Dostępne terminy:

PoczątekGodzina rozpoczęciaMiasto
01.07.202115:00PoznańZapisz się...
23.08.202115:00PoznańZapisz się...
04.10.202115:00PoznańZapisz się...
13.12.202115:00PoznańZapisz się...

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień.

Kurs operatorów przecinarek nawierzchni dróg zakresie III klasy uprawnień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis kursu

Uprawnienie na operatora przecinarek do nawierzchni dróg klasy III, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako operator przecinarek do nawierzchni dróg. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym nie tylko uzyska potwierdzenie swoich kwalifikacji, ale także zdobędzie cenne doświadczenie procentujące w przyszłej karierze zawodowej.

Uczestnicy

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu.

Szkolenia – Program

Operator przecinarek do nawierzchni dróg III klasy oprócz praktycznych umiejętności związanych z użytkowaniem maszyny musi posiadać także wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonywania zawodu. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomienie uczestników szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi dokumentacji technicznej, BHP oraz z informacjami z zakresu elektrotechniki, technologii robót i budowy przecinarek do nawierzchni dróg.
Szkolenia w naszej firmie trwają około tygodnia. Zajęcia teoretyczne (22h) i praktyczne (14h) odbywają się zwykle popołudniami od godziny 15:00 do 20:00.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.

Program kursu:

1. Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn – 8h
2. Dokumentacja techniczna i użytkowanie – 2h
3. Ogólna budowa i obsługa przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – 4h
4. Technologia robót realizowanych przecinarkami do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – 8h
5. Zajęcia praktyczne – 14 godz.

Zapisy na szkolenie:
ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658837, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758531, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Jakub Stanisławski e-mail: j.stanislawski@atcgrupa.pl 

Aby zapisać się na kurs należy:
– dostarczyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia operatora z czytelnie wypełnionymi danymi osobowymi oraz podpisem i pieczątką lekarza w punkcie “Orzeczenie lekarskie”,
– wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
– dokonać przedpłaty.

Egzamin

Uprawnienia na wykonywanie pracy operatora przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy wydaje w Polsce Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn, składającego się z:
– egzaminu praktycznego – podczas, którego kursant wykonuje nacinanie nawierzchni betonowej lub asfaltowej. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
– egzaminu teoretycznego – trwającego do 45 minut, przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

Informacje dodatkowe

W Polsce certyfikację uprawnień operatora przecinarek do nawierzchni dróg regulują następujące akty prawne:
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
– Zarządzenie Nr 9/2001 Dyrektora Instytucji Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z dnia 18 października 2001 r. – Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS
w sprawie trybu uzyskiwania uprawnień operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
– Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 192, poz. 1185).
– Program szkoleniowy na podstawie wytycznych z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kurs operatorów przecinarek nawierzchni dróg zakresie III klasy uprawnień, Kurs operatorów przecinarek nawierzchni dróg zakresie III klasy uprawnień, Kurs operatorów przecinarek nawierzchni dróg zakresie III klasy uprawnień, Kurs operatorów przecinarek nawierzchni dróg zakresie III klasy uprawnień Kurs operatorów przecinarek nawierzchni dróg zakresie III klasy uprawnień,

Kurs operatorów przecinarek nawierzchni dróg zakresie III klasy uprawnień