Nowe przepisy – uprawnienia na koparki jednonaczyniowe [14.05.2022]

Pracujesz w charakterze operatora koparek jednonaczyniowych, zatrudniasz operatorów, prowadzisz firmę szkoleniową, a może rozważasz zdobycie uprawnień operatora? Jeżeli tak, koniecznie zapoznaj się ze zmianami w przepisach BHP przy eksploatacji maszyn roboczych, które swoim zasięgiem objęły również koparki jednonaczyniowe. W tym artykule przedstawiamy zmiany dotyczące stricto koparek jednonaczyniowych.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.4/5.0
Na podstawie: 40 opinii


 

 

Aktualnie obowiązujące przepisy regulujące prace maszyn roboczych i ich operatorów weszły życie z dniem 29 lipca 2020 r. i są określone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Zapisy przytoczonego Rozporządzenia znaleźć można w Dzienniku Ustaw z 2020 roku w pozycji 1461.

Dziennik Ustaw pobrać można stąd – https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000146101.pdf


 

Zmiany dotyczące koparek jednonaczyniowych i ich operatorów

 

Rozporządzenie z dnia 29 lipca 2020 r. wprowadza następujące zmiany w zakresie koparek jednonaczyniowych:

 

1. Zmianie ulega nazwa „Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie” na „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego„.

 

2. Zmianie ulega jednostka charakteryzująca koparki jednonaczyniowe z masy całkowitej na masę eksploatacyjną, przy czym same wartości mas pozostają bez zmian:

 

2. Zmianie ulega wzór książki operatora maszyn roboczych na przedstawiony poniżej

grafika – aktualnie obowiązujący wzór książeczki operatora maszyn roboczych

 

Książka operatora maszyn roboczych przyjmuję formę karty z tworzywa sztucznego charakteryzującą się poniższymi cechami,

  • niewykazującej luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
  • formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm.
  • po obu stronach pokrytej folią zabezpieczającą.

 

Nowa forma Książki Operatora obowiązuje od 28.08.2021 r. – od tego dnia istnieje obowiązek wydawania Książek w formie przedstawionej w załączniku nr 2 do Rozporządzenia.

 

Co najważniejsze, nie istnieje konieczność wymiany Książki Operatora starego typu na nowy – te stare bezterminowo pozostają ważne i uznawane.


 

Klasy koparek określone w Rozporządzeniu

 

W Rozporządzeniu wymienione zostały również maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu. Poniżej wycinek wspomnianego zestawienia, dotyczącego urządzeń z grupy koparek.