Zatrudnieni na stanowisku dróżnika przejazdowego odpowiedzialni są za: obsługę urządzeń zabezpieczających przejazd; osłanianie pociągów zatrzymywanych na szlaku; konserwowanie i utrzymywanie przejazdu i nawierzchni kolejowej w granicach przejazdu.

Opis kursu

I. Kwalifikacje wymagane od kandydatów do egzaminu:

  • wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe,
  • zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego

II. Zakres zagadnień egzaminacyjnych:

  • egzamin praktyczny – umiejętność wykonywania prac: obsługa urządzeń rogatkowych, zabezpieczenie przejazdu w przypadku uszkodzenia urządzeń rogatkowych, przyjęcie i potwierdzenie informacji o odjeździe pociągu na szlaku jedno- i wielotorowym, osłonięcie sygnałami przeszkody na torach kolejowych, osłonięcie sygnałami miejsca ograniczenia prędkości pociągów, wypełnianie dokumentacji techniczno-ruchowej prowadzonej na przejeździe (egzemplarz szkoleniowy).
  • egzamin teoretyczny:
    • część pisemna – opracowanie tematów lub rozwiązanie testu z zakresu zadań i obowiązków dróżnika przejazdowego;
    • część ustna – znajomość – obowiązków dróżnika przejazdowego, techniki ruchu kolejowego, sygnalizacji kolejowej, budowy i obsługi urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach strzeżonych, zasad przygotowania kolei do pracy w warunkach zimowych, budowy toru kolejowego i nawierzchni kolejowej oraz podstawowych prac związanych z utrzymaniem torów i nawierzchni przejazdu, zagadnień związanych z przewozem wagonów z towarami niebezpiecznymi oraz przewozem przesyłek nadzwyczajnych.

III.  Szkolenie i egzamin w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy – według odrębnego programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks pracy.

IV. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku dróżnika przejazdowego powinni posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kierowania ruchem na skrzyżowaniu w obrębie przejazdu kolejowego wydane przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Charakterystyka stanowiska kolejowego: określenie czynności, warunków i miejsca pracy z uwzględnieniem warunków szkodliwych lub uciążliwych :

Obsługa urządzeń zabezpieczających przejazd; osłanianie pociągów zatrzymywanych na szlaku; konserwowanie i utrzymywanie przejazdu i nawierzchni kolejowej w granicach przejazdu; praca w systemie zmianowym, w narażeniu na warunki atmosferyczne; praca odpowiedzialna, przy dużym napięciu uwagi.

 

Osoby do kontaktu:

Romuald Antkowiak, e-mail r.antkowiak@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 30, 884 882 421

Izabela Mejza, e-mail i.mejza@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 39

Kurs dróżnik przejazdowy, Kurs dróżnik przejazdowy, Kurs dróżnik przejazdowy, Kurs dróżnik przejazdowy, Kurs dróżnik przejazdowy, Kurs dróżnik przejazdowy,

Kurs dróżnik przejazdowy