Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do egzaminu niezbędnego dla uzyskania licencji maszynisty.

I.

 1. Kandydat na maszynistę ubiegający się o wydanie licencji maszynisty składa do Prezesa UTK wniosek o wydanie licencji maszynisty – wniosek do pobrania: https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/licencja-maszynisty/11174,Do-pobrania.html
 2. Do wniosku należy dołączyć:

II. Szkolenie kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty:

 1. Zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem obejmuje:
 • technologię transportu kolejowego, w tym przepisy bezpieczeństwa i eksploatacji,
 • zagrożenia związane z eksploatacją oraz różne środki stosowane do ich zwalczania,
 • sposoby funkcjonowania kolei,
 • pociągi i ich składy oraz wymogi techniczne dotyczące lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru kolejowego.

      2.  Program szkolenia:

 

Lp.Temat szkoleniaLiczba godzin szkolenia*
WykładyZajęcia praktyczneRazem
1.Specyfika środowiska maszynisty4  4
2.Technologia transportu kolejowego. Podstawowe wiadomości o eksploatacji pojazdów kolejowych (rodzaje pojazdów i ich przeznaczenie eksploatacyjne)1212
3.Infrastruktura kolejowa – wybrane zagadnienia z zakresu:

>  budowy nawierzchni kolejowej oraz układów stacyjnych,

> stosowanych systemów zabezpieczenia ruchu i łączności,

> budowy sieci trakcyjnej

> budowli kolejowych.

12416
4.Technika prowadzenia ruchu kolejowego6060
5.Sygnalizacja kolejowa4040
6.Hamulce kolejowe – typy, budowa, zasada działania, obsługa i próby działania201636
7.Zagadnienia z zakresu fizyki i elektrotechniki8412
8.Zagadnienia z zakresu pracy pracowników rewizji technicznej pociągów8816
9.Budowa pojazdów kolejowych28836
10.Urządzenia automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz urządzenia czujności, prędkościomierze i radiołączność w pojazdach kolejowcy8816
11.Zagrożenia występujące w ruchu kolejowym. Zasady postępowania w razie poważnego wypadku, wypadku, incydentu kolejowego i wydarzeń z ludźmi oraz sytuacji ekstremalnych mogących zaistnieć w czasie pracy maszynisty8210
12.Zagadnienia z zakresu przewozów niebezpiecznych oraz przewozów wojskowych1212
13.Bezpieczeństwo i higiena pracy, udzielanie pierwszej pomocy10212
14.Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych oraz terenów kolejowych (w tym pożaru w tunelach)224
15.Zasady prowadzenia i wypełnienia podstawowych dokumentów związanych z pracą maszynisty8412
SUMA:24058298

*Godzina wykładów równa się 45 minutom, a zajęć praktycznych – 60 minutom

3. W wyniku ukończonego szkolenia kandydat na maszynistę ubiegający się o licencje maszynisty nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • specyficznych wymagań związanych z wykonywaniem pracy na stanowisku maszynisty,
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa obowiązujących pracowników,
 • rozpoznawania taboru kolejowego,
 • stosowanie reguł pracy na stanowisku maszynisty,
 • stosowania obowiązujących aktów prawnych i instrukcji wiązanych z wykonywaniem pracy na stanowisku maszynisty,
 • stosowania procedur mających zastosowanie do zdarzeń z udziałem ludzi,
 • rozpoznawania zagrożeń związanych z eksploatacją kolei,
 • stosowania zasad regulujących bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
 • stosowania podstawowych zasad elektrotechniki.

 

Zapisy na szkolenie:

Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658833, 730 730 716

Kontakt:

Violetta Ciesielska e-mail: v.ciesielska@atcgrupa.pl

Romuald Antkowiak e-mail: r.antkowiak@atcgrupa.pl