Zapraszamy do współpracy właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych kursów prawa jazdy wszystkich kategorii za pomocą platformy e-learningowej.


Szkolenia opracowane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących Pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.).

 

Kurs e-learningowy na prawo jazdy kat. A,A1,A2,AM,B,B1,T,C,D,
zajęcia teoretyczne.
25 zł/os.

NASZ PRODUKT: E-LEARNING

Jako ośrodek posiadający poświadczenie o spełnianiu dodatkowych wymagań o numerze 00153004P – zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących Pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) – możemy naszym Klientom legalnie oferować wykłady do kursów prawa jazdy w formie e-learningu. Kurs odbywać się będzie pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców, a osoby będą mogły zrealizować zajęcia teoretyczne bez wychodzenia z domu.

Dysponując odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym proces kształcenia – o którym mowa w rozdziale 2 §4 pkt 4 Rozporządzenia – zapewniamy:
– przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce,
– przeprowadzenie zajęć w zakresie i w czasie wymaganym programem szkolenia,
– zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć,
– przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module tematycznym szkolenia oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik,
– możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę .

ZOSTAJĄC NASZYM PARTNEREM CZERPIĄ PAŃSTWO Z TEGO NASTĘPUJĄCE KORZYŚCI:

1. Zbędne drukowanie materiałów dydaktycznych.
2. Oszczędność czasu poświęconego na prowadzenie wykładów.
3. Zadowolenie Kursantów, gdyż nie tracą czasu i pieniędzy w celu dojazdów na szkolenia, a na naukę poświęcają taka ilość czasu, jaką dysponują w danej chwili.
4. MOŻLIWOŚĆ ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA JUŻ Z JEDNYM KURSANTEM!

Nawiązując współpracę z firmą ATC, wychodzą Państwo naprzeciw oczekiwaniom swoich Kursantów. Rozwój szkoleń e-learningowych opieramy na współpracy z innymi Ośrodkami Szkolenia Kierowców nie tylko z województwa wielkopolskiego, ale z całej Polski.

 

PODPISANIE UMOWY:
1. Nawiązanie współpracy między ośrodkami rozpoczyna się od podpisania umowy określającej wzajemne obowiązki wzór umowy.
2. Aby podpisać umowę, Ośrodek Szkolenia Kierowców przesyła do ATC wypełniony formularz.

 

KROK PO KROKU:
1. Ośrodek Szkolenia Kierowców otrzymuje swój indywidualny login i hasło do platformy do zarządzania kursami e-learningowymi.
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców dokonuje opłaty za kurs i za pośrednictwem platformy do zarządzania kursami e-learningowymi, samodzielnie zapisuje swoich kursantów na odpowiednie szkolenie.
3. ATC pobiera w stosownym Starostwie – Wydziale Komunikacji profil kandydata na kierowcę (PKK).
4. ATC weryfikuje wpłatę i akceptuje zgłoszenie przesłane przez Ośrodek Szkolenia Kierowców.
5. Dane do logowania zostają automatycznie wysłane do Kursanta, a Ośrodek Szkolenia Kierowców otrzymuje powiadomienie z informację o utworzeniu nowego konta kursanta na platformie e-learningowej. Następnie Ośrodek Szkolenia Kierowców otrzymuje powiadomienie o rozpoczęciu kursu i zakończeniu.
6. ATC przekazuje w formie elektronicznej do Ośrodka Szkolenia Kierowców w terminie 3 dni roboczych od ukończenia szkolenia, kartę przeprowadzonych zajęć osoby skierowanej przez Ośrodek Szkolenia Kierowców.
7. ATC zdaje profil kandydata na kierowcę.
8. Ośrodek Szkolenia Kierowców pobiera i instaluje darmową aplikację Szafir służącą do weryfikacji dokumentów podpisanych przez ATC w celu przesłania karty szkolenia, który prawnie jest równoważny z podpisem elektronicznym darmowa wersja oprogramowania.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

CO DALEJ?

W ramach kat. A, B, T każdy uczestnik odbywa 24 godziny zajęć teoretycznych.
W ramach kat. C, D, każdy uczestnik odbywa 16 godzin zajęć teoretycznych.

Dodatkowo Ośrodek Szkolenia Kierowców w zakresie:
– kat A, B, T, kierujący swoich kursantów na zajęcia e-learningowe, zobowiązany jest zapewnić 1 godzinę wykładu i 1 godzinę ćwiczeń oraz 4 godziny zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy w trybie stacjonarnym ( w sali wykładowej).
– kat C, D, kierujący swoich kursantów na zajęcia e-learningowe, zobowiązany jest zapewnić 2 godzinę wykładu i 1 godzinę ćwiczeń oraz 1 godziny zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy w trybie stacjonarnym ( w sali wykładowej).

WIĘCEJ INFORMACJI
ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658833, 730 730 716

Kontakt:
Magdalena Barkowska
tel.: 61 665 88 34

E-mail: ekursy-poznan@akademiakierowcy.pl

Platforma e-learningowa do kursów Praw Jazdy

E-learning współpraca OSK

E-learning współpraca OSK, E-learning współpraca OSK, E-learning współpraca OSK, E-learning współpraca OSK,E-learning współpraca OSK,

E-learning współpraca OSK