Kursy dla transportu

Szkolenia transportowe wymagane są dla właścicieli przedsiębiorstw transportowych, kadry zarządzającej firm przewozowych działających w transporcie drogowym oraz dla kierowców zawodowych. W dzisiejszych czasach na sprawne funkcjonowanie firm transportowych składa się wiedza zarówno osób zarządzających firmą jak i wiedza kierowców. Właśnie dlatego niezbędne okazuje się szkolenie dla obu tych grup pracowniczych. Zapisz się na kursy, który pomogą Ci uzyskać kwalifikacje niezbędne do podjęcia lub świadczenia pracy w transporcie. Organizowane przez nas szkolenia składają się głównie z zajęć teoretycznych podczas których przyswoisz niezbędną dawkę wiedzy.

Czytaj dalej

Jakie kursy transportowe są dostępne w ośrodku ATC Grupa?

Branża transportowa jest jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się branż na rynku. Rozwój firm zajmujących się transportem uzależniona jest od właściwej organizacji pracy a ta wymaga znajomości wielu zagadnień, które umożliwiają bezproblemowe realizowanie usługi. W ofercie przygotowanej przez nasz ośrodek znajdują się m.in.: szkolenia ADR, które pozwalają na zdobycie uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas; Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych, który przeznaczony jest dla osób zarządzających transportem; kurs DGSA dla kandydatów na doradców ADR przeznaczony dla przedsiębiorców lub innych podmiotów wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych lub związany
z tym przewozem załadunek i rozładunek; kursy kwalifikacji zawodowej dla kierowców zajmujących się przewozem drogowym, pojazdami wymagającymi posiadanie prawo jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E.
Oferowane przez nas kursy prowadzone są przez doświadczoną kadrę, która poprzez przystępnie prowadzone zajęcia, przekazuje całą niezbędną wiedzę wymaganą do tego aby zdać egzamin państwowy.

Kurs ADR podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Najbliższy termin
7 października 2022

Kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasa 1 (materiały wybuchowe)

Najbliższy termin
7 października 2022

Kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Najbliższy termin
7 października 2022

Kurs ADR specjalistyczny z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały promieniotwórcze)

Najbliższy termin
7 października 2022

Kurs CPC Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych

Najbliższy termin
8 października 2022

Kurs DGSA początkowy dla kandydatów na doradców ADR

Najbliższy termin
21 października 2022

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii B

Najbliższy termin
24 lutego 2023

Kurs obsługi tachografów cyfrowych

Najbliższy termin
17 października 2022

Kurs uzupełniający dla instruktorów nauki jazdy kategorii A, T, C, D, C+E

Najbliższy termin
24 lutego 2023

Kurs z czasu pracy kierowców

Najbliższy termin
18 października 2022

Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E

Najbliższy termin
5 października 2022

Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kategorii D, D1, D+E, i D1+E

Najbliższy termin
5 października 2022

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E

Najbliższy termin
5 października 2022

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii D, D1, D+E i D1+E

Najbliższy termin
5 października 2022

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca dla prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E

Najbliższy termin
19 października 2022

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca dla prawa jazdy kategorii D, D1, D+E, D1+E

Najbliższy termin
19 października 2022

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E

Najbliższy termin
19 października 2022

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E

Najbliższy termin
19 października 2022

Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E

Najbliższy termin
5 października 2022

Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kategorii D, D1, D+E, D1+E

Najbliższy termin
5 października 2022

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów nauki jazdy

Najbliższy termin
Prosimy o kontakt