Kurs na toromistrza

Szybko i kompleksowo przygotujemy Cię
do egzaminu kwalifikacyjnego!

calendar_today Najbliższy kurs: obecnie nie posiadamy wolnych terminów
credit_card Cena: -
Co wyróżnia kurs w ATC
O kursie
Przebieg kursu
Jak szkolimy
Najczęstsze pytania
Kontakt z nami

Co wyróżnia kurs w ATC

Kurs na stanowisko toromistrza prowadzony jest przez profesjonalną, doświadczoną kadrę, która przekaże Ci całą niezbędną wiedzę. Zrobimy wszystko, byś wyniósł z naszego kursu jak najwięcej!

Profesjonalna kadra
Nasz ośrodek posiada wykładowców i egzaminatorów spełniających wymagania określone w przepisach.
Platforma e-learning
Otrzymasz dostęp do solidnie opracowanych materiałów dydaktycznych w formie online. Wygodna nauka w domu.
Solidna praktyka
Zajęcia praktyczne odbędziesz u licencjonowanego przewoźnika kolejowego lub zarządcy.
Nowoczesne ośrodki szkoleniowe
Nasze ośrodki zapewniają najwyższe standardy wyposażenia i szkolenia, w tym parking.

O kursie

Kurs na stanowisko toromistrza składa się z przygotowania zawodowego, części teoretycznej oraz zajęć próbnych u pracodawcy. Solidnie przygotujemy Cię do egzaminu kwalifikacyjnego i przyszłej pracy. Szkolenie możesz odbyć w trzech wariantach.

Od czego zaczniesz? Od przygotowania zawodowego, składającego się ze stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego, realizowanego zgodnie z programem pracodawcy. Następnie czekają Cię wykłady i ćwiczenia w ramach części teoretycznej. Realizując kurs w wariancie A, jesteś zwolniony z teorii. Ostatni etap to zajęcia próbne, polegające na wykonywaniu prac pod nadzorem na stanowisku toromistrza.

Przed rozpoczęciem kursu musisz poddać się badaniom lekarskim w Kolejowej Medycynie Pracy i uzyskać wynik dopuszczający.

Składowe kursu

 • Przygotowanie zawodowe: staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne u pracodawcy
 • 440 godzin teorii (288 h wykładów + 152 h ćwiczeń) - wariant A zwolniony z teorii
 • 24 dni zajęć próbnych na stanowisku toromistrza, pod nadzorem
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych online (e-learning)
 • Kompleksowe przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego

Różne warianty kursu

Kurs na stanowisko toromistrza możesz odbyć w różnych wariantach, w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia:

Wariant A:

 • wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa oraz po uzyskaniu odpowiednio: tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zawodowy staż pracy – rok pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

 

Wariant B:

 • wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe po ukończeniu kształcenia w zawodach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa, po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,
 • zawodowy staż pracy – 2 lata pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

 

Wariant C:

 • wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • zawodowy staż pracy – 3 lata pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

 

W każdym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania tego zawodu, wykonane w Kolejowej Medycynie Pracy.

Czego się nauczysz

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i należytego wykonywania obowiązków na stanowisku toromistrza. Przekażemy Ci wiedzę z zakresu:

 • miernictwa kolejowego i pomiarów toru,
 • budowy, utrzymania oraz diagnostyki nawierzchni kolejowej,
 • zagadnień zw. z wykonawstwem i odbiorami robót oraz zasad bezpieczeństwa pracy,
 • zagadnień z techniki i organizacji ruchu,
 • sygnalizacji kolejowej,
 • zagadnień dot. budowy i utrzymania urządzeń sterowania ruchem i łączności kolejowej oraz detekcji stanów awaryjnych taboru,
 • zagadnień dot. sieci trakcyjnej górnej i powrotnej,
 • zagadnień dot. urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
 • zasad postępowania w razie wypadku kolejowego, uszkodzenia toru, podtorza, budowli oraz innych urządzeń kolejowych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

 

Szkolenie teoretyczne prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych. Z kolei szkolenie praktyczne ma na celu zdobycie umiejętności niezbędnych do bezpiecznego i efektywnego wykonywania przyszłej pracy.

Przebieg kursu

Kurs składa się z części praktycznej, teoretycznej i zajęć próbnych, które zakończone są egzaminem. Szkolenie rozpoczyna się po zebraniu odpowiednio licznej grupy.

Staż stanowiskowy i praktyka
alarm Według uznania

Przygotowanie zawodowe, na które składają się staż stanowiskowy i praktyka, odbywa się u pracodawcy według jego programu.

Zajęcia teoretyczne
alarm 440 godzin

Po zakończeniu części praktycznej odbędziesz szkolenie teoretyczne, przeprowadzane według programu ośrodka szkoleniowego lub pracodawcy. Czeka Cię 440 godzin zajęć (288 h wykładów + 152 h ćwiczeń). Jeśli realizujesz kurs w wariancie A, jesteś zwolniony z teorii.

Możesz zdecydować się na wersję stacjonarną, w formie wykładów w ośrodku, lub zdalną, w formie wideokonferencji z wykorzystaniem łączy internetowych.

Zajęcia próbne
alarm 24 dni

Czekają Cię jeszcze 24 dni zajęć próbnych, polegających na wykonywaniu czynności toromistrza pod nadzorem u pracodawcy.

Egzamin kwalifikacyjny
alarm 1 dzień

Egzamin odbywa się u pracodawcy. Składa się z egzaminu praktycznego i teoretycznego (część pisemna i ustna).

Egzamin praktyczny – umiejętność:

 • wykonanie badań bezpośrednich toru,
 • dokonanie pomiaru strzałek łuku,
 • wykonanie technicznych badań rozjazdu,
 • dokonanie odczytu z planu schematycznego stacji oraz odczytu na rysunku technicznym,
 • osłonięcie sygnałami przeszkody na torze oraz miejsca ograniczenia prędkości ruchu pociągów na torze,
 • opracowanie harmonogramu robót przy wymianie rozjazdu, regulacji toru w planie i profilu,
 • regulacja naprężeń w torze bezstykowym metodą swobodnej regulacji naprężeń,
 • dokonanie oględzin rozjazdów,
 • wymiana pojedynczych podkładów lub podrozjazdnic,
 • usunięcie wychlapu w torze,
 • osygnalizowanie przejazdu kolejowego od strony toru i drogi,
 • dokonanie regulacji zamknięcia nastawczego suwakowego.

Egzamin teoretyczny:

1) część pisemna – opracowanie tematów lub rozwiązanie testu z zakresu:

 • pracy i obowiązków toromistrza,
 • zasad tyczenia osi torów i rozjazdów,
 • zasad niwelacji toru i terenu,
 • zasad budowy toru kolejowego,
 • organizacji robót torowych,
 • analizy zmian stanu naprężeń w tokach szynowych,
 • regulacji naprężeń w torze bezstykowym,
 • naprawy pękniętej szyny w torze bezstykowym,
 • oględzin rozjazdów,
 • obsługi toromierza,
 • budowy i regulacji zamknięć nastawczych,
 • zasad podbijania torów i rozjazdów,
 • dokonywania bieżących napraw i czynności utrzymaniowych nawierzchni kolejowej;

2) część ustna – znajomość:

 • zasad tyczenia osi torów i rozjazdów,
 • zasad niwelowania torów i terenu, dokonywania stosownych pomiarów i obliczania strzałek łuków,
 • zasad dokonywania kontroli stanu torów, rozjazdów i budowli kolejowych oraz związanych z tym pomiarów,
 • zasad osłaniania sygnałami i prowadzenia robót związanych z budową i utrzymaniem podtorza i nawierzchni budowli i urządzeń kolejowych,
 • budowy i działania sprzętu i maszyn oraz ręcznych narzędzi do robót torowych,
 • budowy, zasad działania i napraw rozjazdów kolejowych,
 • zasad budowy i utrzymania torów bezstykowych,
 • zagadnień spawalnictwa szyn i rozjazdów,
 • zasad dokonywania odbioru robót nawierzchniowych,
 • zasad dokonywania badań defektoskopowych,
 • zasad i kryteriów określania stopnia zużycia i przydatności elementów nawierzchni kolejowej,
 • zasad i zakresu przygotowania kolei do pracy w warunkach zimowych,
 • budowy i utrzymania urządzeń ogrzewania rozjazdów kolejowych,
 • sygnalizacji kolejowej i techniki ruchu,
 • budowy, zasad działania i obsługi urządzeń sterowania ruchem i łączności kolejowej,
 • zasad ochrony przeciwpożarowej oraz posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym,
 • zasad postępowania w razie wypadku kolejowego oraz uszkodzenia toru, podtorza, budowli i urządzeń kolejowych, zagrażającego bezpieczeństwu ruchu,
 • sposobów udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków z ludźmi lub nagłych zachorowań,
 • zasad składowania elementów nawierzchni kolejowej,
 • wykorzystania komputerowych systemów wspomagających decyzje przy ocenie stanu technicznego nawierzchni.

Jak szkolimy

Jak szkolimy? Przede wszystkim kompleksowo! Zadbamy o każdy aspekt kursu, by jak najlepiej wyposażyć Cię w niezbędną wiedzę.

Profesjonalizm
Wykwalifikowani wykładowcy i autorskie materiały to gwarancja wysokiego poziomu szkolenia.
Teoria do wyboru
Teorię możesz zrealizować w formie stacjonarnej lub zdalnej, bez wychodzenia z domu. Sam decydujesz.
Praktyka czyni mistrza!
Duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, które zrealizujesz na odpowiedniej infrastrukturze kolejowej.
Pod kątem egzaminu
Poprowadzimy szkolenie pod kątem zadań i pytań egzaminacyjnych, by pomóc Ci w zdobyciu uprawnień.

Opinie absolwentów

Poznaj opinie absolwentów naszych kursów i przekonaj się dlaczego warto nam zaufać! Zadowolenie i pozytywne zdanie naszych kursantów motywują nas do codziennej pracy i ciągłego rozwoju.
chevron_left
chevron_right

Zapisz się na kurs

Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów, wraz z cenami oraz liczbą dostępnych miejsc.

Obecnie nie posiadamy wolnych terminów.

Nowe terminy pojawią się wkrótce.

Sposoby finansowania kursów

Udostępniamy Tobie wiele sposobów finansowania kursów w ATC - od szybkiego przelewu, przez raty i płatności odroczone, na dofinansowaniach kończąc!
Szybkie przelewy online
Szczegóły
Szybkie przelewy online
Szybki przelew online za pośrednictwem Przelewy24 z ponad 320 banków. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
BLIK
Szczegóły
BLIK
Najszybszy i mobilny sposób płatności. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
Karty płatnicze
Szczegóły
Karty płatnicze
W pełni bezpieczna płatność kartą Visa lub Mastercard. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
Raty online
Szczegóły
Raty online
Cały proces zrealizujesz online, zajmie on zaledwie kilka minut. Będziesz mógł rozłożyć spłaty na okres od 3 do 36 miesięcy. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
Płatność odroczona
Szczegóły
Płatność odroczona
Korzystając z P24Now lub PayPo, otrzymasz możliwość odroczenia spłaty nawet do 54 dni lub rozłożenia płatności na wygodne raty. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
Przelew tradycyjny
Szczegóły
Przelew tradycyjny
Dajemy Tobie możliwość płatności przelewem tradycyjnym, na konto podane w trakcie składania zamówienia. Ta metoda płatności warunkuje potwierdzenie Twojego uczestnictwa w kursie dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
Apple Pay i Google Pay
Szczegóły
Apple Pay i Google Pay
Specjalnie dla użytkowników mobilnych, udostępniamy płatność z wykorzystaniem Apple Pay i Google Pay. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
PayPal
Szczegóły
PayPal
Jeżeli posiadasz portfel w PayPal, błyskawicznie zapłacisz za kurs. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
Dofinansowania do 80%
Szczegóły
Dofinansowania do 80%
Do wielu kursów oferujemy dofinansowania z ramienia Unii Europejskiej, Urzędu Pracy i Bazy Usług Rozwojowych. Zapoznaj się z aktualną listą dofinansowań.

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

expand_more
 • Staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne – u pracodawcy zgodnie z jego programem,
 • Szkolenie teoretyczne – 440 godziny według programu ATC lub pracodawcy,
 •  Zajęcia próbne – 24 dni u pracodawcy.
expand_more

Szkolenie teoretyczne odbywa się w godzinach 14:00-20:00, od poniedziałku do piątku. Z kolei szkolenie praktyczne, staż stanowiskowy oraz zajęcia próbne to praca w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez pracodawcę.

expand_more

Wariant A:

 1. Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa oraz po uzyskaniu odpowiednio: tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. Zawodowy staż pracy – rok pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B:

 1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe po ukończeniu kształcenia w zawodach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa, po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym.
 2. Zawodowy staż pracy – 2 lata pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant C:

 1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe.
 2. Zawodowy staż pracy – 3 lata pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

W każdym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania tego zawodu, wydane na podstawie badań w Kolejowej Medycynie Pracy.

expand_more

Kursy rozpoczynamy po zebraniu odpowiednio licznej grupy, według terminów ustalonych z pracodawcą i ogłoszonych na stronie ATC.

Potrzebujesz więcej informacji? Porozmawiajmy!

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.