Darmowe kursy dla osób bezrobotnych [12.05.2022]

Pojawiła się możliwość odbycia darmowych kursów dla osób bezrobotnych spełniających wymagania programowe – szczegóły poniżej.

 

 


 

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.5/5.0
Na podstawie: 24 opinii

Kto może skorzystać z kursów?

 

Osoby w wieku 15-29 lat, które zamieszkują lub uczą się zaocznie na terenie województwa wielkopolskiego, nie zarejestrowane w PUP i które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID – 19 – do grupy osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca br. w wyniku pandemii COVID-19 można zaliczyć wszystkie osoby młode pozostające bez pracy, które po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie / pracę z powodu rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy.

Do tej kategorii osób można zaliczyć zarówno osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. We wszystkich sytuacjach, z uwagi na trudności w dokumentowaniu związku utraty zatrudnienia z sytuacją gospodarczą, wystarczające jest udowodnienie, że dana umowa została rozwiązana (niezależnie od powodu) lub nie została przedłużona we wskazanym okresie.

W przypadku utraty zatrudnienia po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (należy dołączyć kopię wypowiedzenia / umowy zatrudnieniowej / kopią świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego utratę zatrudnienia / pracy z powodu rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy).

 

 


 

Jakich kursów dotyczy?

 

4 miejsca na szkolenie z grupy: Operatorzy maszyn budowlanych i drogowych

Warunek: kandydat musi przedstawić deklaracje zatrudnienia w firmie, gdzie po kursie podejmie pracę, ze wskazaniem stanowiska na jakie będzie zatrudnione, powinno być to spójne z tematem wybranego kursu.

4 miejsca na szkolenie z grupy: Spawanie

Warunek: kandydat musi przedstawić deklarację zatrudnienia w firmie, gdzie po kursie podejmie pracę ze wskazaniem stanowiska na jakie będzie zatrudnione, powinno być to spójne z tematem wybranego kursu.

10 miejsc na szkoleniach z grupy: kursy UDT: Wózki jezdniowe lub Żurawie

Warunek : dla żurawi, kandydat musi przedstawić deklarację zatrudnienia w firmie, gdzie po kursie podejmie pracę ze wskazaniem stanowiska na jakie będzie zatrudnione, powinno być to spójne z tematem wybranego kursu, np. Operator żurawia, Operator wózka widłowego.

 

 


 

Zachęcamy do kontaktu!

ATC
ul. Mrągowska 11
60-161 Poznań

tel. 730 730 716
tel. 61 665 88 33

e-mail: atcpoznan@atcgrupa.pl