Kurs na toromistrza

Szybko i kompleksowo przygotujemy Cię
do egzaminu kwalifikacyjnego!

calendar_today Najbliższy kurs: 27 sierpnia 2024
credit_card Cena: 2900 zł
Co wyróżnia kurs w ATC
O kursie
Przebieg kursu
Jak szkolimy
Najczęstsze pytania
Kontakt z nami

Co wyróżnia kurs w ATC

Kurs na stanowisko toromistrza prowadzony jest przez profesjonalną, doświadczoną kadrę, która przekaże Ci całą niezbędną wiedzę. Zrobimy wszystko, byś wyniósł z naszego kursu jak najwięcej! Jako ośrodek szkolenia zawodowego ATC Grupa zadbamy o to poprzez odpowiednio przygotowany program wdrażany przez fachowców w swojej dziedzinie. Ich zadaniem jest pokazanie, jak przebiega praca toromistrza, przekazanie niezbędnej wiedzy i szlifowanie u uczestników niezbędnych na tym stanowisku kompetencji. Wysoki poziom merytoryczny, dobra atmosfera i atrakcyjna cena sprawiają, że wielu absolwentów uważa nasze profesjonalne szkolenia i kursy zawodowe za godne polecenia. Mamy nadzieję, że nasza oferta spełni Twoje wymagania i zostaniesz jednym z nich!

Profesjonalna kadra
Nasz ośrodek posiada wykładowców i egzaminatorów spełniających wymagania określone w przepisach.
Platforma e-learning
Otrzymasz dostęp do solidnie opracowanych materiałów dydaktycznych w formie online. Wygodna nauka w domu.
Solidna praktyka
Zajęcia praktyczne odbędziesz u licencjonowanego przewoźnika kolejowego lub zarządcy.
Nowoczesne ośrodki szkoleniowe
Nasze ośrodki zapewniają najwyższe standardy wyposażenia i szkolenia, w tym parking.

O kursie

Kurs na stanowisko toromistrza składa się z przygotowania zawodowego, części teoretycznej oraz zajęć próbnych u pracodawcy. Solidnie przygotujemy Cię do egzaminu kwalifikacyjnego i przyszłej pracy. Szkolenie możesz odbyć w trzech wariantach.

Od czego zaczniesz? Od przygotowania zawodowego, składającego się ze stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego, realizowanego zgodnie z programem pracodawcy. Następnie czekają Cię wykłady i ćwiczenia w ramach części teoretycznej. Realizując kurs w wariancie A, jesteś zwolniony z teorii. Ostatni etap to zajęcia próbne, polegające na wykonywaniu prac pod nadzorem na stanowisku toromistrza.

Przed rozpoczęciem kursu musisz poddać się badaniom lekarskim w Kolejowej Medycynie Pracy i uzyskać wynik dopuszczający.

Składowe kursu

 • Przygotowanie zawodowe: staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne u pracodawcy
 • 440 godzin teorii (288 h wykładów + 152 h ćwiczeń) - wariant A zwolniony z teorii
 • 24 dni zajęć próbnych na stanowisku toromistrza, pod nadzorem
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych online (e-learning)
 • Kompleksowe przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego

Różne warianty kursu

Kurs na stanowisko toromistrza możesz odbyć w różnych wariantach, w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia:

Wariant A:

 • wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa oraz po uzyskaniu odpowiednio: tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zawodowy staż pracy – rok pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

 

Wariant B:

 • wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe po ukończeniu kształcenia w zawodach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa, po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,
 • zawodowy staż pracy – 2 lata pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

 

Wariant C:

 • wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • zawodowy staż pracy – 3 lata pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

 

W każdym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania tego zawodu, wykonane w Kolejowej Medycynie Pracy.

Czego się nauczysz

Decydując się na organizowane przez ATC Grupa kursy doszkalające, zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i należytego wykonywania obowiązków na stanowisku toromistrza. Przekażemy Ci wiedzę z zakresu:

 • miernictwa kolejowego i pomiarów toru,
 • budowy, utrzymania oraz diagnostyki nawierzchni kolejowej,
 • zagadnień zw. z wykonawstwem i odbiorami robót oraz zasad bezpieczeństwa pracy,
 • zagadnień z techniki i organizacji ruchu,
 • sygnalizacji kolejowej,
 • zagadnień dot. budowy i utrzymania urządzeń sterowania ruchem i łączności kolejowej oraz detekcji stanów awaryjnych taboru,
 • zagadnień dot. sieci trakcyjnej górnej i powrotnej,
 • zagadnień dot. urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
 • zasad postępowania w razie wypadku kolejowego, uszkodzenia toru, podtorza, budowli oraz innych urządzeń kolejowych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

 

Szkolenie teoretyczne prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych. Z kolei szkolenie praktyczne ma na celu zdobycie umiejętności niezbędnych do bezpiecznego i efektywnego wykonywania przyszłej pracy. Taka konstrukcja zapewnia maksymalnie solidne przygotowanie dla każdego, kto chce wykonywać zawód toromistrza. Oferowane przez ATC Grupa profesjonalne kursy zawodowe dla dorosłych pozwalają na początkowe wdrożenie się na tym stanowisku i poznanie go „od środka”, a nie tylko z teorii, która swoją drogą zajmuje ważne miejsce w naszym programie. Sprawnie łączymy ją z praktyką, stawiając na dwutorowe poszerzanie kompetencji uczestników.

Dzięki temu nasze certyfikowane kursy zawodowe stanowią dobre rozwiązanie zarówno dla całkowicie początkujących osób, jak i kandydatów, którzy już wcześniej mieli do czynienia z pracą toromistrza, a ich wymagania są nieco większe. Co równie ważne, w ATC Grupa dbamy także o atrakcyjną formę zajęć oraz korzystamy z nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspomagających naukę. Wszystko to sprawia, że oferowana cena staje się konkurencyjna i sprawia, że warto zapisać się na nasze kursy i szkolenia zawodowe.

Kandydatom na toromistrza dajemy możliwość realizowania czynności na tym stanowisku z wykorzystaniem infrastruktury używanej przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w tym zakresie. Będziesz mieć do czynienia ze sprzętem spełniającym branżowe wymagania, którym na co dzień posługuje się osoba wykonująca pracę w tym zawodzie. Zajęcia praktyczne to ważny element składający się na nasze szkolenia i kursy zawodowe, które organizujemy w dobrych cenach jako ATC Grupa.

Przebieg kursu

Kurs składa się z części praktycznej, teoretycznej i zajęć próbnych, które zakończone są egzaminem. Szkolenie rozpoczyna się po zebraniu odpowiednio licznej grupy.

Staż stanowiskowy i praktyka

alarm Według uznania

Przygotowanie zawodowe, na które składają się staż stanowiskowy i praktyka, odbywa się u pracodawcy według jego programu.

Zajęcia teoretyczne

alarm 440 godzin

Po zakończeniu części praktycznej odbędziesz szkolenie teoretyczne, przeprowadzane według programu ośrodka szkoleniowego lub pracodawcy. Czeka Cię 440 godzin zajęć (288 h wykładów + 152 h ćwiczeń). Jeśli realizujesz kurs w wariancie A, jesteś zwolniony z teorii.

Możesz zdecydować się na wersję stacjonarną, w formie wykładów w ośrodku, lub zdalną, w formie wideokonferencji z wykorzystaniem łączy internetowych. Dajemy Ci wybór i niezależnie od formy zapewniamy ciekawe kursy zawodowe.

Zajęcia próbne

alarm 24 dni

Czekają Cię jeszcze 24 dni zajęć próbnych, polegających na wykonywaniu czynności toromistrza pod nadzorem u pracodawcy.

Egzamin kwalifikacyjny

alarm 1 dzień

Egzamin odbywa się u pracodawcy. Składa się z egzaminu praktycznego i teoretycznego (część pisemna i ustna).

Egzamin praktyczny – umiejętność:

 • wykonanie badań bezpośrednich toru,
 • dokonanie pomiaru strzałek łuku,
 • wykonanie technicznych badań rozjazdu,
 • dokonanie odczytu z planu schematycznego stacji oraz odczytu na rysunku technicznym,
 • osłonięcie sygnałami przeszkody na torze oraz miejsca ograniczenia prędkości ruchu pociągów na torze,
 • opracowanie harmonogramu robót przy wymianie rozjazdu, regulacji toru w planie i profilu,
 • regulacja naprężeń w torze bezstykowym metodą swobodnej regulacji naprężeń,
 • dokonanie oględzin rozjazdów,
 • wymiana pojedynczych podkładów lub podrozjazdnic,
 • usunięcie wychlapu w torze,
 • osygnalizowanie przejazdu kolejowego od strony toru i drogi,
 • dokonanie regulacji zamknięcia nastawczego suwakowego.

Egzamin teoretyczny:

1) część pisemna – opracowanie tematów lub rozwiązanie testu z zakresu:

 • pracy i obowiązków toromistrza,
 • zasad tyczenia osi torów i rozjazdów,
 • zasad niwelacji toru i terenu,
 • zasad budowy toru kolejowego,
 • organizacji robót torowych,
 • analizy zmian stanu naprężeń w tokach szynowych,
 • regulacji naprężeń w torze bezstykowym,
 • naprawy pękniętej szyny w torze bezstykowym,
 • oględzin rozjazdów,
 • obsługi toromierza,
 • budowy i regulacji zamknięć nastawczych,
 • zasad podbijania torów i rozjazdów,
 • dokonywania bieżących napraw i czynności utrzymaniowych nawierzchni kolejowej;

2) część ustna – znajomość:

 • zasad tyczenia osi torów i rozjazdów,
 • zasad niwelowania torów i terenu, dokonywania stosownych pomiarów i obliczania strzałek łuków,
 • zasad dokonywania kontroli stanu torów, rozjazdów i budowli kolejowych oraz związanych z tym pomiarów,
 • zasad osłaniania sygnałami i prowadzenia robót związanych z budową i utrzymaniem podtorza i nawierzchni budowli i urządzeń kolejowych,
 • budowy i działania sprzętu i maszyn oraz ręcznych narzędzi do robót torowych,
 • budowy, zasad działania i napraw rozjazdów kolejowych,
 • zasad budowy i utrzymania torów bezstykowych,
 • zagadnień spawalnictwa szyn i rozjazdów,
 • zasad dokonywania odbioru robót nawierzchniowych,
 • zasad dokonywania badań defektoskopowych,
 • zasad i kryteriów określania stopnia zużycia i przydatności elementów nawierzchni kolejowej,
 • zasad i zakresu przygotowania kolei do pracy w warunkach zimowych,
 • budowy i utrzymania urządzeń ogrzewania rozjazdów kolejowych,
 • sygnalizacji kolejowej i techniki ruchu,
 • budowy, zasad działania i obsługi urządzeń sterowania ruchem i łączności kolejowej,
 • zasad ochrony przeciwpożarowej oraz posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym,
 • zasad postępowania w razie wypadku kolejowego oraz uszkodzenia toru, podtorza, budowli i urządzeń kolejowych, zagrażającego bezpieczeństwu ruchu,
 • sposobów udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków z ludźmi lub nagłych zachorowań,
 • zasad składowania elementów nawierzchni kolejowej,
 • wykorzystania komputerowych systemów wspomagających decyzje przy ocenie stanu technicznego nawierzchni.

Jak szkolimy

Jak szkolimy? Przede wszystkim kompleksowo! Zadbamy o każdy aspekt kursu, by jak najlepiej wyposażyć Cię w niezbędną wiedzę.

Profesjonalizm
Wykwalifikowani wykładowcy i autorskie materiały to gwarancja wysokiego poziomu szkolenia.
Teoria do wyboru
Teorię możesz zrealizować w formie stacjonarnej lub zdalnej, bez wychodzenia z domu. Sam decydujesz.
Praktyka czyni mistrza!
Duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, które zrealizujesz na odpowiedniej infrastrukturze kolejowej.
Pod kątem egzaminu
Poprowadzimy szkolenie pod kątem zadań i pytań egzaminacyjnych, by pomóc Ci w zdobyciu uprawnień.

Opinie absolwentów

Poznaj opinie absolwentów naszych kursów i przekonaj się dlaczego warto nam zaufać! Zadowolenie i pozytywne zdanie naszych kursantów motywują nas do codziennej pracy i ciągłego rozwoju.
chevron_left
chevron_right

Zapisz się na kurs

Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów, wraz z cenami oraz liczbą dostępnych miejsc.

Sposoby finansowania kursów

Udostępniamy Tobie wiele sposobów finansowania kursów w ATC - od szybkiego przelewu, przez raty i płatności odroczone, na dofinansowaniach kończąc!
Szybkie przelewy online
Szczegóły
Szybkie przelewy online
Szybki przelew online za pośrednictwem Przelewy24 z ponad 320 banków. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
BLIK
Szczegóły
BLIK
Najszybszy i mobilny sposób płatności. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
Karty płatnicze
Szczegóły
Karty płatnicze
W pełni bezpieczna płatność kartą Visa lub Mastercard. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
Raty online
Szczegóły
Raty online
Cały proces zrealizujesz online, zajmie on zaledwie kilka minut. Będziesz mógł rozłożyć spłaty na okres od 3 do 36 miesięcy. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
Płatność odroczona
Szczegóły
Płatność odroczona
Korzystając z P24Now lub PayPo, otrzymasz możliwość odroczenia spłaty nawet do 54 dni lub rozłożenia płatności na wygodne raty. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
Przelew tradycyjny
Szczegóły
Przelew tradycyjny
Dajemy Tobie możliwość płatności przelewem tradycyjnym, na konto podane w trakcie składania zamówienia. Ta metoda płatności warunkuje potwierdzenie Twojego uczestnictwa w kursie dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
Apple Pay i Google Pay
Szczegóły
Apple Pay i Google Pay
Specjalnie dla użytkowników mobilnych, udostępniamy płatność z wykorzystaniem Apple Pay i Google Pay. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
PayPal
Szczegóły
PayPal
Jeżeli posiadasz portfel w PayPal, błyskawicznie zapłacisz za kurs. Ta metoda płatności gwarantuje natychmiastowe księgowanie przelewu i potwierdzenie Twojego zapisu na kurs!
Dofinansowania do 80%
Szczegóły
Dofinansowania do 80%
Do wielu kursów oferujemy dofinansowania z ramienia Unii Europejskiej, Urzędu Pracy i Bazy Usług Rozwojowych. Zapoznaj się z aktualną listą dofinansowań.

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

expand_more
 • Staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne – u pracodawcy zgodnie z jego programem,
 • Szkolenie teoretyczne – 440 godziny według programu ATC lub pracodawcy,
 •  Zajęcia próbne – 24 dni u pracodawcy.
expand_more

Szkolenie teoretyczne odbywa się w godzinach 14:00-20:00, od poniedziałku do piątku. Z kolei szkolenie praktyczne, staż stanowiskowy oraz zajęcia próbne to praca w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez pracodawcę.

expand_more

Wariant A:

 1. Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa oraz po uzyskaniu odpowiednio: tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. Zawodowy staż pracy – rok pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B:

 1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe po ukończeniu kształcenia w zawodach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa, po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym.
 2. Zawodowy staż pracy – 2 lata pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant C:

 1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe.
 2. Zawodowy staż pracy – 3 lata pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

W każdym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania tego zawodu, wydane na podstawie badań w Kolejowej Medycynie Pracy.

expand_more

Kursy rozpoczynamy po zebraniu odpowiednio licznej grupy, według terminów ustalonych z pracodawcą i ogłoszonych na stronie ATC.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu – pomożemy Tobie dobrać odpowiednie szkolenie, termin oraz sposób finansowania.
Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Infolinia - Poznań
Konsultanci w Poznaniu są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00
E-mail - Poznań
Napisz do naszego poznańskiego oddziału - odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego!
Infolinia - Gostyń
Konsultanci w Gostyniu są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00
E-mail - Gostyń
Napisz do naszego gostyńskiego oddziału - odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego!

Możesz też skorzystać z poniższego formularza!

To najsprawniejsza forma kontaktu – określ, którego ośrodka dotyczy Twoja sprawa, a wiadomość trafi w odpowiednie ręce 🙂Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak tego nie zrobisz, wysłanie wiadomości przy pomocy formularza nie będzie możliwe (nie musisz podawać numeru telefonu, może to jednak usprawnić naszą komunikację). Podane przez Ciebie dane mogą stanowić Twoje dane osobowe. W takim wypadku administratorem Twoich danych