Odnowienie uprawnień spawacza

wg PN EN ISO 9606-1, 9606-2, 9606-3, 9606-4 przez jednostkę akredytowaną w PCA, Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny w Gliwicach lub PRS.

calendar_today Najbliższy kurs: 23 lipca 2024
credit_card Cena: 600 zł
Co wyróżnia ATC
O egzaminie
Przebieg egzaminu
Najczęstsze pytania

Co wyróżnia odnowienia / przedłużenia certyfikatów spawaczy w ATC

Odnowienia uprawnień spawaczy realizujemy we współpracy z jednostkami: PCA – Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny w Gliwicach, Polskim Rejestrem Statków – PRS, TÜV NORD.  Wymienione jednostki zapewniają rozpoznawalność i uznawalność wydawanych certyfikatów w Unii Europejskiej i w wielu krajach świata.  Egzaminy organizowane są w oparciu o normę PN-EN ISO 9606 arkusze 1 – 4. Odnowienia prowadzimy w naszych spawalniach w Poznaniu, Łodzi, Gostyniu, Nowogardzie, Toruniu, Włocławku.  Na życzenie egzaminy odnawiające kwalifikacje spawaczy organizujemy w zakładach pracy. Masz pytania o zakres uprawnień spawaczy zadzwoń do naszego inżyniera spawalnika t. 730 730 712

 

O odnowieniach / przedłużeniach spawaczy

Chcesz odnowić uprawnienia spawacza dla metod ręcznego spawania, blach i rur spoinami pachwinowymi lub czołowymi? Zapisz się na sprawdzian spawacza w ATC Grupa, sprawdzimy Twoje kwalifikacje! Zgłoszenia przyjmujemy w formule 365-dni osobiście, telefonicznie, on-line.

Sprawdziany robimy w dni powszednie dla metod spawania

MAG 135/P/FW/PB/FM2, MAG 135/P/BW/PF/FM2, MAG 135/T/BW/H L045/FM2,

MIG 131/P/FW/PB/22, MIG 131/P/BW/PF/22, MIG 131/T/BW/H L045/22,

TIG 141/P/FW/PB/FM5, TIG 141/P/BW/PF/FM5, TIG 141/T/BW/H L045/FM5,

MMA 111/P/FW/PB/FM2, MMA 111/P/BW/PF/FM2, MMA 111/T/BW/H L045/FM2,

GAZ 311/P/BW/PF/FM2, GAZ 311/T/BW/H L045/FM2 .

Sprawdzian składa się z części teoretycznej i praktycznej. Przypomnienie wiadomości o spawaniu możesz zrobić w dniu poprzedzającym egzamin, w tym dniu będziesz miał możliwość  wypróbowania urządzenia do spawania podczas egzaminu. W przypadku wątpliwości co do zakresu doboru metody spawania, doboru materiałów nasi technicy służą pomocą.

Pomagamy firmom w wdrażaniu normy PN-EN 1090 lub normy PN-EN ISO 3834. Jeśli szukasz wsparcia w zakresie technologii spawania, opracowywanie WPQR czy WPS, serdecznie zapraszamy.

Zasady egzaminu sprawdzającego

  • 1 godzina, uzgodnienie zakresu egzaminu weryfikującego
  • 1 godzina, egzamin teoretyczny - test
  • 3 godziny wykonanie próbek egzaminacyjnych
  • 2 godziny sprawdzenie wykonanych próbek. Badanie wizualne i badanie przełomu.

Rodzaje odnowień spawacza

Oferujemy przedłużenia uprawnień spawacza w metodach ręcznego spawania:

Przez komisje: Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny GIT.

Możliwy jest egzamin przed komisją z Polski Rejestr Statków – PRS, TÜV NORD, TÜV Thuringen. Dla ostatnich komisji koszt egzaminu należy powiększyć o 400 zł. 

– metoda MIG 131 spawanie drutem topliwym w osłonie gazów obojętnych
– metoda MAG 135 spawanie zwane migomat w osłonie gazów aktywnych
– metoda TIG 141 spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych
– metoda MMA 111 spawanie elektrodą otuloną
– metoda MAG 136 spawanie drutem proszkowym
– metoda GAZ 311 spawanie gazowe płomieniem tlenowo-acetylenowym
– metoda 121 spawanie łukiem krytym
– lutowanie twarde 912

Przebieg egzaminu

Sprawdzian kwalifikacji spawacza złączy pachwinowych blach i rur lub złączy doczołowych blach i rur wszystkimi metodami spawania ręcznego typu MAG (135), MIG (131), TIG (141), MMA (111), GAZ (311). Zakres spawania jak również rodzaj spawanego materiału uzgadniamy w trakcie zgłaszanego zamówienia. Egzamin jest podzielony na część teoretyczną i praktyczną. Wiedzę teoretyczną sprawdzamy na podstawie testu, umiejętności praktyczne sprawdzamy przy stole spawalniczym. Podczas sprawdzianu praktycznego musisz wykonać dwa złącza, jedno podlega ocenie wizualnej, drugie przeznaczone jest do próby łamania gdzie oceniany jest przetop. Egzamin prowadzony jest zgodnie z normom PN-EN ISO 9606. W niektórych przypadkach wykonana próbka poddawana jest badaniom nieniszczącym w niezależnym laboratorium. Stawiamy na elastyczność w organizacji prowadzenia egzaminów  odnawiających uprawnienia spawaczy.

Egzamin teoretyczny

alarm 1 godzina

W tej części otrzymasz od nas arkusz z pytaniami egzaminacyjnymi a w nim 15 pytań do których będziesz miał po 4 odpowiedzi. Twoje zadanie będzie polegać na zaznaczeniu jednej prawidłowej odpowiedzi spośród czterech. Egzamin uznaje się za zaliczony jeżeli prawidłowo wskażesz minimum 11 prawidłowych odpowiedzi.

Egzamin praktyczny

alarm 3 godziny

W trakcie tej części, będziesz musiał wykonać dwie próbki, jedną po drugiej w najtrudniejszych pozycja spawania jakie mają wchodzić zakres Twoich uprawnień. Do Twoich czynności będzie ustawienie źródła prądu spawania zgodnie z WPS em, oczyszczenie i przygotowanie materiału do spawania. Sprawdzenie warunków pracy, wykonanie złącza.

Egzamin ocena/wynik

alarm 1 godzina

Podczas tego etapu, skład komisji egzaminacyjnej dokonuje oceny wizualnej wykonanych próbek. Jedna z próbek jest wybierana do łamania celem uzyskania przełomu. W przełomie z próbki złącza oceniana jest głębokość wtopienia, występujące niezgodności spawalnicze, oceniana jest także strefa wpływu ciepła i towarzyszące jej niezgodności spawalnicze.

Uzyskanie akceptowalnych wyników złączy jest warunkiem pozytywnego zdania egzaminu.

Czas oczekiwania na potwierdzenie kwalifikacji z Instytutu ok. 5 dni. W pozostałych przypadkach minimalny czas oczekiwania to 14 dni.

Zapisz się na kurs

Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów, wraz z cenami oraz liczbą dostępnych miejsc.

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

expand_more

Kurs trwa 143 godziny w wersji stacjonarnej. Jeśli wybierzesz teorię w formie e-learning, to kurs jest krótszy.

expand_more

Kurs odbywa się w godzinach 8:00-16:00, od poniedziałku do piątku (możliwe jest indywidualne odbycie kursu).

expand_more

Kandydat powinien mieć ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe.

expand_more

Kursy rozpoczynamy codziennie.

expand_more

Rozpocznij od metody MAG (135).

expand_more

Aby spawać blachą stalową, musisz przystąpić do kursu metodą MAG (135).

Możesz też skorzystać z poniższego formularza!

To najsprawniejsza forma kontaktu – określ, którego ośrodka dotyczy Twoja sprawa, a wiadomość trafi w odpowiednie ręce 🙂Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak tego nie zrobisz, wysłanie wiadomości przy pomocy formularza nie będzie możliwe (nie musisz podawać numeru telefonu, może to jednak usprawnić naszą komunikację). Podane przez Ciebie dane mogą stanowić Twoje dane osobowe. W takim wypadku administratorem Twoich danych