Dostępne terminy:

PoczątekGodzina rozpoczęciaMiasto
20.12.202100:00PoznańZapisz się...
20.01.202215:00PoznańZapisz się...
27.02.202200:00PoznańZapisz się...

Szkolenie z zakresu kategorii C+E uprawnia do prowadzenia zespołem pojazdów złożonym z samochodu ciężarowego i przyczepy.

Kurs kategorii C+E uprawnia do kierowania:
– pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy, nie może przekraczać 3,5 t;
– zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E.

Kusy kat CE


Warunki uczestnictwa

  • min. podstawowe wykształcenie
  • badanie lekarskie
  • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku

Liczba godzin

  • Liczba godzin szkolenia ogółem: 25h (60 minut)
  • Praktyka: 25h (60 minut) (na osobę)

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658832, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Joanna Nowak e-mail: j.nowak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Termin rozpoczęcia kursu
Nabór ciągły – Rozpoczynamy zajęciami teoretycznymi w formie e-learningu następnie zajęcia praktyczne, które ustalamy indywidualnie z każdym kursantem. Kurs trwa ok. 1,5 miesiąca.

Organizacja szkoleń na kursach prawa jazdy w ATC Poznań i Gostyń:

1. Wydanie Profilu kandydata na kierowcę (PKK) – kandydat musi wypełnić wniosek oraz dodatkowo dołączyć:
a. dowód tożsamości;
b. jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem;
c. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
d. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E);
e. kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy);
f. kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
g. kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca;

2. Złożenie wniosku wraz z ww. dokumentami w Oddziale Praw Jazdy:

a.Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu

  • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,
  • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,
  • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter.

Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.
b. Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
c. wygenerowanie i przekazanie wnioskodawcy indywidualnego nr PKK niezbędnego do rozpoczęcia kursu w ATC s.c. (Akademii Kierowcy).

3. Zapis i realizacja kursu prawa jazdy w ATC Poznań lub Gostyń:

a. Przedstawienie indywidualnego nr PKK;
b. Dokonanie pierwszej wpłaty za szkolenie;
c. Rozpoczęcie zajęć praktycznych ( godziny jazd dopasowane są do możliwości czasowych uczestników szkoleń, grafik jazd);
d. Egzamin wewnętrzny z praktyki;
e.  Dokonanie całościowej zapłaty za szkolenie;
f.  Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

4. Zapisy na egzamin państwowy w WORD:
WORD Poznań
WORD Leszno

5. Program – Rozporządzenie Ministra Infranstruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r.

 

Kusy kat CE, Kusy kat CE, Kusy kat CE, Kusy kat CE, Kusy kat CE, Kusy kat CE,

Kusy kat CE