Kurs na stanowisko dyżurnego ruchu

  Dyżurny ruchu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu pociągów i życie pasażerów. Prowadzi ruch pociągów osobowych i towarowych w obrębie stacji. Nadzoruje pracę nastawniczego, zwrotniczego i konserwatora zwrotnic. 

Czytaj więcejKurs na stanowisko dróżnika przejazdowego

  Zatrudnieni na stanowisku dróżnika przejazdowego odpowiedzialni są za: obsługę urządzeń zabezpieczających przejazd; osłanianie pociągów zatrzymywanych na szlaku; konserwowanie i utrzymywanie przejazdu i nawierzchni kolejowej w granicach przejazdu.

Czytaj więcej


Kurs na stanowisko kierownika pociągu

  Praca, osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika pociągu, wykonywana jest przed rozpoczęciem jazdy, podczas jazdy lub manewrów. Polega m.in. na: sprawdzaniu sygnalizacji na końcu pociągów towarowych, sprawdzaniu prawidłowości załadowania przesyłek oraz ich zabezpieczenia; podawaniu sygnałów drużynie konduktorskiej i lokomotywowej; spisywaniu wagonów w składzie pociągu i sprawdzanie ich stanu technicznego.

Czytaj więcej


Kurs na stanowisko manewrowego

  Do obowiązków manewrowego należy rozłączanie i sprzęganie taboru; przestawianie zwrotnic, hamowanie taboru przy użyciu płozów hamulcowych; zabezpieczanie wagonów przed zbiegnięciem; sprawdzanie i przeprowadzanie składów pociągów do obsługi ruchu pasażerskiego; obsługiwanie przydzielonych zwrotnic w czasie wykonywania pracy manewrowej oraz inne prace zlecone przez ustawiacza.

Czytaj więcej


Kurs na stanowisko toromistrza

  Praca osoby zatrudnionej na stanowisku toromistrza polega na organizowaniu, kierowaniu; nadzorze nad robotami torowymi; sprawdzanie stanu szyn w torach kierunkowych; informowanie innych służb kolejowych o zauważonych usterkach w pracy urządzeń oraz sprawowanie nadzoru nad stanem nawierzchni, torów.

Czytaj więcej


Kurs na stanowisko nastawniczego

  Do obowiązków nastawniczego należy obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Sprawdzanie stanu i działania zwrotnic, wykolejnic i sygnałów. Prowadzenie dokumentacji ruchowej. Praca fizyczna na nastawniach wyposażonych w urządzenia mechaniczne.  Nastawniczy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo ruchu pociągów.

Czytaj więcej
Kurs na stanowisko ustawiacza

  Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ustawiacza należy zestawianie, łączenie i rozłączanie wagonów (pociągów), obsługa punktów ładunkowych. Wykonywanie manewrów przy użyciu lokomotywy i kierowanie pracą drużyny manewrowej.

Czytaj więcejKurs na pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego

Praca osoby zatrudnionej na stanowisku pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych polega na prowadzeniu pod nadzorem i obsłudze elektrycznego, spalinowego lub parowego pojazdu trakcyjnego.  Przygotowaniu pojazdu do pracy, usuwaniu typowych uszkodzeń.

Czytaj więcej