Dostępne terminy:

PoczątekGodzina rozpoczęciaMiasto
29.01.202008:00PoznańZapisz się...
26.02.202008:00PoznańZapisz się...
25.03.202008:00PoznańZapisz się...
29.04.202008:00PoznańZapisz się...

Cena 700 zł

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych grupy G3 (gazy).
Uprawnienia; eksploatacji E i dozoru D

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujące następujące urządzenia, instalacje i sieci:

PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie urządzenia do magazynowania paliw gazowych|
3. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
5. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
6. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
7. turbiny gazowe
8. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -7

Opłata za egzamin na uprawnienia w grupach G1,G2,G3 = 200,00 PLN.

UWAGA !!!

Do egzaminu na uprawnienia “D” (dozór) mogą przystąpić osoby , które miały już wcześniej wydane uprawnienia “E” (eksploatacja).

Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat .

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377).

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997 r. “Prawo Energetyczne” i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ponadto znajomością Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Norm, Kodeksu Pracy, zarządzeń, poleceń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych – wszystko w zakresie określonym ” Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji” – niezależnie od znajomości zasad ratowania porażonych prądem elektrycznym.

Zapisy na szkolenie SEP Grupa 3 Gazowe:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658837, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758530, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Autor treści szkoleniowych – Robert Kaczmarek

Grupa 3 Gazowe, Grupa 3 Gazowe, Grupa 3 Gazowe, Grupa 3 Gazowe, Grupa 3 Gazowe, Grupa 3 Gazowe, Grupa 3 Gazowe,

Grupa 3 Gazowe