Kurs dla osób przygotowujących się do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

0125_ODTJ0121_ODTJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Istotne jest również przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.

Czas trwania szkolenia:
w ramach kategorii A 24h = 6h T, 18h P
w ramach kategorii B, C, D 14h = 6h T, 8h P

Program szkolenia oparty jest na czterech pracowniach:
– placu manewrowym,
– płycie poślizgowej pierścieniowej,
– płycie poślizgowej prostokątnej,
– torze szkoleniowym,

Tematy zajęć:
1. Przepisy ruchu drogowego.
2. Psychologia transportu.
3. Problematyka wypadków drogowych.
4. Technika i taktyka jazdy w warunkach specjalnych.

Wymagania uczestnika:
– posiadanie co najmniej prawa jazdy kat. B lub odpowiedniej kategorii o którą ubiega się osoba szkolona.

Kurs kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej prowadzonym przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy.
Część teoretyczna egzaminu obejmuje 20 pytań testowych. Przy każdym pytaniu testowym tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Egzamin z części teoretycznej trwa 25 minut.
Osoba szkolona uzyskuje pozytywny wynik egzaminu, jeśli poprawnie odpowie na 16 pytań.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
Podczas egzaminu części praktycznej należy prawidłowo wykonać:
– slalom,
– hamowanie awaryjne w zakręcie,
– ominięcie przeszkody na zakręcie,
Dwukrotnie nieprawidłowo wykonane przewidziane zadanie powoduje uzyskanie negatywnego wyniku z egzaminu części praktycznej.

Program na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.05.2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pienięźne.

Dane kontaktowe firmy

ODTJ Akademia Kierowcy – Międzychód (gmina Dolsk)

Międzychód 44, 63-140 Dolsk
Tel. 884 70 70 22
Adres email: miedzychod@akademiakierowcy.pl
www. ODTJ Akademia Kierowcy