Projekty w trakcie realizacji

„FACHOWCY W BRANŻY BUDOWLANEJ – program podnoszenia kwalifikacji mieszkańców Wielkopolski w wieku aktywności zawodowej.”.

Uczestnicy projektu: osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej od 25 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach, nieuczestniczące we wsparciu Lifelong Learning oferowanym z ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszkujące na obszarze Wielkopolski, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia organizowanych przy współpracy z pracodawcami.

czytaj więcej


Z kwalifikacjami na rynku pracy

Uczestnicy projektu: osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej od 25 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach, nieuczestniczące we wsparciu Lifelong Learning, będące osobami fizycznymi zamieszkałymi na obszarze województwa wielkopolskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.

czytaj więcej