Dostępne terminy:

PoczątekGodzina rozpoczęciaMiasto
19.12.202115:00PoznańZapisz się...
25.01.202215:00PoznańZapisz się...

Szkolenie z zakresu kategorii D uprawnia Cię do kierowania autobusem.

Kurs kategorii D uprawnia do kierowania:
– autobusem,
– zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
– ciągnikiem rolniczym,
– pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • 24 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D,
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.
 • prawo jazdy kat. B lub C
 • zajęcia rozpoczać można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku


Ilość godzin na kursie kat. D:

Kat. D po B

 • Liczba godzin szkolenia ogółem: 80h
 • Teoria: 20 h (na grupę) (45 minut)
 • Praktyka: 60 h (na osobę) (60 minut)

Kat. D po C

 • Liczba godzin szkolenia ogółem: 60h
 • Teoria: 20 h (na grupę) (45 minut)
 • Praktyka: 40 h (na osobę) (60 minut)

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658832, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Joanna Nowak e-mail: j.nowak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Termin rozpoczęcia
Nabór ciągły – Rozpoczynamy zajęciami teoretycznymi w formie e-learningu następnie zajęcia praktyczne, które ustalamy indywidualnie z każdym kursantem. Kurs trwa ok. 1,5 miesiąca.

Organizacja szkoleń na kursach prawa jazdy w ATC Poznań i Gostyń:

1. Wydanie Profilu kandydata na kierowcę (PKK) – kandydat musi wypełnić wniosek oraz dodatkowo dołączyć:
a. dowód tożsamości;
b. jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem;
c. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
d. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E);
e. kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy);
f. kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
g. kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca;

2. Złożenie wniosku wraz z ww. dokumentami w Oddziale Praw Jazdy:

a. Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,
 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,
 • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter.

Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej elektronicznej.
b. Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
c. wygenerowanie i przekazanie wnioskodawcy indywidualnego nr PKK niezbędnego do rozpoczęcia kursu w ATC s.c. (Akademii Kierowcy).

3. Zapis i realizacja kursu prawa jazdy w ATC Poznań lub Gostyń:

a. Przedstawienie indywidualnego nr PKK;
b. Dokonanie pierwszej wpłaty za szkolenie;
c. Rozpoczęcie kursu prawa jazdy zajęcia teoretyczne ( możliwość rozpoczęcia zajęć teoretycznych w dniu zgłoszenia na szkolenie . Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu);
d. Ćwiczenia do zajęć teoretycznych oraz zajęcia z pierwszej pomocy odbywają się w siedzibie firmy Poznań lub Gostyń, w wyznaczonych terminach o których kursant jest wcześniej poinformowany;
e. Dokonanie drugiej wpłaty za szkolenie;
f.  Rozpoczęcie zajęć praktycznych ( godziny jazd dopasowane są do możliwości czasowych uczestników szkoleń, grafik jazd);
g. Egzamin wewnętrzny z teorii;
h. Egzamin wewnętrzny z praktyki;
i.  Dokonanie całościowej zapłaty za szkolenie;
j.  Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

4. Zapisy na egzamin państwowy w WORD:

WORD Poznań
WORD Leszno

5. Program – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r.

Kursy kat D teoria e-learning, Kursy kat D teoria e-learning, Kursy kat D teoria e-learning, Kursy kat D teoria e-learning, Kursy kat D teoria e-learning,

Kursy kat D teoria e-learning