Dostępne terminy:

PoczątekGodzina rozpoczęciaMiasto
28.12.202115:00PoznańZapisz się...
27.01.202215:00PoznańZapisz się...
23.02.202215:00PoznańZapisz się...

Szkolenie z zakresu kategorii B uprawnia Cię do poruszania się pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla.

Kurs kategorii B uprawnia do kierowania:
– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
– zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
– zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2
– motorowerem
– czterokołowcem lekkim
– ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;

Kursy kat B teoria e-learning Kursy kat B teoria e-learning_symulator_dachowania

Kursy kat B teoria e-learning_SYMULATOR_ZDERZENIAKursy kat B teoria e-learning_doskonalenie_jazdy

Warunki uczestnictwa

  • skończone 18 lat
  • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku

Liczba godzin

  • Ogółem: 60h
  • Teoria: 30h dla całej grupy (po 45 min.)
  • Praktyka: 30h dla każdej osoby (po 60 min.)

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658832, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Joanna Nowak e-mail: j.nowak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Marlena Hojna e-mail: m.hojna@atcgrupa.pl

Termin rozpoczęcia kursu:
Nabór ciągły – Rozpoczynamy zajęciami teoretycznymi w formie e-learningu następnie zajęcia praktyczne, które ustalamy indywidualnie z każdym kursantem. Kurs trwa ok. 1,5 miesiąca.

Organizacja szkoleń na kursach prawa jazdy w ATC Poznań i Gostyń:

1. Wydanie Profilu kandydata na kierowcę (PKK) – kandydat musi wypełnić wniosek oraz dodatkowo dołączyć:
a. dowód tożsamości;
b. jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem;
c. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
d. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T);
e. kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy);
f. kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
g. kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca;

2. Złożenie wniosku wraz z ww. dokumentami w Oddziale Praw Jazdy:

a. Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu

  • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,
  • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,
  • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter.

Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

b. Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
c. wygenerowanie i przekazanie wnioskodawcy indywidualnego nr PKK niezbędnego do rozpoczęcia kursu w ATC s.c. (Akademii Kierowcy).

3. Zapis i realizacja kursu prawa jazdy w ATC Poznań lub Gostyń:

a. Przedstawienie indywidualnego nr PKK;
b. Dokonanie pierwszej wpłaty za szkolenie;
c. Rozpoczęcie kursu prawa jazdy zajęcia teoretyczne ( możliwość rozpoczęcia zajęć teoretycznych w dniu zgłoszenia na szkolenie . Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu);
d. Ćwiczenia do zajęć teoretycznych oraz zajęcia z pierwszej pomocy odbywają się w siedzibie firmy Poznań lub Gostyń, w wyznaczonych terminach o których kursant jest wcześniej poinformowany;
e. Dokonanie drugiej wpłaty za szkolenie;
f. Rozpoczęcie zajęć praktycznych ( godziny jazd dopasowane są do możliwości czasowych uczestników szkoleń, grafik jazd);
g. Egzamin wewnętrzny z teorii;
h. Egzamin wewnętrzny z praktyki;
i. Dokonanie całościowej zapłaty za szkolenie;
j. Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

4. Zapisy na egzamin państwowy w WORD:
WORD Poznań
WORD Leszno

5. Program – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r.

Kursy kat B teoria e-learning, Kursy kat B teoria e-learning, Kursy kat B teoria e-learning, Kursy kat B teoria e-learning, Kursy kat B teoria e-learning, Kursy kat B teoria e-learning,

Kursy kat B teoria e-learning