUDOWLANEJ – program podnoszenia kwalifikacji mieszkańców Wielkopolski w wieku aktywności zawodowej.

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 220 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej od 25 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach, nieuczestniczących we wsparciu Lifelong Learning oferowanym z ramach POKL, zamieszkujących na obszarze Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia organizowanych przy współpracy z pracodawcami.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.09.2018

Grupa docelowa projektu: osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej od 25 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach, nieuczestniczące we wsparciu Lifelong Learning oferowanym z ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszkujące na obszarze Wielkopolski, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia organizowanych przy współpracy z pracodawcami.
Podział grupy docelowej:
Osoby pracujące: 200 (12 kobiet i 188 mężczyzn)
Osoby bezrobotne: 10 (5 kobiet i 5 mężczyzn)
Osoby długotrwale bezrobotne: 5 (3 kobiety, 2 mężczyzn)
Osoby bierne zawodowo: (2 kobiety, 3 mężczyzn)
Osoby z niepełnosprawnościami: 5 (2 kobiety, 3 mężczyzn)
Osoby z terenów wiejskich: 110 (11 kobiet, 99 mężczyzn)
Osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym: 110 (11 kobiet i 99 mężczyzn)
Osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym: 110 (11 kobiet i 99 mężczyzn)

Rodzaje wsparcia w projekcie:
1. Kurs operatorów koparko-ładowarki, przecinarki – 120 osób
2. Kurs operatorów wózka jezdniowego z wymianą butli – 60 osób
3. Kurs operatorów koparki – 40 osób

Wkład własny uczestników:
Projekt zakłada wkład własny uczestników. Wysokość wkładu będzie zależna od rodzaju wsparcia.
1. Kurs operatorów koparko-ładowarki, przecinarki – 579,50 zł
2. Kurs operatorów wózka jezdniowego z wymianą butli – 102,95 zł
3. Kurs operatorów koparki – 457,50 zł

Dokumenty rekrutacyjne
Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Dodatkowo:
1. Osoby pracujące składają zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy
2. Osoby bezrobotne składają zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
3. Osoby niepełnosprawne składają orzeczenie o niepełnosprawności

Dane kontaktowe
Szczegółowych informacji uzyskać można bezpośrednio w biurze projektu: Gostyń, ul. Lipowa 1 lub pod numerem telefonu: 65 575 85 32.

Realizatorem projektu jest firma ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek.

Harmonogramy wsparcia:

2016-12-20 – Harmonogram wózek jezdniowy z wymianą butli

2017-02-07 – Harmonogram koparko-ładowarki

2017-03-06 – Harmonogram koparka jednonaczyniowa

2017-03-22 -Harmonogram wózki jezdniowe z wymianą butli

2017-03-31 – Harmonogram koparko-ładowarki

2017-06-05 – Harmonogram koparko-ładowarki

2017-08-09 – Harmonogram przecinarki

2017-08-18 – Harmonogram przecinarki

2017-08-26 – Harmonogram przecinarki

2017-09-25 – Harmonogram koparko-ładowarki

2017-10-28 – Harmonogram przecinarki

2017-11-20 – Harmonogram koparko-ładowarki

2017-12-23 – Harmonogram przecinarki

2018-01-08 – Harmonogram koparko-ładowarki_grupa_VI

2018-02-10 – Harmonogram przecinarki_grupa_VI

2018-02-05 – Harmonogram koparki jednonaczyniowe_grupa_II

 

Zapraszamy na szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Oferujemy następujące szkolenia:

-operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień w pakiecie z zagęszczarką i ubijakiem wibracyjnym,

-operator wózka jezdniowego,

-operator koparki w zakresie III klasy uprawnień,

-spawanie met. MAG i TIG,

-uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV.

 

Więcej informacji: tel. 65 575 85 00, 65 575 85 32
Szkolenia finansowane z KFS: 61 665 88 33 lub 730 730 716

ekran do US_wez paragon 2016_1920X1080_

Bartunek Robert – pierwsza pomoc

Droszcz Hanna – instruktor nauki  jazdy kat. B

Sierżant Henryk – spawanie, wózki jezdniowe

Łubniewski Ireneusz –  instruktor nauki  jazdy kat. B,C,D,BE,CE

Kasprzyk Zdzisław – maszyny budowlane (IMBIGS), spawanie, instruktor nauki jazdy kat. BE, B, B1, C, C1, CE, C1E, T,  warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

Andrzejewski Dariusz – instruktor nauki  jazdy kat. B,C

Biadała Marek – spawanie, kasy fiskalne, magazynier, obrabiarki sterowane numerycznie, szkolenia informatyczne

Dembowy Witosław – instruktor nauki jazdy kat. A,A1,A2,AM,B,B1,BE,C,C1,CE,C1E,D,D1,DE,D1E,T

Kaczmarek Daniel – maszyny budowlane (IMBIGS), spawanie,wózki jezdniowe, żurawie, podesty, instruktor techniki jazdy kat. A,B,C,D,BE,CE,DE, instruktor nauki jazdy kat.. A,A1,B,B1,C,C1,BE,CE,C1E,T,D,D1

Kaczmarek Robert – maszyny budowlane (IMBIGS), spawanie, wózki jezdniowe, żurawie, podesty, BHP, instruktor techniki jazdy kat. A,B,C,D,BE,CE,DE, instruktor nauki jazdy kat. A,B,C,D,BE,CE,DE,T

Majchrzak Jerzy – spawanie

Leciejewski Waldemar– instruktor nauki jazdy kat. A,A1,B,B1,C,C1,D,D1,BE,CE,C1E,T, instruktor techniki jazdy kat. B,C,CE, wózki jezdniowe, ADR, certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych, warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

Maćkowiak Piotr – instruktor nauki jazdy kat. C, D

Wieland Arkadiusz – maszyny budowlane (IMBIGS), wózki jezdniowe, podesty, żurawie, instruktor nauki jazdy kat. B

Referencje instruktorów do wglądu w biurze obsługi klienta.

Procedura Reklamacji Usługi Szkoleniowej

– Klient ma prawo oczekiwać, że:

zostaną spełnione założone cele szkolenia

zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiada firma szkoleniowa)

prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych

prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych

w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia

zostaną spełnione inne formalne warunki umowy

– Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że:

uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia

uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach

uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł

zostaną spełnione inne formalne warunki umowy

w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach EFS uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych

regulaminem projektu

– Uczestnik szkolenia ( w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający ( w przypadku szkoleń zamkniętych ) może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia  do kwestii zawartych w pkt.1.

– Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura firmy.

– Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.

– Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w punkcie 5

– Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

– Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

– Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.

– Możliwe formy rekompensaty:

powtórzenie szkolenia w innym terminie

zniżka 10% na kolejne szkolenie

otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych

– Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

W przypadku nieprzewidzianych sytuacji prosimy kontaktować się z biurem obsługi klienta pod numerami telefonów:

oddział Gostyń 65 575 85 00

oddział Poznań 61 665 88 33

Badania lekarskie i  psychotechniczne w Poznaniu w każdy piątek od godziny 12:00-14:00

Badania lekarskie i  psychotechniczne w Gostyniu w każdy wtorek od godziny 14:00-16:00

Informacje o projekcie:

Projekt w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych :

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Tytuł projektu: KIERUNEK PRACA! – program zwiększania szansy na zatrudnienie osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy

Okres realizacji projektu: od: 2016-01-01 do: 2016-12-31

 

GRUPĄ DOCELOWĄ projektu są 64 (7 kobiet, 57 mężczyzn) os. młode w wieku 18-29 lat z terenów wiejskich i/lub o niskich kwalifikacjach w tym niepełnosprawne zamieszkujące na obszarze woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET w tym:

–        54 os. bierne zawodowo

–        10 os. długotrwale bezrobotnych (KD: min 10%)

w szczególności os. niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej w dla trybu konkurs. w Poddziałaniu 1.3.1.

 

Rodzaje wsparcia w projekcie:

–        Indywidualne wsparcie doradcze

–        Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy

–        Kursy zawodowe

–        Staże u pracodawców

 

 

Zapytania ofertowe:

Zakup usługi szkoleniowej „Kurs prawa jazdy kat. C” w ramach projektu „KIERUNEK PRACA! – program zwiększania szansy na zatrudnienie osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

08/04/2016

ZAPYTANIE_OFERTOWE_KAT_C

ZAŁĄCZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK_NR_2_OŚWIADCZENIE_WARUNKI

ZAŁĄCZNIK_NR_3_OŚWIADCZENIE_POWIĄZANIA

 

Zakup usługi szkoleniowej „Kurs operatora wózka jezdniowego, żurawia przenośnego, podestu ruchomego” w ramach projektu „KIERUNEK PRACA! – program zwiększania szansy na zatrudnienie osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

08/04/2016

ZAPYTANIE_OFERTOWE_UDT

ZAŁĄCZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK_NR_2_OŚWIADCZENIE_WARUNKI

ZAŁĄCZNIK_NR_3_OŚWIADCZENIE_POWIĄZANIA

Zakup usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu „KIERUNEK PRACA! – program zwiększania szansy na zatrudnienie osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

08/04/2016

ZAPYTANIE_OFERTOWE_POŚREDNICTWO_PRACY

ZAŁĄCZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK_NR_2_OŚWIADCZENIE_WARUNKI

ZAŁĄCZNIK_NR_3_OŚWIADCZENIE_POWIĄZANIA

ZAŁĄCZNIK_NR_4_WYKAZ_OSÓB

Zakup usługi szkoleniowej „Kurs spawania metodą MAG i TIG” w ramach projektu „KIERUNEK PRACA! – program zwiększania szansy na zatrudnienie osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

19/04/2016

ZAPYTANIE_OFERTOWE_SPAWANIE

ZAŁĄCZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK_NR_2_OŚWIADCZENIE_WARUNKI

ZAŁĄCZNIK_NR_3_OŚWIADCZENIE_POWIĄZANIA

Rozeznanie rynku – doradztwo psychologiczne

19/05/2016

 

ZAPYTANIE_OFERTOWE_DORADZTWO_PSYCHOLOGICZNE

ZAŁĄCZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK_NR_2_OŚWIADCZENIE_WARUNKI

ZAŁĄCZNIK_NR_3_OŚWIADCZENIE_POWIĄZANIA

ZAŁĄCZNIK_NR_4_WYKAZ_OSÓB

 

Rozeznanie rynku – doradztwo zawodowe

19/05/2016

ZAPYTANIE_OFERTOWE_DORADZTWO

ZAŁĄCZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK_NR_2_OŚWIADCZENIE_WARUNKI

ZAŁĄCZNIK_NR_3_OŚWIADCZENIE_POWIĄZANIA

ZAŁĄCZNIK_NR_4_WYKAZ_OSÓB

Wyniki postępowania

25/04/2016

PRAWO JAZDY KAT.C_WYNIK POSTĘPOWANIA

UDT_WYNIK POSTĘPOWANIA

POŚREDNICTWO PRACY_WYNIK POSTĘPOWANIA

16/05/2016

WYNIK POSTĘPOWANIA_SPAWANIE

Aktualnie nie realizujemy projektów w tym województwie

czytaj więcej

Pracodawco darmowe szkolenia!

Chcesz podnieś swoje kwalifikacje? Chcesz podnieś kwalifikacje swoich pracowników?
Zgłoś się do nas.
Pomożemy Ci pozyskać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zrealizujemy dla Ciebie projekt szkoleniowy.
Jeśli zatrudniasz do 9 pracowników – pozyskamy dla Ciebie 100% dofinansowania.
Jeśli zatrudniasz powyżej 9 pracowników – pozyskamy dla Ciebie 80% dofinansowania.
Działamy na terenie całego kraju.

Konsultacje bezpłatne, ilość środków ograniczona !!!

Masz pytania? Zadzwoń  na nr telefonu 655 758 515  lub 61 665 88 33 lub wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy.

Dane firmy

Nazwa Firmy
NIP
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość

Dane kontaktowe

Telefon
Email

Informacje o szkoleniach/uwagi

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора ремонта дорожного покрытия 3 класса (всех типов). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора оборудования для стабилизации грунта 3 класса (всех типов). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора распределителя битумных смесей 3 класса (максимальная ширина распределения 8 м). (altro…)

Целью обучения является повышение навыков в области обслуживания оборудования для плазменной резки, химических и физических свойствах плазмы, техники резки плазмы, а также основ безопасности при плазменной резке. (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию сварщика способом ТИГ (TIG 141) в области сварки листов и труб способом угловых сварных швов (134 часа) / листов способом стыковых швов (102 часа) / труб способом стыковых швов (111 часов). (altro…)

Обучение на категорию C дает право вождения транспортным средством с допустимым полным весом 3,5 тонн, за исключением автобусов. (altro…)

Обучение на категорию D дает право вождения автобуса. (altro…)

Обучение на категорию C+Е дает право вождения состава транспортных средств и грузовиков с прицепами. (altro…)

Обучение в области: курсы вождения категории D, C, C+E. Проходит в Познани и Гостыне.

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию сварщика способом МИГ (MIG 131) в области сварки получить квалификацию в сварке алюминия и его сплавов плавящимся электродом в среде инертных газов – МИГ (131) (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора такого оборудования охваченного ГосТехНадзором, как кран.

(altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора такого оборудования охваченного ГосТехНадзором, как грузоподъемный кран, козловой кран и подъемник.

Описание курса

Удостоверение оператора грузоподъемного крана, козлового крана и подъемника подтверждает квалификацию, необходимую для работы оператором определенного вида техники. В качестве подтверждения полученной квалификации участник курсов получает сертификат подтверждающий умение пользования грузоподъемным краном, козловым краном и подъемником. Каждый из участников курса получит необходимые теоретические знания и пройдет курс практических занятий.


2013-02-27-10-52-12---Kopia 2013-02-27-10-52-01---Kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники

 • От 18 лет
 • Образование минимум среднее
 • Медицинская справка, подтверждающая готовность ученика к прохождению курса

Обучение – Программа

Оператор оборудования контролируемого ГосТехНдзором должен обладать не только практическими навыками, но и теоретическими знаниями, необходимыми для качественного выполнения своей работы. Целью наших курсов является ознакомить участников с общими знаниями о подъемниках, технадзорах, строении машин и вспомогательного оборудования, информацией касательно эксплуатации данного ипа машины основы и безопасности.

Длительность обучения в нашей фирме зависит от вида выбранной техники. Теоретические занятия проходят обычно в послеобеденное время, с 15:00 до 21:00. Практические занятия проходят ежедневно, время занятий зависит от группы.

Обучение опирается на экзаменационные вопросы и задания.

На период занятий каждому ученику мы предоставляем материалы для обучения.

Программа курса

 1. Общие сведения о погрузчиках.
 2. Основы технадзора.
 3. Строение техники.
 4. Вспомогательное оборудование.
 5. Использование приспособлений.
 6. Основы охраны и гигиены работы оператора.
 7. Практические занятия.

Запись на курсы

Ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań

Тел. 61 6658837, 531 988 091, факс 61 6658839

Контактное лицо: Лидия Фот e-mail: l.fot@atcgrupa.pl

Для регистрации необходимо:

 • Заполнить заявление о принятии на курсы.
 • Сделать предоплату.

Экзамен

Удостоверение оператора грузоподъемного крана, козлового крана и подъемника в Польше выдает ГосТехНадзор в Варшаве на основании положительно сданного экзамена, состоящий из:

 • экзамена по практике – сдача практической части экзамена является условием для сдачи теоретической части,
 • экзамена по теории –       проходит в устной форме, состоит из вопросов по каждой теме учебного курса.

Экзамен проходит на территории фирмы или на месте проведения обучения.

Дополнительная информация

В Польше сертификация удостоверений оператора грузоподъемного крана, козлового крана и подъемника регулируется следующими законами:

 • Закон от 21 декабря 2000 года О техническом надзоре (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.),
 • Распоряжение Министра экономики от 18 июля 2001 года О порядке проверки квалификации, необходимой для эксплуатации и технического обслуживания оборудования (Dz. U. Nr 79, poz. 849), замененное распоряжением от 20 февраля 2003 года (Dz. U. Nr 50, poz. 426), выдано в соответствии со ст. 23 пункт 5 Закона о техническом контроле (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.),
 • Распоряжение Совета Министров от 7 декабря 2012 года О видах устройств технического надзора (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), выдано в соответствии с ст. 5 пункт 2Закона о техническом контроле (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.),
 • Распоряжение Министра экономики, труда и социальной политики от 29 октября 2003 года Об условиях технического надзора в использовании определенного оборудования (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),
 • Распоряжение Министра экономики от 30 октября 2002 года Об охране здоровья и безопасности в использовании вилочных погрузчиков с приводным двигателем (Dz. U. 2002 Nr 70, poz. 650; Dz. U 2003, Nr 65, poz. 603),
 • Условия технического надзора – краны переносные, передвижные, монтажные DT-DE-91/WP-10,
 • Условия технического надзора – автокраны DT-DE-91/WP-8,
 • Условия технического надзора – краны на рельсовом ходу DT-DE-91/WP-9.

 

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора вилочного погрузчика с заменяемым газовым баллоном.
(altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию сварщика способом МАГ (MAG 135) в области сварки листов и труб способом угловых сварных швов (153 часа) / листов способом стыковых швов (112 часов) / труб способом стыковых швов (99 часов). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию газосварщика в области газовой сварки листов (127 часов) / труб (107 часов). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию сварщика способом ММА (111) в области сварки листов и труб способом угловых сварных швов (171 час) / листов способом стыковых швов (183 часа) / труб способом стыковых швов (157 часов).

Описание курса

(altro…)

Обучение в области: Вилочные погрузчики, Краны HDS.

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора бетононасоса 3 класса (всех типов). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора оборудования для горизонтального бурения с гидравлическим усилением 3 класса (диаметр трубы до 600 мм). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора оборудования для производства, сортировки и облагораживания дробленого материала 3 класса (производительность до 100 т/ч). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора многоцелевых гидравлических усилителей 3 класса (всех типов). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора ударных ручных строительных инструментов (всех типов мощности, тип оборудования без класса). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора-нарезчика 3 класса. (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора грунтоуплотняющих оборудований и виброштампов 3 класса. (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора механических пил 3 класса (всех типов). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора грейдера 3 класса (масса катка до 18т). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора бульдозера 3 класса (мощность двигателя до 110 кВт). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора грейдера 3 класса (мощность двигателя до 110 кВт). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора вилочных погрузчиков (без класса – всех типов). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора одноковшового погрузчика 2 касса (объем ковша до 5 м ³). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора одноковшового погрузчика 3 касса. (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора одноковшового экскаватора 3 касса (объем ковша 0,8 м ³). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию оператора экскаватора-погрузчика (все типы). (altro…)

Курсы для людей, которые хотят получить квалификацию монтажника строительных лесов (без категории).
(altro…)

Институт Сварки в Гливице
Обучение в области: сварка МАГ, ТИГ, МИГ, ММА, Газ, Плазменная резка.

Обучение в области: Экскаваторы-погрузчики, Погрузчики, Машины для резки, Грунтоуплотняющее оборудование и виброштампы.

Курсы для людей, которые хотят обновить удостоверение на управление транспортом для перевозки людей (категория D) или грузоперевозки (категория С). Эквивалент более раннего курса подготовки для перевозки груза/людей.

(altro…)

Курсы для людей, которые хотят поучить разрешение на управление транспортом для перевозки людей (категория D) или грузоперевозки (категория С).

 

(altro…)

Обучение в области: Ускоренная первоначальная профессиональная квалификация, Периодическая подготовка.

Курсы вождения, Курсы вождения, Курсы вождения, Курсы вождения,

Курсы вождения

Обучение и профессиональные курсы

Уважаемые Господа, если Вы заинтересованы сотрудничеством с нашей фирмой, приглашаем Вас связаться с нами по электронной почте или по телефону.

ATC Poznań

ul. Mrągowska 11,
60-161 Poznań
Тел. 61 665-88-33
Факс 61 665-88-39
Моб.тел. 730 730 716
e-mail: atcpoznan@atcgrupa.pl

Часы работы офиса:

Пн-Пт: 8:00-16:00

ATC Gostyń

ul. Lipowa 1,
63-800 Gostyń
Тел. 65 572-04-08
Тел. 65 575-85-00
Факс 65 575-12-32
Моб.тел. 730 730 712
e-mail: atcgrupa@atcgrupa.pl

Часы работы офиса:

Пн-Пт: 8:00-16:00

 

В состав ATC Grupa входит:

ATC s.c. В.Kaчмaрeк, И.Kaчмaрeк, Д.Kaчмaрeк
ul. Lipowa 1
63-800 Gostyń
NIP 696-177-79-39
REGON 300201232
Номер банковского счета:
03 1020 4027 0000 1702 0432 8464
ATC Grupa Sp. z o.o.
ul. Lipowa 1
63-800 Gostyń
NIP 696-181-64-67
REGON 300562504
Номер банковского счета:
20 1020 4027 0000 1402 0940 0047

ATC Grupa является компанией, занимающейся обучением и профессиональной подготовкой специалистов. Сфера деятельности включает в себя повышение квалификации, обретение умений и навыков, а также получение полномочий в области широко понимаемого обучения.

АТС это путь к успеху.
А как стремление быть лучшей фирмой.
Т как забота о качестве.
С как преуспевание в разработке инновационных решений.

 

ofirmie2

1989

Время больших перемен. Улицы становились более красочными, возможностей появлялось все больше, и постепенно планы можно было воплощать в жизнь. Это было время мечтателей, смелых людей с идеями на собственный бизнес. Был то момент, когда Войчех Качмарек поставил перед собой задачу того времени, при помощи введение нового закона о предпринимательстве, основал фирму под названием «Частная школа вождения». Мечты начали сбываться…

 

 

1991

Первые успехи, первые довольные клиенты – это был сильный толчок для дальнейшего профессионального развития. Были закуплены новые автомобили, нанято новых преподавателей и инструкторов, также увеличилось количество курсов, создано современную базу обучения. Фирма начала расширять свое поле деятельности.

1992

Когда мечты постепенно начали сбываться, наступило время оценки реальной потребности рынка. Она показывала, что стоит не только обучать управлению автомобилем, а также проводить обучения и в других областях. Чтобы соответствовать потребностям рынка, фирма ввела не связанные с управлением автомобиля курсы – «работников печи центрального отопления» и «операторов автопогрузчиков». Это был отличный момент для развития – фирма уже классифицируется как «Центр профессиональной подготовки».

1994

Рынок требовал еще большего! Войчех Качмарек, научен опытом, понимал, что стоит прислушиваться к потребностям рынка. Поэтому в 1994 году начинается новый курс «Обслуживание кассовых аппаратов». Это ответ на новые требования ввода кассовых аппаратов. Помимо этого, еще добавляется курс «Повышение квалификации в области продажи» и «Санитарные минимумы в отделах продаж». Успех проекта подтверждается реальными цифрами: 1500 обученных за первые 6 месяцев после введения этих курсов в жизнь.

1995

Очередной важный этап. Центр профессиональной подготовки начинает обучение в индивидуальном порядке. Фирмы обращаются с интересующими их направлениями, а мы уже создаем для них соответствующие предложения.

В 1995 году впервые обучено 90 человек будущей команды фирмы «Lukas» в Лешно, которая получила полномочия «Установки внутренних инсталляций автомобиля».

В 1996 году был подготовлен индивидуальный курс «Производство и оформление иголочных игрушек» для фирмы Northstar в Юстрошине и Кшивине, а курс «Оформление восковых изделий» для фабрики по производству свечей Bolsius в Малом Заесье. Курсы закончило 1250 человек, в том числе и много безработных, которые впоследствии получили работу в данных фирмах.

2000

Прошла первая декада деятельности фирмы. Время на покорение новых вершин. В 2000 году у нас появляется «Центр повышения квалификации учителей». Этот шаг продиктован изменением в области образования. Компания позволяет учителям из региона использовать различные формы обучения, без обязательного присутствия в офисе.

У нас работают лучшие сотрудники. Чтобы обеспечить высокий уровень курсов, мы начали сотрудничать с научными работниками Вроцлавского Университета, Университета им. Адама Мицкевича в Познани, Академии физической культуры в Познани и Великопольской школы бизнеса при Экономической Академии в Познани. Центр становится все ближе к нашим клиентам, в буквальном смысле. Наши преподаватели выезжают к клиентам, преподают на месте в центре, а также при помощи интернета.

2001

В 2001 году фирма отреагировала на рост уровня безработицы началом новых курсов по переквалификации кадров для поиска работы в новой сфере деятельности. Была создана инициатива, которая анализировала и подбирала новые курсы. Долго ждали результатов, а это 67% нашедших работу. 134 работодателя предложили временное трудоустройство на 2,5 месяца для 454 человек.

2002

В 2002 году «Центр профессиональной подготовки» оправляется на учебу. С этого года выпускники средней школы могут в нашем центре получить степень бакалавра в области экономики и педагогики. Благодаря современным технологиям студенты принимают участие в занятиях, которые проходят в варшавской школе, оставаясь при этом дома. Не только в качестве слушателей, но также могут в реальном времени общаться с преподавательским составом. Инновационное и дешевое, но с таким же эффектом, образование, что и студенты традиционных форм обучения.

2002 – 2004

Реализуя одну из главных целей государственной политики касательно малых и средних предприятий, при помощи Польского Агентства по Развитию Предприятий, наша фирма основала консультационный центр при Агентстве Регионального Развития в Конине. Консультационный центр занимается бесплатными консультациями для малых и средних предприятий в административно-правовой сфере, ведения экономической деятельности, управление предприятием в области права, маркетинга, налогов и финансов, производства и прочее.

2004 – 2009

Поиск работы по-прежнему является ключевой проблемой нашего центра. К нам обращаются те, кто понимает необходимость переквалификации и получение новых навыков. Окончание курсов не гарантирует работы. Как еще помочь? В центре появляются агентство занятости, временного трудоустройства и кадровые консультации, которые оказывают поддержку безработным ученикам.

2004

Время для повышения планки и лучшей заботы о качестве услуг. Центр сотрудничает с Центральным институтом охраны труда – Национальным научно-исследовательским институтом. Забота о качестве награждена Сертификатом компетентности образовательного учреждения. Поддерживание высокого уровня окупается сотрудничеством с Польской инвестиционной консалтинговой группой (DGA).

2005

2005 год был ознаменован проектами с ЕС. Наш центр воспользовался возможностями, созданными при помощи ЕС. Провели обучение для работников, фермеров, домохозяев, для безработных женщин с низкими и устаревшими квалификациями. Обучено около 8 тысяч человек.

2006 – 2007

Фирма АТС продолжает стремительный рост и открывает новые филиалы в Познани, Конине, Пиле, которые помогают желающим учиться участвовать в обучении в нашем центре.
В 2007 году основано новую компанию под названием ATC GRUPA Sp. z o.o., в состав которой входит ATC s.c..

2008 – новость на рынке образовательных услуг

В 2008 году, уже как АТС, компания предоставляет широкий спектр услуг в сфере обучения на водительские права категорий: C, C1, C+E, C1+E, D, G1, D+E, D1+E. В обучение входит основная часть, специализированная и практические занятия при передвижении на дороге и в особых условиях. Специальная программа занятий должна ознакомить учеников с угрозами и предостеречь от любых действий, возникающих при работе водителем.

В этом году также начинается курс операторов экскаватора-погрузчика 3 класса.

2009

С мыслью о том, что кто-то хочет вести собственные курсы водительских прав, мы вводим франшизу на обучение на водительские права категории В. Помощь в создании и ведении собственной фирмы. Целью является объединение как можно большего количества новых инструкторов и тех, у кого есть опыт и желание действовать самостоятельно.

Вторым продуктом в этой сфере является франшиза для Центров обучения водителей, которая дает возможность проведение курсов в рамках предварительной квалификации, курсов в рамках дополнительной предварительной квалификации и стабильного обучения, которое проводится в форме курсов или цикла занятий.

2010

Этот год открывает новые возможности, связанные с осуществлением проектов ЕС. Сфера деятельности компании включает в себя всю территорию Польши. Одним из общенациональных проектов «Увеличение кадровых компетенций обучения водителей», который направлен на инструкторов по вождению. Кроме того, компания осуществляет проекты в Великопольском, Западно – Поморском, Куявско – Поморском и Нижнесилезском воеводствах.

 

Szkolenie z zakresu kategorii B+E uprawnia Cię do poruszania się pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z dołączoną przyczepą, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. (altro…)

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza.
Po weryfikacji skontaktujemy się z Państwem telefonicznie i e-mail’em.

Dane:

Imię
Nazwisko
Pesel
Telefon
Chcę otrzymać Fakturę VAT

Dane do faktury:

Nazwa firmy
Ulica
Numer domu
Kod pocztowy
Miejscowość
NIP
Telefon
Email

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych dla ATC s.c., w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz 100 z późn. zm.) oraz art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania.

ikona-efsBezpłatne szkolenia realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

 

Kolorem zostały oznaczone województwa, w których ATC aktualnie realizuje dofinansowane projekty unijne.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń.

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych w zakresie III klasy uprawnień (maksymalna szerokość rozkładania 8m). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora maszyn do stabilizacji gruntów w zakresie III klasy uprawnień (wszystkie typy). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora remonterów nawierzchni w zakresie III klasy uprawnień. (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora pomp do mieszanki betonowej w zakresie III klasy uprawnień (wszystkie typy). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw. (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora wiertnic poziomych z zasilaczem hydraulicznym w zakresie III klasy uprawnień (średnica rury do 600mm). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych. (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora narzędzi udarowych ręcznych (wszystkie rodzaje zasilania, typ maszyny bez klasy). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień. (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora pił mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień (wszystkie typy). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień (masa walca do 18t). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora spycharki w zakresie III klasy uprawnień (moc silnika do 110 kW). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora równiarki w zakresie I klasy uprawnień. (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora wielozadaniowych nośników osprzętów (bez klasy – wszystkie typy). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obsługi ładowarki jednonaczyniowej, poprzez uzyskanie uprawnień w zakresie II klasy (pojemność naczynia do 5 m³). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień. (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień (do 25t masy własnej). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień (wszystkie typy). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych (bez klasy).
(altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora urządzeń objętych dozorem technicznym, suwnice (I S, II S), podesty (I P, II P), dźwigi (I D, II D).
(altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje: operator wózków jezdniowych wymiana butli gazowej (II WJO, I WJO).

(altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora urządzeń objętych dozorem technicznym, jak żurawie (I Ż, II Ż).

(altro…)

Kurs dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych klasy 1 dla osób, które posiadają uprawnienia podstawowe ADR. (altro…)

Kurs dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych w cysternach dla osób, które posiadają uprawnienia podstawowe ADR.
(altro…)

Zapisy do 15 października 2018!

Kurs: 26.10 – 15:00 – 20:00

          27.10, 28.10 – 08:00 -14:00

Kurs dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych. (altro…)

Kurs dla osób posiadających uprawnienia doradcy ADR, którym kończy się termin ważności uzyskanego świadectwa kwalifikacji. (altro…)

 

Kurs dla przedsiębiorców lub innych podmiotów wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek i rozładunek. (altro…)

Zapisy do 10 października 2018!

Kurs: 12.10 – 16:00 – 20:00

          13,14.10 – 08:00 – 14:00 

          15.10 – 08:00 – 14:00

Cena: 1 100 zł

Kurs dla osób zarządzających transportem mający na celu zaznajomić uczestników z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności związanej z transportem.

(altro…)

 

Szkolenie ma na celu podniesienie umiejętności z zakresu zasad działania urządzeń do cięcia plazmą, właściwości chemicznych i fizycznych plazmy, technik cięcia plazmy, a także zasad bhp obowiązujących przy cięciu plazmą. (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje spawacza elektrodami otulonymi (111) w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (171 h) / blach spoinami czołowymi (183 h ) / rur spoinami czołowymi (157 h).

(altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje spawacza w zakresie spawania gazowego blach (127 h) / gazowego rur (107 h). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie spawania aluminium i jego stopów elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych – MIG (131). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje spawacza metodą MAG (135) w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (153 h) / blach spoinami czołowymi (112 h) / rur spoinami czołowymi (99 h). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje spawacza metodą TIG (141) w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (134 h) / blach spoinami czołowymi (102 h) / rur spoinami czołowymi (111 h). (altro…)

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zagrożeniami pożarów obiektów, przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, a także z zadaniami i obowiązkami w zakresie zapobiegania pożarom.

(altro…)

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. (altro…)

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także postępowania w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych. (altro…)

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. (altro…)

Uczestnicy szkolenia poznają właściwości azbestu, potencjalne zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie pyłu azbestu oraz środki ostrożności, a tym samym będzie wiedział jak postępować w sytuacjach awaryjnych i udzielać pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom. (altro…)

Cena 600 zł

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych grupy G3 (gazy).
Uprawnienia; eksploatacji E i dozoru D

(altro…)

Cena 600 zł

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy G2 (ciepło) .
Uprawnienia; eksploatacji E i dozoru D
(altro…)

Cena 600 zł

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
(altro…)

Szkolenia z zakresu: do 1 kV, powyżej 1 kV, Palacz kotłów CO, Świadectwo energetyczne. Kursy energetyczne SEP

Szkolenia z zakresu: BHP, P.Poż, Zabezpieczanie i usuwanie AZBESTU. Kursy BHP P Poż, Kursy BHP P Poż

Szkolenia z zakresu: Spawania MAG, TIG, MIG, E, Gaz, Cięcie plazmowe. IS Gliwice

Szkolenia z zakresu UDT: Wózki jezdniowe, Żurawie (HDS).

Szkolenia z zakresu IMBiGS: Koparko-ładowarki, Ładowarki, Przecinarki, Ubijaki-Zagęszczarki. Kursy Maszyn Budowlanych IMBiGS Warszawa

Szkolenia z zakresu : ITS kursu CPC, ITS seminarium CPC.

Szkolenia z zakresu: ADR podstawowy, ADR cysterna, DGSA podstawowy, DGSA uzupełniający.GSA ADR LPG

Kursy zawodowe Poznań – Gostyń. szkolenia kursy zawodowe, szkolenia kursy zawodowe, szkolenia kursy zawodowe

Projekty w trakcie realizacji

Młodzi Ślązacy gotowi do pracy!

Uczestnicy projektu: 68 osób (42 kobiety, 26 mężczyzn) fizycznych w wieku 18-29 lat zamieszkujących (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na obszarze województwa śląskiego

czytaj więcej

Projekty w trakcie realizacji

„FACHOWCY W BRANŻY BUDOWLANEJ – program podnoszenia kwalifikacji mieszkańców Wielkopolski w wieku aktywności zawodowej.”.

Uczestnicy projektu: osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej od 25 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach, nieuczestniczące we wsparciu Lifelong Learning oferowanym z ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszkujące na obszarze Wielkopolski, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia organizowanych przy współpracy z pracodawcami.

czytaj więcej


Z kwalifikacjami na rynku pracy

Uczestnicy projektu: osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej od 25 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach, nieuczestniczące we wsparciu Lifelong Learning, będące osobami fizycznymi zamieszkałymi na obszarze województwa wielkopolskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.

czytaj więcej

 Mamy ogromną przyjemność zaoferować Państwu dofinansowane szkolenia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolorem zostały oznaczone województwa, w których ATC aktualnie realizuje dofinansowane projekty unijne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dofinansowanych szkoleń.

 

Kurs dla osób które ukończyły szkolenie e-learningowe w ramach kursu prawa jazdy. (altro…)

 

Szkolenie z zakresu kategorii T uprawnia Cię do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). (altro…)

 

Szkolenie z zakresu kategorii A uprawnia Cię do poruszania się motocyklem. (altro…)

 

Szkolenie z zakresu kategorii C+E uprawnia do prowadzenia zespołem pojazdów złożonym z samochodu ciężarowego i przyczepy. (altro…)

 

Szkolenie z zakresu kategorii C uprawnia Cię do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu. (altro…)

 

Szkolenie z zakresu kategorii D uprawnia Cię do kierowania autobusem. (altro…)

 

Szkolenie z zakresu kategorii B uprawnia Cię do poruszania się pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla. (altro…)

Kurs dla instruktorów nauki jazdy którzy chcą rozszerzyć zakres posiadanych uprawnień (C, D). (altro…)

Kurs przygotowujący do egzaminu na uzyskanie uprawnień instruktora w zakresie prawa jazdy kat. B.

(altro…)

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy. (altro…)

Szkolenie ma na celu podwyższenie wiedzy uczestników kursu z zakresu podstawowych zasad aktów prawa międzynarodowego i krajowego, a także budowy tachografów oraz co najważniejsze prawidłowego obsługiwania tachografów. (altro…)

 

Kurs dla osób chcących odnowić posiadane uprawnienia w zakresie przewozu osób (kat. D) lub rzeczy (kat. C). Odpowiednik wcześniejszego kursu dokształcającego na przewóz rzeczy/osób.

(altro…)

Kurs dla osób chcących rozszerzyć posiadane uprawnienia w zakresie przewozu osób (kat. D) lub rzeczy (kat. C). (altro…)

 

Kurs dla osób chcących posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie przewozu osób lub rzeczy. (altro…)

Kurs dla osób chcących poszerzyć posiadane uprawnienia w zakresie przewozu osób (kat. D) lub rzeczy (kat. C) poprzez uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej. (altro…)

 

Kurs dla osób chcących posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie przewozu osób (kat. D) lub rzeczy (kat. C). (altro…)

Przedstawiamy zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

(altro…)

Szkolenia z zakresu: Kursy Kwalifikacji Wstępnej, Kursy Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, Kursy Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, Kursy Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenie okresowe, obsługi tachografów cyfrowych.

 

Szkolenia z zakresu: Kurs dla kandydatów na instruktora nauki jazdy, Kurs uzupełniający dla instruktorów nauki jazdy, kurs dla kandydatów na instruktora doskonalenia techniki jazdy, warsztaty doskonalenia zawodowego.

Szkolenia z zakresu: Kurs nauki jazdy kat. A, B, T, C, B+E, C+E, D. Realizowane w Poznaniu i Gostyniu. Kursy Prawa Jazdy,Kursy Prawa Jazdy

K Akademia Kierowcy

Kurs dla osób przygotowujących się do kierowania pojazdem uprzywilejowanym. (altro…)

Kurs dla osób, które chcą rozszerzyć zakres swoich kwalifikacji zawodowych i zdobyć nowe uprawnienia w zakresie instruktora techniki jazdy.

(altro…)

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Międzychodzie gmina Dolsk. Zaświadczenie nr 007P.

Zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy polegającej na wynajmie obiektu szkoleniowego przystosowanego do prowadzenia zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych w zakresie doskonalenia techniki jazdy.

Opis wynajem ODTJ:
Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Międzychodzie to pierwszy w Polsce Ośrodek, który powstał od podstaw. W 2012r. został wpisany przez Wojewodę Wielkopolskiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ODTJ pod numerem 006P. (altro…)

Zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy polegającej na wynajmie infrastruktury szkoleniowej w formie placu manewrowego w Gostyniu, sali wykładowej w Gostyniu lub w Poznaniu

(altro…)

Zapraszamy do współpracy właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie prowadzenia  3-dniowych warsztatów.

Zostań naszym Partnerem. Współpracuj z nami przy organizacji warsztatów dla instruktorów nauki jazdy.

ATC za prowadzenie dokumentacji i procesy administracyjne pobiera opłatę w wysokości 70 zł od instruktora.

(altro…)

Zapraszamy do współpracy właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych kursów prawa jazdy wszystkich kategorii za pomocą platformy e-learningowej.

(altro…)

Współpraca, Współpraca, Współpraca, Współpraca

Zapraszamy do oglądania zdjęć z uroczystości.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Zapraszamy Państwa do naszej galerii zdjęć. Przedstawiamy w niej nasz ośrodek, sale wykładowe, plac manewrowy oraz spawalnię.

Mając w swoim posiadaniu zaplecze techniczne przystosowane do szkoleń zawodowych gwarantujemy wysoką i profesjonalną jakość prowadzonych kursów. Zachęcamy do wirtualnego zwiedzenia naszego ośrodka, a także odwiedzenia nas osobiście.

Uzyskane przez firmę ATC certyfikaty są potwierdzeniem prawidłowego zarządzania jakością oraz uprawnień wydanych z zakresu danej dziedziny, które świadczą o wyróżnieniu naszej firmy i tym, że prowadzimy szkolenia w oparciu pewne wytyczne.

CERTYFIKAT_CZŁONKOSTWA_WSOSKCERTYFIKAT_Polska Izba Firm SzkoleniowychDECYZJA_PIERWSZA_POMOCRIS ATC s.c.-1PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA-1RIS ATC s.c.-2potwedzenie_IMBIGS_Gosty+ä-1ATEST_ wa+-ny do 24.02. 2017-1

 

 

GRATULACJE_ATCSC_PRIMUS_INTER_PARESposwiadczenieW_ZKI_JEZDNIOWE_MYS_OWICE

O zadowoleniu naszej firmy i profesjonalnym wykonywaniu powierzonych nam zadań świadczą niniejsze referencje za, które bardzo dziękujemy, a jednocześnie utwierdzamy Państwa w przekonaniu, że nasze usługi szkoleniowe organizowane są na najwyższym poziomie.
Warto przekonać się o tym osobiście – zapraszamy do współpracy.

 

 

ATC GRUPA MASZYNY BUDOWLANE 2016-1doradca klienta-1doradca klienta-1ref._magzynier_przedstawicielreferencje c,c+e,kwp-1Referencje Operator koparko-+éadowarki kl.III-1Referencje Marathon_wózki_50 osób

 

 

 

 

EXPO-MET SPAWANIE MAG TIG 2016-1MARATHON WJO I 2015-1MARKOWSKI ADR 2016-1PUP GOSTY+â SPAWANIE MIG MAG 2015-1PUP GOSTY+â WJO I .2016-1PUP KO+ÜCIAN SPAWANIE MAG I TIG 2016-1PUP RAWICZ KOPARKO-+üADOWARKA 2016-1KLIMAS KOPARKO-+üADOWARKA 2016-1KWPP ADR 2016-1LECHMA_ATC.S.C_REFERENCJE-1CHATKA KOPARKO-+üADOWARKA 2016-1DEBON WJO I 2015-1DGA PJ,KWP 2015-1CUBATO 2015-1

ABEROS PJ 2016-1

W związku z pojawieniem się możliwości skorzystania ze środków unijnych dla celów szkoleniowych ATC podjęło się realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

 

“Naprzeciw potrzebom wielkopolskiego rynku pracy”

Okres realizacji: styczeń 2005 – grudzień 2011

 

„Wspieranie rozwoju zawodowego osób odchodzących z rolnictwa”

okres realizacji: marzec 2005-grudzień 2006

 

„Przyszłość w Twoich rękach”

Okres realizacji: lipiec 2005- grudzień 2007

 

“Bądź aktywna podnieś swoje kwalifikacje”

Okres realizacji: grudzień 2005-maj 2007

 

” Wiedza Twoja szansa na sukces”

Okres realizacji: styczeń 2006-grudzień 2007

 

” Nie poddawaj się zmień swoje kwalifikacje”

Okres realizacji: maj 2006-grudzień 2007

 

“Ciekawe szkolenia -drogą do zmiany zatrudnienia”

Okres realizacji: listopad 2006-marzec 2008

 

„Uczyć się aby żyć wspólnie z innymi”

Okres realizacji: styczeń 2008-kwiecień 2009

 

„Myśl o sobie – szkol się z nami”

Okres realizacji: kwiecień 2008-czerwiec 2009

 

„Zdobądź uprawnienia”

Okres realizacji: styczeń.2009 – luty 2010

 

„Nowa oferta edukacyjna”

Okres realizacji: luty 2009-lipiec 2009

 

„Strażak ratownik powiatowy, gminny (powiat pilski)”

Okres realizacji: marzec 2009 – czerwiec 2009

 

„Strażak ratownik powiat gminny  powiat (Szamotuły)”

Okres realizacji: kwiecień 2009-sierpień 2009

 

„Strażak ratownik powiatowy, gminny (powiat Jarocin)”

Okres realizacji: lipiec 2009 – październik 2009

 

„Nowy kierunek nowe życie”

Okres realizacji: marzec 2010-grudzień 2011

 

„Pokieruj swoim życiem”

Okres realizacji: sierpień 2010-grudzień 2011″

 

„Szkolenia dobrym startem w przyszłość”

Okres realizacji: marzec 2011-luty 2012″

 

„Legalni w systemie pracy”

Okres realizacji: luty 2011-grudzień 2012″

 

„Profesjonaliści w branży budowlanej”

Okres realizacji: kwiecień 2012-marzec 2014″

 

„Ekologicznie i bezpiecznie do celu”

Okres realizacji: wrzesień 2012- sierpień 2014″

 

„Bezpieczeństwo i ekologia w transporcie”

Okres realizacji: wrzesień 2013-maj 2015

 

„Wszechstronne kadry dla branży budowlanej”

Okres realizacji: październik 2013-czerwiec 2015

 

“Nowe kwalifikacje szansą na rozwój na rynku pracy”

Okres realizacji: marzec 2012-październik 2013

 

“Nowe kwalifikacje szansą na rozwój na rynku pracy II”

Okres realizacji: styczeń 2014-czerwiec 2015

 

” Nowe kadry dla transportu”

Okres realizacji: maj 2013-marzec 2015

 

“Droga ku kwalifikacjom”

Okres realizacji: marzec 2012-luty 2014

 

“Rozwój w budownictwie”

Okres realizacji: wrzesień 2012-luty 2014

 

“Bezpieczny kierowca 50+”

Okres realizacji: styczeń 2012-grudzień 2013

 

” O poziom wyżej ! “

Okres realizacji: luty 2012-styczeń 2014

 

ATC GRUPA jest placówką dokształcania i doskonalenia zawodowego. Powstała w roku 1989 i zapoczątkowała działalność szkoleniami z zakresu nauki jazdy.

ATC S.C. składa się z następujących osób: Pana Wojciecha Kaczmarka, Pani Ireny Kaczmarek i Pana Daniela Kaczmarka.

Osobą decyzyjną jest dyrektor Wojciech Kaczmarek.

Firma jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie specjalistycznych kursów zawodowych i szkoleń.

Obejmuje szeroki zakres tematyczny.

Dzięki pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej część oferowanych szkoleń jest bezpłatna. Oferujemy także darmowe (w 100% lub 90%) projekty szkoleniowe finansowane z Krajowego Funduszu Finansowego.

Współpracujemy z takimi instytucjami jak:

 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBIGS) – szkolenia z zakresu operatora maszyn budowlanych
 • Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – szkolenia z zakresu wózków jezdniowych, żurawi, suwnic, podestów
 • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (IS) – szkolenia z zakresu spawania metodami: MAG, MIG, TIG, gazowe, elektryczne
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP)- szkolenia z zakresu BHP

Placówka prowadzi również szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii: B,B+E,C,C+E,D,D+E,T,  kwalifikacje zawodowe, szkolenia zawodowe dla kierowców oraz inne szkolenia transportowe.

 

Firmie, Firmie, Firmie, Firmie, Firmie,

Firmie

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Weryfikacja
captcha

ATC Poznań

Współrzędne geograficzne (GPS)

GEO: 52.3854252, 16.8958378


Pokaż na większej mapie

ATC Gostyń

Współrzędne geograficzne (GPS)

GEO: 51.880646, 17.017873

Pokaż na większej mapie

Szanowni Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani współpracą z naszą firmą, serdecznie zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną, bądź telefoniczną.

ATC Poznań

ul. Mrągowska 11,
60-161 Poznań
Tel. 61 665 88 33
Tel. kom. 730 730 716
e-mail: atcpoznan@atcgrupa.pl

Godziny otwarcia biura:

Pn-Czw: 8:00-17:00

Pt: 8:00-16:00

ATC Gostyń

ul. Lipowa 1,
63-800 Gostyń
Tel. 65 575 85 00
Tel. kom.730 730 712
e-mail: biuro@atcgrupa.pl

Godziny otwarcia biura:

Pn-Pt: 8:00-16:00

Osoby zarządzające

Wojciech Kaczmarek – dyrektor

Irena Kaczmarek – dyrektor

Daniel Kaczmarek – dyrektor

 

W skład ATC Grupa wchodzi:

ATC s.c.
ul. Lipowa 1
63-800 Gostyń
NIP 696-177-79-39
REGON 300201232
Nr konta bankowego:
03 1020 4027 0000 1702 0432 8464
ATC Grupa Sp. z o.o.
ul. Lipowa 1
63-800 Gostyń
NIP 696-181-64-67
REGON 300562504
Nr konta bankowego:
43 1090 1258 0000 0001 2037 0828

To jest przykładowa strona. Różni się ona od postu na blogu, ponieważ pozostanie ona ciągle w jednym miejscu i pokaże się w panelu nawigacyjnym na twojej stronie (w przypadku większości szablonów). Większość osób zaczyna od strony ‘O mnie’ lub ‘O nas’, która przedstawia ich potencjalnym odwiedzającym stronę. Może to być coś takiego:

Cześć! Jestem kurierem na rowerze za dnia, nocą aktorem amatorem, a to jest mój blog. Mieszkam w Gdańsku, mam wspaniałego psa o imieniu Azor i uwielbiam piña coladę. (Oraz to, kiedy łapie mnie deszcz.)

…lub coś bardziej jak to:

Firma XYZ została założona w 1971 roku i od tamtej pory wytwarza najlepszej jakości wijaster na rynku. Zlokalizowana w Pacanowie zatrudnia ponad 2000 osób i jest powodem samego dobrodziejstwa dla lokalnej społeczności.

Jako nowy użytkowni WordPressa, powinieneś odwiedzić swój panel administracyjny, aby skasować tę stronę i stworzyć nowe, dostosowane do Twoich potrzeb strony. Miłej zabawy!