Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora urządzeń objętych dozorem technicznym, jak żurawie (I Ż, II Ż).

Opis kursu Operator żurawi HDS

Zaświadczenie uprawniające do wykonywania pracy operatora żurawi (I Ż, II Ż), potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako operator danego urządzenia. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego w określonej kategorii (I Ż, II Ż). Uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne.


Operator żurawi
HDS

Kurs Operator żurawi HDS Poznań Kurs Operator żurawi HDS Gostyń

 

 

 

 

 

 

Żuraw wieżowy

Kurs operator żurawia wieżowego 1 Kurs operator żurawia wieżowego 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu.

Szkolenia – Program

Operator urządzenia objętego dozorem technicznym przez UDT musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu obsługi maszyny, ale także wiedzę teoretyczną, która jest niezbędna do wykonywania pracy operatora urządzenia danego typu. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z ogólnymi wiadomościami o dźwignicach, dozorze technicznym, budowie maszyny i sprzętu pomocniczego, a także wiedzą dotyczącą eksploatacji danego typu maszyn oraz zasad BHP.
Czas trwania szkolenia w naszej firmie jest uzależniony od rodzaju maszyny, na którą chce się wykonać uprawnienia. Zajęcia teoretyczne odbywają się zwykle w godzinach popołudniowych, od godziny 15:00 do 21:00. Zajęcia praktyczne realizujemy w systemie codziennym, w zależności od podziału grupy.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.

Program kursu:
1. Ogólne wiadomości o dźwignicach
2. Wiadomości o dozorze technicznym
3. Budowa maszyny
4. Sprzęt pomocniczy
5. Eksploatacja urządzenia
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy operatora
7. Zajęcia praktyczne

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658837, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758531, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Jakub Stanisławski e-mail: j.stanislawski@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
– wypełnić podanie o przyjęcie na kurs
– dokonać przedpłaty.

Egzamin

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii II Ż, I Ż wydaje w Polsce Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzamin składającego się z:
– egzaminu praktycznego – Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
– egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie firmy lub w miejscu odbywania szkolenia.

Informacje dodatkowe

W Polsce certyfikację uprawnień na wykonywanie pracy operatora żurawi (I Ż, II Ż) , w tym przenośnych (HDS), regulują następujące akty prawne:
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.),
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane
na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.),
– Warunki techniczne dozoru technicznego – żurawie przenośne, przewoźne, stałe DT-DE-91/WP-10,
– Warunki techniczne dozoru technicznego – żurawie samojezdne DT-DE-91/WP-8,
– Warunki techniczne dozoru technicznego – żurawie szynowe DT-DE-91/WP-9.

Operator żurawi HDS, Operator żurawi HDS, Operator żurawi HDS, Operator żurawi HDS,

Operator żurawi HDS