Uwaga! Zmiany dotyczące użytkowania wózków jezdniowych

W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.