Do obowiązków nastawniczego należy obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Sprawdzanie stanu i działania zwrotnic, wykolejnic i sygnałów. Prowadzenie dokumentacji ruchowej. Praca fizyczna na nastawniach wyposażonych w urządzenia mechaniczne.  Nastawniczy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo ruchu pociągów.

Opis kursu:

I. Kwalifikacje wymagane od kandydatów do egzaminu:

  1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe.
  2. Zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.

II. Zakres zagadnień egzaminacyjnych:

Egzamin praktyczny: dokonanie zapisów w dokumentacji techniczno-ruchowej (egzemplarz szkoleniowy) podczas występowania usterek w działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, użycie środków technicznych służących do miejscowego zabezpieczania iglic zwrotnicowych w krańcowym położeniu, omówienie przygotowania drogi przebiegu dla wjazdu, wyjazdu i przejazdu pociągu na wskazanych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenie taboru przed zbiegnięciem, osłonięcie sygnałami zamkniętego toru szlakowego i stacyjnego, odłączenie napędu zwrotnicowego o scentralizowanym sposobie nastawiania i przejścia na ręczne przestawianie zwrotnicy, obsługa urządzeń rogatkowych z posterunku nastawczego, sposoby zabezpieczania drogi przebiegu dla jazd na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny.

Egzamin teoretyczny:

  • część pisemna – opracowanie tematów lub rozwiązanie testu z zakresu: techniki ruchu kolejowego, sterowania ruchem kolejowym.
  • część ustna – znajomość zagadnień z zakresu: techniki ruchu kolejowego, sygnalizacji kolejowej, obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności, ogólna znajomość budowy urządzeń: sterowania ruchem kolejowym i łączności, zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, toru kolejowego i rozjazdów kolejowych.

III. Szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – według odrębnego programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks pracy.

IV. Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko nastawniczego uprawnia do obsługi przejazdu kolejowego sterowanego z technicznego posterunku nastawczego.

Charakterystyka stanowiska kolejowego: określenie czynności, warunków i miejsca pracy z uwzględnieniem warunków szkodliwych lub uciążliwych :

Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym; sprawdzanie stanu i działania zwrotnic, wykolejnic i sygnałów; prowadzenie dokumentacji ruchowej; praca fizyczna na nastawniach wyposażonych w urządzenia mechaniczne; praca w systemie zmianowym; odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu pociągów; praca ciągła w zmiennym rytmie dobowym.

 

Osoby do kontaktu:

Romuald Antkowiak, e-mail r.antkowiak@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 30, 884 882 421

Izabela Mejza, e-mail i.mejza@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 39

Kurs nastawniczy, Kurs nastawniczy, Kurs nastawniczy, Kurs nastawniczy, Kurs nastawniczy, Kurs nastawniczy,

Kurs nastawniczy