Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje spawacza metodą MAG (135) w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (153 h) / blach spoinami czołowymi (112 h) / rur spoinami czołowymi (99 h).

Termin kursu: 04.11.2019 godz. 16:00

Opis kursu

Uprawnienie spawacza metodą MAG (135) potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako spawacz. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza (certyfikat) oraz wpis do książki wydanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Osoba biorąca udział w szkoleniu nie tylko zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

Uczestnicy

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu.

Program Szkolenia Kurs spawania MAG 135

Spawacz metodą MAG (135) musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z informacjami o urządzeniach spawalniczych, materiałach do spawania, przygotowywaniu złączy do spawania oraz wiadomościami z zakresu BHP w pracy spawacza.
Czas trwania szkolenia w naszej firmie zależy od rodzaju wybranego kursu. Godziny odbywania zajęć dostosowane są do grupy uczestników.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.

Program kursu:

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego.
2. Urządzenia spawalnicze.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
4. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej.
5. Materiały dodatkowe do spawania.
6. Spawanie w praktyce.
7. Oznaczenie i wymiarowanie spoin.
8. Metody przygotowania złączy do spawania.
9. Kwalifikowanie spawaczy.
10. Zajęcia praktyczne.

Spawanie blach spoinami czołowymi
1. Wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali.
2. Złącza spawane blach.
3. Spawalność stali.
4. Skurcz, naprężenie i odkształcenia.
5. Niezgodności spawalnicze.
6. Przegląd procesów spawania.
7. Bezpieczna praca na montażu.
8. Kontrola i badania.
9. Zapewnienie jakości w spawalnictwie.
10. Zajęcia praktyczne.

Spawanie rur spoinami czołowymi
1. Złącza spawane rur.
2. Materiały inne niż stale niestopowe.
3. Przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń .
4. Normy spawalnicze.
5. Zajęcia praktyczne.

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658837, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Beata Gaszek e-mail: b.gaszek@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
– wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs,
– dokonać przedpłaty.

Egzamin

Uprawnienia spawalnicze wydaje w Polsce Instytut Spawalnictwa w Gliwicach na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną, składającego się z:
– egzaminu praktycznego – podczas, którego kursant wykonuje próbkę egzaminacyjną w metodzie, w której ubiega się o uprawnienia. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
– egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

Informacje dodatkowe

W Polsce certyfikację uprawnień spawacza metodą MAG (135) regulują następujące akty prawne:
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 193, poz. 472),
– Wytyczne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-07/IS-41 dotyczące szkolenia i egzaminowania spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
– Wytyczne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-07/IS-17 Egzaminowanie spawaczy po kursach spawania objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
– Wytyczne Nr W-07/IS-02, Programy szkolenia spawaczy metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych.

-Program szkoleniowy na podstawie wytycznych z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kurs spawania MAG 135, Kurs spawania MAG 135, Kurs spawania MAG 135, Kurs spawania MAG 135, Kurs spawania MAG 135, Kurs spawania MAG 135, Kurs spawania MAG 135, Kurs spawania MAG 135, Kurs spawania MAG 135,

Kurs spawania MAG 135