Dostępne terminy:

PoczątekGodzina rozpoczęciaMiasto
13.12.202115:00PoznańZapisz się...

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych (bez klasy).

Opis kursu

Uprawnienie na montażystę rusztowań budowlano-montażowych metalowych, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych (bez klasy). Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym nie tylko zdobędzie potwierdzenie kwalifikacji, ale ponadto uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej karierze zawodowej.

 

 

Uczestnicy

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu,

Szkolenia – Program

Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu montażu rusztowań, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami BHP, użytkowania eksploatacyjnego oraz z wiadomościami z zakresu technologii montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych i budowy rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
Szkolenia odbywają się w siedzibie naszej firmy. Zajęcia teoretyczne (48h) trwają zwykle od godziny 15:00 do 21:00, zajęcia praktyczne (32h) realizujemy w systemie codziennym, w zależności od podziału grupy od 7:00 do 20.00.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.

Program kursu:
1. Użytkowanie eksploatacyjne – 4 godz.
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 6 godz.
3. Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych – 18 godz.
4. Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych – 20 godz.
5. Zajęcia praktyczne – 32 godz.

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658837, 730 730 716
Kontakt: Marta Szymczak, e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 730 730 712 lub 699 712 275
Kontakt: Beata Gaszek,  e-mail: b.gaszek@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
– dostarczyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia operatora z czytelnie wypełnionymi danymi osobowymi oraz podpisem i pieczątką lekarza w punkcie “Orzeczenie lekarskie”,
– wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
– dokonać przedpłaty.

Egzamin

Uprawnienia na wykonywanie pracy montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych wydaje w Polsce Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn, składającego się z:
– egzaminu praktycznego – zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
– egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

Informacje dodatkowe

W Polsce certyfikację uprawnień montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych regulują następujące akty prawne:
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
– Zarządzenie Nr 9/2001 Dyrektora Instytucji Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z dnia 18 października 2001 r. – Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS
w sprawie trybu uzyskiwania uprawnień operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
– Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 192, poz. 1185).
– Program szkoleniowy na podstawie wytycznych z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kurs montażystów rusztowań budowlano montażowych metalowych, Kurs montażystów rusztowań budowlano montażowych metalowych, Kurs montażystów rusztowań budowlano montażowych metalowych,

Kurs montażystów rusztowań budowlano montażowych metalowych