Projekty w trakcie realizacji

Młodzi Ślązacy gotowi do pracy!

Uczestnicy projektu: 68 osób (42 kobiety, 26 mężczyzn) fizycznych w wieku 18-29 lat zamieszkujących (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na obszarze województwa śląskiego

czytaj więcej