Egzamin Państwowy

Pomoc

expand_more

Tak. Egzaminy odbywają się w wybranych miastach w Polsce (m.in. w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu), a przeprowadzają je komisje egzaminacyjne działające przy Instytucie Transportu Samochodowego (ITS). Instytut pisemnie zawiadomi Cię o terminie, miejscu i zakresie egzaminu.

expand_more

Jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, to możesz być zwolniony z egzaminu pisemnego.

Natomiast, jeśli ukończyłeś studia, których program obejmuje część zagadnień wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, to możesz być zwolniony z tych zagadnień, które miałeś na studiach.

W obu przypadkach musisz udokumentować posiadane wykształcenie.

expand_more

Uprawnienia są ważne dożywotnio.

expand_more

Szkolenie daje uprawnienia, które odnawia się co 5 lat.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Należy podejść do egzaminu państwowego. Pozytywnie zdany egzamin pozwoli przedłużyć uprawnienia na kolejne 5 lat.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Należy podejść do egzaminu państwowego. Pozytywnie zdany egzamin pozwoli przedłużyć uprawnienia na kolejne 5 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

expand_more

Należy złożyć wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego. Formularze do pobrania na stronie UDT: www.udt.gov.pl/formularze.

expand_more

Nie, wydajemy zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem MEN. Po kursie czeka Cię egzamin wewnętrzny. Zdanie egzaminu uprawni Cię do obsługi zawiesi hakowych ogólnego przeznaczenia.

expand_more

Uprawnienia wydawane są bezterminowo.

expand_more

Nie, wydajemy zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN. Po zakończonym kursie czeka Cię egzamin wewnętrzny. Zdanie egzaminu uprawni Cię do bezpiecznej wymiany butli gazowych!

expand_more

Uprawnienia wydawane są bezterminowo.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 10 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 10 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 10 lat

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 10 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 10 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 10 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 10 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 10 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 10 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 10 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 10 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 10 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 10 lat.

expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych, np. wykonać rozkładarką rozłożenie warstwy wierzchniej MMA z zachowaniem zadanych parametrów technicznych. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych, np. wykonać przecinarką do nawierzchni dróg cięcie nawierzchni betonowej o zadanych parametrach. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – wykonasz jedno z zadań egzaminacyjnych. Zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych, np. wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej po łuku z zachowaniem zadanych parametrów skrawania. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – wykonasz jedno z zadań egzaminacyjnych, np. wykonanie walcem drogowym zagęszczania nawierzchni drogi na łuku wewnętrznym lub zewnętrznym. Zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych, np. wykonanie prac polegających na równaniu terenu poprzez skrawanie przy jeździe na wprost i po łuku. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych, np.  wykonać spycharką odspajanie gruntu metodą odspajania płaskiego. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – kursant wykonuje jedno z zadań egzaminacyjnych, np. wykonanie spycharką niwelacji wyznaczonego terenu. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – wykonasz jedno z zadań egzaminacyjnych, np. wykop skarpowany. Zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – wykonasz jedno z zadań egzaminacyjnych, np. wykop skarpowany. Zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – wykonasz jedno z zadań egzaminacyjnych, np. wykop skarpowany. Zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – wykonasz jedno z zadań egzaminacyjnych, np. wykop skarpowany. Zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • Egzaminu praktycznego – wykonasz jedno z zadań egzaminacyjnych, np. wykop skarpowany. Zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej.
 • Egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Należy ponownie zdać egzamin.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Marszałkowski.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Aby odnowić uprawnienia, musisz odbyć kursy ADR doskonalące:

 • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

oraz zdać egzaminy.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Marszałkowski.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Należy odbyć kurs ADR doskonalący:

 • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

oraz zdać egzaminy.

expand_more

Tak, uprawnienia są wydawane przez Urząd Marszałkowski.

expand_more

Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat.

expand_more

Należy ponownie odbyć kurs ADR oraz zdać egzamin państwowy.

expand_more

Nie, uprawnienia po kursie spawania eklektycznego wydaje Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

expand_more

Nie, po ukończeniu szkolenia wydajemy nasze zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem MEN.

expand_more

Nie, po ukończeniu szkolenia wydajemy nasze zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem MEN.

expand_more

Po odbyciu szkolenia okresowego kierowca dostaje zielone światło na okres 5 lat.

expand_more

Po odbyciu szkolenia okresowego kierowca dostaje zielone światło na okres 5 lat.

expand_more

Tak, z tym że co 5 lat musisz ponowić badania lekarskie i psychologiczne oraz potwierdzić wykonywanie pracy jako instruktor nauki jazdy.

expand_more

Tak, z tym że co 5 lat musisz ponowić badania lekarskie i psychologiczne oraz potwierdzić wykonywanie pracy jako instruktor nauki jazdy kat. B.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu – pomożemy Tobie dobrać odpowiednie szkolenie, termin oraz sposób finansowania.
Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Infolinia - Poznań
Konsultanci w Poznaniu są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00
E-mail - Poznań
Napisz do naszego poznańskiego oddziału - odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego!
Infolinia - Gostyń
Konsultanci w Gostyniu są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00
E-mail - Gostyń
Napisz do naszego gostyńskiego oddziału - odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego!

Możesz też skorzystać z poniższego formularza!

To najsprawniejsza forma kontaktu – określ, którego ośrodka dotyczy Twoja sprawa, a wiadomość trafi w odpowiednie ręce 🙂Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak tego nie zrobisz, wysłanie wiadomości przy pomocy formularza nie będzie możliwe (nie musisz podawać numeru telefonu, może to jednak usprawnić naszą komunikację). Podane przez Ciebie dane mogą stanowić Twoje dane osobowe. W takim wypadku administratorem Twoich danych