Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ustawiacza należy zestawianie, łączenie i rozłączanie wagonów (pociągów), obsługa punktów ładunkowych. Wykonywanie manewrów przy użyciu lokomotywy i kierowanie pracą drużyny manewrowej.

Opis kursu:

I. Kwalifikacje wymagane od kandydatów do egzaminu:

Wariant A

  1. Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych lub ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  2. Zawodowy staż pracy – 6 miesięcy pracy na stanowisku manewrowego oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B

  1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe.
  2. Zawodowy staż pracy – rok pracy na stanowisku manewrowego oraz odbycie przygotowania zawodowego.

II. Zakres zagadnień egzaminacyjnych:

  1. Egzamin praktyczny: wykonanie pod nadzorem określonej czynności manewrowej; wykonanie oględzin technicznych składu pociągu; wykonanie próby hamulca zespolonego; przyjęcie i zdanie wagonu w punkcie zdawczo-odbiorczym.
  2. Egzamin teoretyczny:
  • część pisemna – opracowanie tematów lub rozwiązanie testu z zakresu: organizacji i techniki ruchu kolejowego, zagadnień handlowo-przewozowych, przewozu towarów niebezpiecznych;
  • część ustna – znajomość: organizacji i techniki ruchu kolejowego, sygnalizacji kolejowej, zagadnień handlowo-przewozowych.

III. Szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – według odrębnego programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks pracy.

IV.

  1. Kandydat na ustawiacza powinien odbywać przygotowanie zawodowe i zdawać egzamin zgodnie z rodzajem i specyfiką przewozów wykonywanych przez pracodawcę.
  2. Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko ustawiacza uprawnia do wykonywania czynności na stanowisku manewrowego.

V. Charakterystyka stanowiska kolejowego: określenie czynności, warunków i miejsca pracy z uwzględnieniem warunków szkodliwych lub uciążliwych :
Zestawianie, łączenie i rozłączanie pojazdów kolejowych (pociągów), obsługa punktów ładunkowych; wykonywanie manewrów przy użyciu lokomotywy i kierowanie pracą drużyny manewrowej; praca w zmiennym rytmie dobowym, odpowiedzialna, wymagająca dużego napięcia uwagi; praca na wysokości przy sprawdzaniu stanu wagonów i przesyłek wagonowych; narażenie na zagrożenia wynikające z ruchu taboru oraz na warunki atmosferyczne i hałas.

 

Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na ustawiacza uprawnia do wykonywania czynności na stanowisku manewrowego.

 

Osoby do kontaktu:

Romuald Antkowiak, e-mail r.antkowiak@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 30, 884 882 421

Izabela Mejza, e-mail i.mejza@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 39

Kurs ustawiacz, Kurs ustawiacz, Kurs ustawiacz, Kurs ustawiacz, Kurs ustawiacz, Kurs ustawiacz, Kurs ustawiacz

Kurs ustawiacz