Dostępne terminy:

PoczątekGodzina rozpoczęciaMiasto
01.07.202115:00PoznańZapisz się...
23.08.202115:00PoznańZapisz się...
04.10.202115:00PoznańZapisz się...
13.12.202115:00PoznańZapisz się...

 

Kurs dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obsługi ładowarki jednonaczyniowej, poprzez uzyskanie uprawnień w zakresie II klasy (pojemność naczynia do 5 m³).

Kurs operatorów ładowarek jednonaczyniowych zakresie II klasy uprawnień

 

 

 

 

 

 

 

Opis kursu

Uprawnienie operatora ładowarki jednonaczyniowej klasy II, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako operator ładowarek jednonaczyniowych o pojemności naczynia do 5 m³. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną, dzięki której uzyska potwierdzenie kwalifikacji podczas egzaminu.

Uczestnicy

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu,
– posiadanie uprawnień operatora ładowarki jednonaczyniowej II klasy przez co najmniej rok.

Szkolenia – Program

Operator ładowarki jednonaczyniowej II klasy oprócz posiadanych już umiejętności praktycznych, które posiadł podczas szkolenia w zakresie ładowarek jednonaczyniowych klasy II, musi posiadać także niezbędną wiedzę teoretyczną by podwyższyć klasę uprawnień Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami BHP oraz z wiadomościami z zakresu użytkowania eksploatacyjnego, podstaw psychologii pracy i zasad dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim, technologii robót i budowy ładowarki jednonaczyniowej.
Zajęcia (72h) odbywają się zwykle od godziny 15:00 do 21:00. W programie kursu na ładowarki jednonaczyniowe II klasy przewidziane są wyłączanie zajęcia teoretyczne.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych. Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658837, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758531, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Jakub Stanisławski e-mail: j.stanislawski@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
– dostarczyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia operatora z czytelnie wypełnionymi danymi osobowymi oraz podpisem i pieczątką lekarza w punkcie “Orzeczenie lekarskie”,
– wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
– dokonać przedpłaty.

Egzamin

Uprawnienia na wykonywanie pracy operatora ładowarki jednonaczyniowej w zakresie II klasy wydaje w Polsce Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn, składającego się z:
– egzaminu praktycznego – zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
– egzaminu teoretycznego – trwającego do 45 minut, przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

Informacje dodatkowe

W Polsce certyfikację uprawnień operatora ładowarek jednonaczyniowych II klasy regulują następujące akty prawne:
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
– Zarządzenie Nr 9/2001 Dyrektora Instytucji Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z dnia 18 października 2001 r. – Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS
w sprawie trybu uzyskiwania uprawnień operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
– Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 192, poz. 1185).

– Program szkoleniowy na podstawie wytycznych z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Kurs operatorów ładowarek jednonaczyniowych zakresie II klasy uprawnień, Kurs operatorów ładowarek jednonaczyniowych zakresie II klasy uprawnień, Kurs operatorów ładowarek jednonaczyniowych zakresie II klasy uprawnień, Kurs operatorów ładowarek jednonaczyniowych zakresie II klasy uprawnień,

Kurs operatorów ładowarek jednonaczyniowych zakresie II klasy uprawnień