Zapis na kurs

Pomoc

expand_more

Tak, możesz zapisać się na kurs prawa jazdy kategorii B przed ukończeniem 18 lat – kurs można rozpocząć najwcześniej na 3 miesiące przed ukończeniem 18. roku życia. Musisz jednak przedstawić zgodę rodziców/opiekunów prawnych. Do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B, przeprowadzanego w WORD, możesz przystąpić najwcześniej miesiąc przed 18-tymi urodzinami, a prawo jazdy zostanie wydane w dniu, kiedy uzyskasz pełnoletniość.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat powinien mieć ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe.

expand_more

W każdym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania tego zawodu, wykonane w Kolejowej Medycynie Pracy. Ponadto kandydat musi spełnić poniższe wymagania:

 • wykształcenie: co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • zawodowy staż pracy: odbycie przygotowania zawodowego.
expand_more

Kandydat powinien mieć ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe.

expand_more

Tak, możesz. Nie trzeba posiadać innych uprawnień, by rozpocząć kurs cięcia palnikiem plazmowym.

expand_more

Nie musisz posiadać innych uprawnień, by rozpocząć kurs cięcia palnikiem gazowym.

expand_more

Możesz rozpocząć od kursu spawania gazowego rur.

expand_more

Możesz rozpocząć od kursu spawania gazowego blach.

expand_more

Zacznij od kursu spawania MAG (135) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi, a dopiero potem podejdź do egzaminu na spawanie MAG (135) – spawanie blach spoinami czołowymi.

expand_more

Zacznij od kursu spawania MAG (135) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi, następnie zrób kurs na spawanie MAG (135) – spawanie blach spoinami czołowymi, a dopiero po tym rozpocznij kurs spawania MAG (135) – spawanie rur spoinami czołowymi.

expand_more

Rozpocznij od kursu spawania TIG (141) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi. Następnie poznaj tajniki spawania blach spoinami czołowymi, a na końcu odbądź szkolenie ze spawania rur spoinami czołowymi.

expand_more

Rozpocznij od kursu spawania TIG (141) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi.

expand_more

Tak, możesz robić oba kursy jednocześnie.

expand_more

Tak, możesz robić oba kursy jednocześnie.

expand_more

W każdym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania tego zawodu, wykonane w Kolejowej Medycynie Pracy.

Wariant A:

 • wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio: tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B:

 • wykształcenie – co najmniej średnie,
 • zawodowy staż pracy – 2 lata pracy na innym stanowisku kolejowym oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant C:

 • wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • zawodowy staż pracy – 5 lat pracy na stanowisku nastawniczego oraz odbycie przygotowania zawodowego.
expand_more

W każdym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania tego zawodu, wykonane w Kolejowej Medycynie Pracy. Ponadto kandydat na kursanta powinien spełnić poniższe warunki:

 • wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • zawodowy staż pracy- odbycie przygotowania zawodowego.
expand_more

Wariant A:

 1. Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa oraz po uzyskaniu odpowiednio: tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. Zawodowy staż pracy – rok pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B:

 1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe po ukończeniu kształcenia w zawodach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa, po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym.
 2. Zawodowy staż pracy – 2 lata pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant C:

 1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe.
 2. Zawodowy staż pracy – 3 lata pracy przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

W każdym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania tego zawodu, wydane na podstawie badań w Kolejowej Medycynie Pracy.

expand_more

Wariant A:

 • wykształcenie co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, mechaniki, elektryki lub mechatroniki oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • zawodowy staż pracy – rok pracy przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego oraz odbycie przygotowania zawodowego.

W każdym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania tego zawodu, wydane na podstawie badań w Kolejowej Medycynie Pracy.

expand_more

Wariant A:

 • wykształcenie co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych lub ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zawodowy staż pracy – 6 miesięcy pracy na stanowisku manewrowego oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • zawodowy staż pracy – rok pracy na stanowisku manewrowego oraz odbycie przygotowania zawodowego.

W każdym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania tego zawodu, wydane na podstawie badań w Kolejowej Medycynie Pracy.

expand_more

Wariant A:

 • wykształcenie co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych lub ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.

W każdym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania tego zawodu.

expand_more

Wariant A:

 • wykształcenie 1) średnie oraz tytuł zawodowy technika albo 2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika w specjalnościach mechanicznej, elektrycznej lub elektrotechnicznej, związanej z rodzajem trakcji,
 • zawodowy staż pracy – 3 miesiące przy naprawie i utrzymaniu pojazdów kolejowych odpowiedniej trakcji.

Wariant B:

 • wykształcenie: 1) średnie oraz tytuł zawodowy technika albo 2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika lub 3) wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego albo 4) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w specjalnościach mechanicznej, elektrycznej lub elektrotechnicznej,
 • zawodowy staż pracy – 3 miesiące przy naprawie i utrzymaniu pojazdów kolejowych odpowiedniej trakcji.

Wariant C:

 • złożony egzamin kwalifikacyjny na stanowisko pomocnika maszynisty w innym rodzaju trakcji,
 • zawodowy staż pracy – co najmniej 6 miesięcy na stanowisku pomocnika maszynisty w innym rodzaju trakcji,
 • odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant D:

 • złożony egzamin kwalifikacyjny na kierowcę lokomotywy spalinowej do 300 KM,
 • zawodowy staż pracy – co najmniej 1 rok w charakterze kierowcy lokomotywy spalinowej do 300 KM,
 • odbycie przygotowania zawodowego.

W każdym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania tego zawodu.

expand_more

Wariant A:

 • wykształcenie minimum średnie w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, mechaniki, elektroniki lub elektryki oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • zawodowy staż pracy – 6 miesięcy na stanowiskach związanych z utrzymaniem, naprawą lub eksploatacją taboru kolejowego oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Wariant B:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe oraz zawodowy staż pracy – rok na stanowiskach związanych z utrzymaniem, naprawą lub eksploatacją taboru kolejowego oraz odbycie przygotowania zawodowego.

W każdym przypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania tego zawodu.

expand_more

Kandydat powinien mieć ukończone 20 lat oraz wykształcenie minimum zawodowe (wskazane średnie) w kierunkach kolejowych. Musi przedłożyć również zaświadczenie lekarskie.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności. Kandydat musi również posiadać uprawnienia operatora spycharki  kl. III. Istnieje możliwość połączenia kat. III wraz z kat. I w celu uzyskania uprawnień bez ograniczeń.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności. Kandydat musi również posiadać uprawnienia operatora ładowarki kl. III.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

expand_more

Kandydat na operatora maszyn budowlanych musi mieć ukończone 18 lat i minimum wykształcenie podstawowe. Musi przedstawić również aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności. Kandydat musi również posiadać uprawnienia operatora koparki kl. III.

expand_more

Tak, aby w przyszłym roku czynnie prowadzić zajęcia teoretyczne i praktyczne, jako instruktor nauki prawa jazdy, musisz co roku brać udział w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu – pomożemy Tobie dobrać odpowiednie szkolenie, termin oraz sposób finansowania.
Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Infolinia - Poznań
Konsultanci w Poznaniu są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00
E-mail - Poznań
Napisz do naszego poznańskiego oddziału - odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego!
Infolinia - Gostyń
Konsultanci w Gostyniu są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00
E-mail - Gostyń
Napisz do naszego gostyńskiego oddziału - odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego!

Możesz też skorzystać z poniższego formularza!

To najsprawniejsza forma kontaktu – określ, którego ośrodka dotyczy Twoja sprawa, a wiadomość trafi w odpowiednie ręce 🙂Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak tego nie zrobisz, wysłanie wiadomości przy pomocy formularza nie będzie możliwe (nie musisz podawać numeru telefonu, może to jednak usprawnić naszą komunikację). Podane przez Ciebie dane mogą stanowić Twoje dane osobowe. W takim wypadku administratorem Twoich danych