Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

Kurs operatorów zagęszczarek ubijaków wibracyjnych zakresie III klasy uprawnień_1 Kurs operatorów zagęszczarek ubijaków wibracyjnych zakresie III klasy uprawnień_2

Opis kursu

Uprawnienie na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych klasy III, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska nie tylko potwierdzenie kwalifikacji, ale także cenne doświadczenie procentujące w przyszłej karierze zawodowej.

Uczestnicy

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu.

Szkolenia – Program

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych oprócz umiejętności praktycznych związanych z użytkowaniem zagęszczarki lub ubijaka wibracyjnego musi posiadać wiedzę teoretyczną, która jest niezbędna by prawidłowo wykonywać pracę operatora wspomnianych maszyn budowlanych. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomienie uczestników kursu z zagadnieniami dokumentacji technicznej, BHP oraz wiedzą z zakresu elektrotechniki, technologii robót i budowy zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.
Szkolenia w naszej firmie trwają około tygodnia. Zajęcia teoretyczne (34h) i praktyczne (10h) odbywają się zwykle popołudniami od godziny 15:00 do 21:00.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.

Program kursu:
1. Użytkowanie eksploatacyjne – 4 godz.
2. Dokumentacja techniczna – 4 godz.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 6 godz.
4. Podstawy elektrotechniki – 6 godz.
5. Budowa przecinarek do nawierzchni dróg – 8 godz.
6. Technologia robót – 6 godz.
7. Zajęcia praktyczne – 10 godz.

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658833, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758531, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Jakub Stanisławski e-mail: j.stanislawski@atcgrupa.pl 

Aby zapisać się na kurs należy:
– dostarczyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia operatora z czytelnie wypełnionymi danymi osobowymi oraz podpisem i pieczątką lekarza w punkcie “Orzeczenie lekarskie”,
– wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs,
– dokonać przedpłaty.

Informacje dodatkowe

Uczestnik kursu po przeszkoleniu uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Instytucję szkoleniową.

Kurs operatorów zagęszczarek ubijaków wibracyjnych zakresie III klasy uprawnień, Kurs operatorów zagęszczarek ubijaków wibracyjnych zakresie III klasy uprawnień, Kurs operatorów zagęszczarek ubijaków wibracyjnych zakresie III klasy uprawnień, Kurs operatorów zagęszczarek ubijaków wibracyjnych zakresie III klasy uprawnień, Kurs operatorów zagęszczarek ubijaków wibracyjnych zakresie III klasy uprawnień,

Kurs operatorów zagęszczarek ubijaków wibracyjnych zakresie III klasy uprawnień