Zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy polegającej na wynajmie infrastruktury szkoleniowej w formie placu manewrowego w Gostyniu, sali wykładowej w Gostyniu lub w Poznaniu

Naszym celem jest udostępnienie Ośrodkom Szkolenia Kierowców – nieposiadającym własnej sali wykładowej – umożliwienie prowadzenia zajęć teoretycznych.

Plac manewrowy w Gostyniu spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1019).

Sala wykładowa wyposażona jest w stoliki i miejsca siedzące dla każdej uczestniczącej w szkoleniu osoby, tablicę multimedialną oraz plansze i makiety poglądowe.

Plac manewrowy, sala wykładowa – w Gostyniu na ul. Lipowej 1

Wynajem placu manewrowego 300 zł netto/miesiąc za pojazd.

Wynajem sali wykładowej 30 zł netto/godzina ( płatne na podstawie wykorzystanych godzin).

Sala wykładowa – w Poznaniu na ul. Mrągowskiej 11

Wynajem sali wykładowej 50 zł netto/godzina (płatne na podstawie wykorzystanych godzin).

 

WIĘCEJ INFORMACJI:
ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658833, 730 730 716

Osoba do kontaktu:
Daniel Kaczmarek
e-mail: d.kaczmarek@atcgrupa.pl
tel.: 61 665 88 33, tel. kom.: 730 730 716