Polityka prywatności

 1. Kto jest administratorem danych przesłanych w formularzu?
  Administratorem danych osobowych wspólnicy działający w ramach spółki cywilnej ATC S.C. z siedzibą w Gostyniu: Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek: ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń, e-mail: biuro@atcgrupa.pl
 2. W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Podanie innych danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. skorzystanie z formularza kontaktowego w celu uzyskania informacji).

 1. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, zakresie i na następującej podstawie prawnej:

a)  w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku art. 6 ust.1 lit f) RODO). Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

b)  w wypadku skorzystania z oferowanych usług dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art.6 ust. 1 lit b) RODO), w zakresie wynikającym z przepisów prawa regulującym zdobywanie uprawnień do prowadzenia pojazdów.

c)   marketingu produktów i usług, badań satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f), a) RODO).

d)   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

e)  w celach podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

W przypadku wyrażenia zgody (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Tobie prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Tobie szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Tobie danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przesłane poprzez formularz kontaktowy możesz dowolnie modyfikować / usunąć z naszej bazy danych. Wystarczy, że wyślesz email na adres podany w niniejszej Polityce Prywatności („Kontakt”) z prośbą o modyfikację / usunięcie Twoich danych z naszej bazy danych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 1. Informacja o podmiotach, którym mogą być udostępnione Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania administratora, tj. serwisantom i dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelariom prawne i podatkowym, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, dostawcom serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery, firmom windykacyjnym.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

 • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,
 • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,
 • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

 1. Informacja o okresie przetwarzania Twoich danych osobowych:

Twoje dane będą przetwarzane:

a)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

b)  w sytuacji skorzystania przez Ciebie z usług, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat.), oraz ewentualne okresy wynikające z innych przepisów szczegółowych

c)  w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych.

d)  w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu.

e)  w sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody przetwarzanie będzie się odbywać nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

f)  Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 1. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 1. Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Zatwierdził: Wojciech Kaczmarek