Kursy na urządzenia UDT

Chcesz zdobyć uprawnienia do obsługi lub konserwacji urządzeń dozorowych, UDT?

Zapisz się na kursy z szerokiej oferty ATC Grupa. Dzięki nam łatwo uzyskasz potrzebne uprawnienia i będziesz mógł pracować na stanowisku operatora, takich urządzeń jak: wózki widłowe, podesty ruchome – zwyżki, suwnice, żurawie typu HDS, dźwigi budowlane, dźwigi wieżowe. Podczas szkolenia uzyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której przygotujesz się do egzaminu państwowego. Nasze szkolenia zawierają teorię z obsługi urządzeń oraz ćwiczenia praktyczne, które pomogą zapoznać się z ich bezpieczną obsługą. Kursy prowadzone są przez profesjonalną kadrę. Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji instruktorów oraz wymagań stawianych ośrodkom szkolenia przez UDT-CERT jest poniższe poświadczenie.

Czytaj dalej

Do Twojej dyspozycji oddajemy solidnie opracowane materiały, a także nowoczesne urządzenia.

Czym są uprawnienia na operatora urządzeń UDT?

Uprawnienia UDT określają kwalifikacje osób w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, a uściślając – urządzeń transportu bliskiego. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa. Szkolenie jest prowadzone w oparciu o wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego. Kandydaci na operatorów muszą spełnić minimum dwa warunki: mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe.

Na kursie poznasz czynności operatora przy obsłudze urządzenia. Zapoznamy Cię z przepisami BHP podstawowymi aktami prawnymi oraz budową urządzeń. Przekażemy również wiedzę z zakresu systemów zabezpieczających, sygnalizujących, ostrzegawczych i warunków technicznego dozoru. Podczas zajęć praktycznych nauczysz się bezpiecznej obsługi wybranego urządzenia.
Oferowane przez nasz ośrodek szkolenia znacząco ułatwią Ci osiągnięcie oczekiwanych rezultatów i znacząco podniosą Twój prestiż na rynku pracy. Zapoznaj się ze szczegółową ofertą ATC Grupa i otwórz przed sobą nową drogę do awansu!