Teoria online:
e-learning

Czyli nauka teorii bez wychodzenia
z domu.

Masz już konto i chcesz się zalogować? Zaloguj się

Dlaczego e-learning?

Dla firm przygotujemy dedykowaną ofertę, dla indywidualnych potrzeb. Skontaktuj się z nami!

Autorskie materiały
Wszystkie materiały szkoleniowe udostępniane przez nas na platformie e-learning są sprawdzone i autoryzowane przez naszych ekspertów.
Oszczędność czasu i pieniędzy
Uczysz się kiedy i gdzie chcesz, bez konieczności przyjazdów do naszej siedziby!
Nieograniczony dostęp
Możesz powtarzać materiały dowolną ilość razy, przez cały okres, na który przyznany został Ci dostęp.
Skrócenie procedur
Jeżeli szybko opanujesz materiał, możesz niezwłocznie przystąpić do egzaminu, bez względu na innych kursantów!
Aktualne materiały
Naszą bazę materiałów internetowych aktualizujemy niezwłocznie po wystąpieniu zmian w prawie.
Efektywne nauczanie
Uczysz się w odpowiadających Tobie warunkach i czasie, zapewniając sobie tym samym maksymalną efektywność przyswajania wiedzy!

W jaki sposób kupić kurs e-learning?

Jesteś zainteresowany? Świetnie, skontaktuj się z nami!

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem kursu e-learning skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego, podając rodzaj kursu (poniżej znajdziesz listę dostępnych kursów), który Cię interesuje, a my w odpowiedzi podamy Tobie cenę i wszystkie inne szczegóły.

Zapis na kurs e-learning

Płatności za kursy e-learning prosimy dokonywać na poniższe dane:

ATC Grupa Sp. z o.o.
ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń

Nr konta bankowego: 46 1090 1258 0000 0001 2037 1453

Lista kursów z e-learning

W poniższej tabeli zamieszczamy listę oferowanych przez nas kursów z teorią w formie e-learning.

Kursy prawa jazdy

 • Prawo jazdy kategorii A
 • Prawo jazdy kategorii A1
 • Prawo jazdy kategorii A2
 • Prawo jazdy kategorii AM
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Prawo jazdy kategorii B1
 • Prawo jazdy kategorii C
 • Prawo jazdy kategorii D po B
 • Prawo jazdy kategorii D po C
 • Prawo jazdy kategorii T

Szkolenia zawodowe - Transport

 • Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E oraz kat. D1, D1+E, D i D+E
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E oraz kat. kat. D1, D1+E, D i D+E
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E oraz kat. D1, D1+E, D i D+E
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C i C+E oraz kat. D, D1, D+E, D1+E
 • Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E oraz kat. D, D1, D+E, D1+E
 • Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów nauki jazdy

Szkolenia zawodowe - Maszyny

 • Kurs na operatora pompy do mieszanki betonowej kl. III, wszystkie typy
 • Kurs na operatora podajnika do betonu kl. III, wszystkie typy
 • Kurs na operatora palownic kl. II, wszystkie typy
 • Kurs na operatora kafarów bez klas
 • Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 • Kurs na operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew kl. III, wszystkie typy
 • Kurs na operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (bez klasy)
 • Kurs na operatora maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych kl. II, wszystkie typy
 • Kurs cięcia palnikiem gazowym
 • Kurs na operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III, wszystkie typy
 • Kurs na operatora remonterów nawierzchni dróg kl. III, wszystkie typy
 • Kurs na operatora maszyny do stabilizacji gruntów kl. III, wszystkie typy
 • Kurs na operatora frezarek do nawierzchni dróg samojezdnych kl. I, wszystkie typy
 • Kurs na operatora walca drogowego kl. II, wszystkie typy
 • Kurs na operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych kl. II, wszystkie typy
 • Kurs na operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych kl. III
 • Kurs na operatora równiarki kl. I
 • Kurs na operatora spycharki kl. I
 • Kurs na operatora spycharki do 110 kW kl. III
 • Kurs na operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. I
 • Kurs na operatora ładowarki jednonaczyniowej do 20 ton kl. III
 • Kurs na operatora koparkoładowarki kl. III
 • Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton kl. III
 • Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej kl. I, wszystkie typy
 • Kurs sygnalisty hakowego
 • Kurs na konserwatora żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych
 • Kurs na konserwatora żurawi stacjonarnych
 • Kurs na dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
 • Kurs na operatora wciągów towarowych
 • Kurs na operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących
 • Kurs na operatora żurawi samojezdnych
 • Kurs na operatora żurawi przewoźnych i przenośnych
 • Kurs na operatora żurawi stacjonarnych
 • Kurs na operatora podestów ruchomych przejezdnych
 • Kurs na operatora podestów ruchomych masztowych
 • Kurs na operatora podestów ruchomych wiszących
 • Kurs na operatora podestów ruchomych stacjonarnych
 • Kurs na konserwatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
 • Kurs na konserwatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
 • Kurs na konserwatora wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
 • Kurs na operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
 • Kurs na operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
 • Kurs na operatora wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia
 • Kurs na operatora wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
 • Kurs na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Szkolenia zawodowe - Spawanie

 • Kurs spawania MAG (135) - Spawanie rur spoinami czołowymi
 • Kurs spawania MAG (135) - Spawanie blach spoinami czołowymi
 • Kurs spawania MAG (135) - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Kurs spawania MIG (131) - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Kurs spawania TIG (141) - Spawanie rur spoinami czołowymi
 • Kurs spawania TIG (141) - Spawanie blach spoinami czołowymi
 • Kurs spawania TIG (141) – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Kurs spawania gazowego - Spawanie blach
 • Kurs spawania gazowego - Spawanie rur
 • Kurs cięcia palnikiem gazowym
 • Kurs spawania elektrycznego (111) – Spawanie rur spoinami czołowymi
 • Kurs spawania elektrycznego (111) – Spawanie blach spoinami czołowymi
 • Kurs spawania elektrycznego (111) – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Kurs cięcia plazmowego

Szkolenia zawodowe - Energetyka

 • Uprawnienia elektryczne G1 - Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9
 • Uprawnienia elektryczne G1 - Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Uprawnienia elektryczne G1 - Elektryczna sieć trakcyjna
 • Uprawnienia elektryczne G1 - Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • Uprawnienia elektryczne G1 - Urządzenia do elektrolizy
 • Uprawnienia elektryczne G1 - Urządzenia elektrotermiczne
 • Uprawnienia elektryczne G1 - Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 • Uprawnienia elektryczne G1 - Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • Uprawnienia elektryczne G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 • Uprawnienia elektryczne G1 - Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego

Szkolenia zawodowe - BHP

 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenie okresowe BHP dla dyrektorów placówek oświatowych
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia

Co wyróżnia naukę przez e-learning?

Dlaczego warto wybrać kurs z e-learning? Co dzięki temu zyskam?
Czy wiedza zostanie mi przedstawiona w sposób efektywny i kompleksowy?

KOMPLEKSOWOŚĆ

Otrzymasz dostęp do szerokiej bazy materiałów, wyczerpujących i kompleksowo opracowanych. W przypadku zmian w prawie, od razu wprowadzamy je do naszych internetowych materiałów, bez konieczności wymiany materiałów drukowanych.

AKTUALNOŚĆ

Masz pewność, że udostępniane przez nas materiały zawsze są aktualne i przygotują Cię do obecnie obowiązujących wymagań egzaminacyjnych.

EFEKTYWNOŚĆ

Uczysz się kiedy chcesz i gdzie chcesz, na swój ulubiony sposób. My udostępnimy Tobie świetnie opracowane materiały, a Ty wybierzesz najlepszą dla siebie, efektywną metodę nauki.

Oszczędność

Ucząc się przez Internet, oszczędzasz czas i pieniądze. Nie będziesz musiał przystępować do żmudnych wykładów w naszej siedzibie i dostosować się do wyznaczonych przez nas terminów.

Jak uzyskać dostęp do e-learning?

Dostęp do e-learning otrzymasz niezwłocznie po zapisaniu się na jeden z wymienionych powyżej kursów, w którym oferujemy tę formę nauczania teorii. Proces jest bardzo prosty!

Zapisujesz się na kurs, w którym oferujemy nauczenie teorii w formie e-learning.
Wysyłamy na Twojego maila dane dostępowe do platformy nauczania w formie e-learning.
Korzystasz z materiałów dowolną ilość razy w wyznaczonym okresie dostępu do platformy (długość dostępu różni się pomiędzy kursami).

Najczęściej zadawane pytania

Zapoznaj się z nimi, być może od razu znajdziesz odpowiedź na swoje pytania!

expand_more

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, który generowany jest w systemie przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego. Zawiera on dane i informacje identyfikujące kandydata ubiegającego się o wydanie prawa jazdy. PKK daje możliwość szkolenia w dowolnej szkole nauki jazdy i zdawania egzaminów państwowych na terenie całego kraju. Dzięki niemu możesz uczęszczać na dowolne kursy prawa jazdy.

expand_more

Tak, w cenie kursu wliczony jest koszt egzaminu.

expand_more

Tak, można robić oba kursy jednocześnie.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu – pomożemy Tobie dobrać odpowiednie szkolenie, termin oraz sposób finansowania.
Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Infolinia - Poznań
Konsultanci w Poznaniu są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00
E-mail - Poznań
Napisz do naszego poznańskiego oddziału - odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego!
Infolinia - Gostyń
Konsultanci w Gostyniu są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00
E-mail - Gostyń
Napisz do naszego gostyńskiego oddziału - odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego!

Możesz też skorzystać z poniższego formularza!

To najsprawniejsza forma kontaktu – określ, którego ośrodka dotyczy Twoja sprawa, a wiadomość trafi w odpowiednie ręce 🙂Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak tego nie zrobisz, wysłanie wiadomości przy pomocy formularza nie będzie możliwe (nie musisz podawać numeru telefonu, może to jednak usprawnić naszą komunikację). Podane przez Ciebie dane mogą stanowić Twoje dane osobowe. W takim wypadku administratorem Twoich danych