Kursy na urządzenia UDT

Chcesz zdobyć uprawnienia w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu?

Zapisz się na kursy w ATC a dzięki nam łatwo uzyskasz potrzebne uprawnienia i będziesz mógł zacząć pracować na stanowisku operatora, takich maszyn jak: wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice, żurawie, żurawie przenośne typu HDS i inne według potrzeby. Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której przygotujesz się do egzaminu państwowego. Nasze szkolenia zawierają teorię z obsługi urządzenia oraz ćwiczenia praktyczne, które pomogą zapoznać się z maszynami oraz sposobami ich bezpiecznego wykorzystania. Kursy prowadzone są przez profesjonalną kadrę, która kompleksowo przygotuje Cię do egzaminu. Do Twojej dyspozycji oddajemy solidnie opracowane materiały, a także nowoczesne maszyny. Zrobimy wszystko, byś wyniósł z naszego kursu jak najwięcej!

Czytaj dalej

Czym są uprawnienia na operatora urządzeń UDT?

Uprawnienia UDT określają kwalifikacje osób w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, a uściślając – urządzeń transportu bliskiego. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa. Szkolenie jest prowadzone w oparciu o wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego. Kandydaci na operatorów muszą spełnić jedynie dwa warunki: mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe.
Na kursie poznasz czynności operatora przy obsłudze urządzenia, zarówno przed rozpoczęciem pracy jak i po pracy z urządzeniem. Zapoznamy Cię z przepisami BHP podstawowymi aktami prawnymi oraz budową urządzenia. Przekażemy również wiedzę z zakresu urządzeń zabezpieczających, sygnalizujących, ostrzegawczych i warunków technicznego dozoru. Z kolei w ramach zajęć praktycznych nauczysz się bezpiecznej jazdy urządzeniem.
Oferowane przez nasz ośrodek szkolenia znacząco ułatwią Ci osiągnięcie oczekiwanych rezultatów i znacząco podniosą Twój prestiż na rynku pracy. Zapoznaj się ze szczegółową ofertą ATC i otwórz przed sobą nową drogę do awansu!

Kurs na konserwatora dźwigników do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na konserwatora podestów ruchomych przejezdnych oraz załadowczych

Najbliższy termin
6 października 2022

Kurs na konserwatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Najbliższy termin
6 października 2022

Kurs na konserwatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na konserwatora wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na konserwatora wciągów towarowych

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Najbliższy termin
6 października 2022

Kurs na konserwatora żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych

Najbliższy termin
6 października 2022

Kurs na konserwatora żurawi stacjonarnych

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na konserwatora żurawi wieżowych, szybkomontujących, szynowych i stacjonarnych

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na operatora dźwigów towarowo – osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych

Najbliższy termin
Prosimy o kontakt

Kurs na operatora podestów ruchomych masztowych

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na operatora podestów ruchomych przejezdnych

Najbliższy termin
6 października 2022

Kurs na operatora podestów ruchomych stacjonarnych

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na operatora podestów ruchomych stacjonarnych, wiszących oraz masztowych

Najbliższy termin
Prosimy o kontakt

Kurs na operatora podestów ruchomych wiszących

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Najbliższy termin
6 października 2022

Kurs na operatora wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na operatora wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na operatora wciągów towarowych

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na operatora żurawi przewoźnych i przenośnych

Najbliższy termin
6 października 2022

Kurs na operatora żurawi samojezdnych

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na operatora żurawi stacjonarnych

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących

Najbliższy termin
27 października 2022

Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Najbliższy termin
6 października 2022

Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Najbliższy termin
6 października 2022

Kurs sygnalisty hakowego

Najbliższy termin
Prosimy o kontakt

Kurs wymiany butli gazowej

Najbliższy termin
27 października 2022