LINK DO ZAJĘĆ O TEMATYCE KOLEJOWEJ W CZASIE RZECZYWISTYM             on-line:  meet.jit.si/Kolej

Wystarczy kliknąć w powyższy link i zostaniecie Państwo przekierowani do sali w której prowadzone są zajęcia o tematyce kolejowej przez wykładowców ATC Grupa. Warunkiem poprawnego uczestnictwa w zajęciach jest wpisanie swojego Imienia i Nazwiska oraz zezwolenie na udostępnienie aplikacji mikrofonu i kamery. W przypadku kłopotów z logowaniem lub połączeniem proszę o kontakt z kol. Romualdem Antkowiak t. +48 607 845 318


Kurs na stanowisko dyżurnego ruchu

Dyżurny ruchu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu pociągów i życie pasażerów. Prowadzi ruch pociągów osobowych i towarowych w obrębie stacji. Nadzoruje pracę nastawniczego, zwrotniczego i konserwatora zwrotnic.

Czytaj więcej


Kurs na stanowisko dróżnika przejazdowego

Zatrudnieni na stanowisku dróżnika przejazdowego odpowiedzialni są za: obsługę urządzeń zabezpieczających przejazd; osłanianie pociągów zatrzymywanych na szlaku; konserwowanie i utrzymywanie przejazdu i nawierzchni kolejowej w granicach przejazdu.

Czytaj więcej


Kurs na stanowisko kierownika pociągu

Praca, osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika pociągu, wykonywana jest przed rozpoczęciem jazdy, podczas jazdy lub manewrów. Polega m.in. na: sprawdzaniu sygnalizacji na końcu pociągów towarowych, sprawdzaniu prawidłowości załadowania przesyłek oraz ich zabezpieczenia; podawaniu sygnałów drużynie konduktorskiej i lokomotywowej; spisywaniu wagonów w składzie pociągu i sprawdzanie ich stanu technicznego.

Czytaj więcej


Kurs na stanowisko manewrowego

Do obowiązków manewrowego należy rozłączanie i sprzęganie taboru; przestawianie zwrotnic, hamowanie taboru przy użyciu płozów hamulcowych; zabezpieczanie wagonów przed zbiegnięciem; sprawdzanie i przeprowadzanie składów pociągów do obsługi ruchu pasażerskiego; obsługiwanie przydzielonych zwrotnic w czasie wykonywania pracy manewrowej oraz inne prace zlecone przez ustawiacza.

Czytaj więcej


Kurs na stanowisko toromistrza

Praca osoby zatrudnionej na stanowisku toromistrza polega na organizowaniu, kierowaniu; nadzorze nad robotami torowymi; sprawdzanie stanu szyn w torach kierunkowych; informowanie innych służb kolejowych o zauważonych usterkach w pracy urządzeń oraz sprawowanie nadzoru nad stanem nawierzchni, torów.

Czytaj więcej


Kurs na stanowisko nastawniczego

Do obowiązków nastawniczego należy obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Sprawdzanie stanu i działania zwrotnic, wykolejnic i sygnałów. Prowadzenie dokumentacji ruchowej. Praca fizyczna na nastawniach wyposażonych w urządzenia mechaniczne.  Nastawniczy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo ruchu pociągów.

Czytaj więcej
Kurs na stanowisko ustawiacza

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ustawiacza należy zestawianie, łączenie i rozłączanie wagonów (pociągów), obsługa punktów ładunkowych. Wykonywanie manewrów przy użyciu lokomotywy i kierowanie pracą drużyny manewrowej.

Czytaj więcej