Dostępne terminy:

PoczątekGodzina rozpoczęciaMiasto
20.12.202115:00PoznańZapisz się...
27.01.202215:00PoznańZapisz się...
28.02.202215:00PoznańZapisz się...

 

Szkolenie z zakresu kategorii T uprawnia Cię do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Kurs kategorii T uprawnia do kierowania:
– ciągnikiem rolniczym,
– pojazdem wolnobieżnym,
– zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepami,
– pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Warunki uczestnictwa:

  • min. podstawowe wykształcenie
  • minimalny wiek 16 lat
  • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku

Liczba godzin:

  • Liczba godzin szkolenia ogółem: 50h
  • Teoria: 30h (na grupę)
  • Praktyka: 20h (60 minut) (na osobę)

Zapisy na szkolenie:

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Marlena Hojna e-mail: m.hojna@atcgrupa.pl

Termin rozpoczecia kursu
Nabór ciągły – Rozpoczynamy zajęciami teoretycznymi w formie e-learningu następnie zajęcia praktyczne, które ustalamy indywidualnie z każdym kursantem. Kurs trwa ok. 1,5 miesiąca.

Organizacja szkoleń na kursach prawa jazdy w ATC Poznań i Gostyń:

1. Wydanie Profilu kandydata na kierowcę (PKK) – kandydat musi wypełnić wniosek oraz dodatkowo dołączyć:
a. dowód tożsamości;
b. jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem;
c. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
d. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E);
e. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T);
f. kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy);
g. kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
h. kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca;

2. Złożenie wniosku wraz z ww. dokumentami w Oddziale Praw Jazdy:

a. Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu

  • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,
  • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,
  • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter.

Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

b. Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
c. wygenerowanie i przekazanie wnioskodawcy indywidualnego nr PKK niezbędnego do rozpoczęcia kursu w ATC s.c. (Akademii Kierowcy).

3. Zapis i realizacja kursu prawa jazdy w ATC Poznań lub Gostyń:

a. Przedstawienie indywidualnego nr PKK;
b. Dokonanie pierwszej wpłaty za szkolenie;
c. Rozpoczęcie kursu prawa jazdy zajęcia teoretyczne ( jako jedni z pierwszych w Polsce możemy zaoferować naszym kursantom możliwość rozpoczęcia zajęć teoretycznych
w dniu zgłoszenia na szkolenie . Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu);
d. Ćwiczenia do zajęć teoretycznych oraz zajęcia z pierwszej pomocy odbywają się w siedzibie firmy Poznań lub Gostyń, w wyznaczonych terminach o których kursant jest wcześniej poinformowany;
e. Egzamin wewnętrzny z teorii;
f. Dokonanie drugiej wpłaty za szkolenie;
g. Rozpoczęcie zajęć praktycznych ( godziny jazd dopasowane są do możliwości czasowych uczestników szkoleń, grafik jazd);
h. Egzamin wewnętrzny z praktyki;
i. Dokonanie całościowej zapłaty za szkolenie;
j. Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

4. Zapisy na egzamin państwowy w WORD:
a. Wypełnienie oświadczenia;
b. Dokonanie opłaty egzaminacyjnej;
c. Ustalenie terminu egzaminu państwowego;

5. Program- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r.