Szkolenia z zakresu: BHP, P.Poż, Zabezpieczanie i usuwanie AZBESTU. Kursy BHP P Poż, Kursy BHP P Poż

Zabezpieczanie usuwanie wyrobów zawierających AZBEST

Uczestnicy szkolenia poznają właściwości azbestu, potencjalne zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie pyłu azbestu oraz środki ostrożności, a tym samym będzie wiedział jak postępować w sytuacjach awaryjnych i udzielać pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Czytaj więcej


BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Czytaj więcej


BHP okresowe pracowników administracyjno biurowych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także postępowania w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych.

Czytaj więcejOchrona przeciwpożarowa

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zagrożeniami pożarów obiektów, przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, a także z zadaniami i obowiązkami w zakresie zapobiegania pożarom.

Czytaj więcej