Jak zostać zawodowym kierowcą TIR’a

Praca zawodowego kierowcy potrafi być bardzo dobrze płatna, a zapotrzebowanie na kierowców sprawia, iż posiadając odpowiednie uprawnienia, nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy w odpowiadającej Tobie firmie. Co zatem należy zrobić, aby móc wykonywać zawód kierowcy zawodowego? Poniżej instrukcja w pigułce 🙂

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.6/5.0
Na podstawie: 44 opinii

Z czym wiąże się praca kierowcy TIRa?

Praca w charakterze kierowcy tira, oprócz stosunkowo wysokich zarobków, daje również szanse na zwiedzenie Polski, a nawet całej Europy! W związku z ciągłym rozwojem logistyki drogowej, popyt na kierowców zawodowych znacznie przewyższa podaż na rynku, dlatego zainwestowanie w uprawnienia kierowcy zawodowego dają niemal pewne zatrudnienie.

Istnieją też oczywiście „ciemna strona” tego zawodu – noclegi i posiłki w kabinie na parkingach, rozłąka z rodziną, często wiele dni poza domem. Każdy indywidualnie musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zarobki kierowcy zawodowego równoważą niedogodności związane z tym zawodem.

Wymagania formalne

W przypadku kierowców zawodowych, prawo jazdy nie jest jedynym wymaganym uprawnieniem. Aby móc kierować TIR’em, musisz posiadać następujące uprawnienia i zaświadczenia:

  1. prawo jazdy kategorii C+E,
  2. świadectwo kwalifikacji zawodowej,
  3. orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania tego zawodu,
  4. orzeczenie psychologiczne,

 

Czym jest i jak zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem niezbędnym do wykonywania pracy kierowcy zawodowego i wydawane jest po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego. Ukończenie kursu jest warunkiem koniecznym uzyskania świadectwa kwalifikacji.

Wyróżnia się cztery rodzaje  świadectwa kwalifikacji zawodowej:

  1. Kwalifikacja wstępna – dla kierowców posiadających prawo jazdy C lub C+E i ukończyli 18 rok życia,
  2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona – dla kierowców posiadających prawo jazdy C lub C+E i ukończyli 21 rok życia,
  3. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – dla kierowców, którzy posiadają uprawnienia do przewozu osób i chcą je uzupełnić o uprawnienia do przewozu rzeczy i nie ukończyli 21 roku życia,
  4. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – dla kierowców, którzy posiadają uprawnienia do przewozu osób i chcą je uzupełnić o uprawnienia do przewozu rzeczy i ukończyli 21 roku życia,

Świadectwa kwalifikacji ważne są przez 5 lat od wydania, po czym należy przejść szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych.

Kurs na świadectwo kwalifikacji zawodowej wieńczy egzamin państwowy zdawany przed komisją.