Wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania na licencję maszynisty

Od 27.10.2017r. posiadamy zaświadczenie wydane przez Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania na licencję maszynisty nr PL/32/2017