Dostępne terminy:

PoczątekGodzina rozpoczęciaMiasto
01.07.202115:00PoznańZapisz się...
23.08.202115:00PoznańZapisz się...
04.10.202115:00PoznańZapisz się...
13.12.202115:00PoznańZapisz się...

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych.

Kurs operatorów wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych zakresie III klasy uprawnień

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis kursu

Uprawnienie na operatora wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych klasy III, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako operator wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych (wszystkie typy). Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym nie tylko zdobędzie potwierdzenie kwalifikacji, ale ponadto uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej karierze zawodowej.

Uczestnicy

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu,
– w przypadku braku stażu – kursant odbędzie w ośrodku dodatkowe szkolenie z zajęć praktycznych.

Szkolenia – Program

Operator wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia maszyny, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu m.in. z zagadnieniami dokumentacji technicznej, technologii robót, BHP oraz z wiadomościami z zakresu elektrotechniki, hydrauliki, silników spalinowych i budowy wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych.
Szkolenia odbywają się w siedzibie naszej firmy. Zajęcia teoretyczne (68h) trwają zwykle od godziny 15:00 do 21:00, zajęcia praktyczne (20h) realizujemy w systemie codziennym, w zależności od podziału grupy od 7:00 do 20.00.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.

Program kursu:
1. Użytkowanie eksploatacyjne – 4 godz.
2. Dokumentacja techniczna – 4 godz.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 8 godz.
4. Podstawy elektrotechniki – 6 godz.
5. Silniki spalinowe – 20 godz.
6. Elementy hydrauliki – 12 godz.
7. Budowa wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych – 8 godz.
8. Technologia robót – 6 godz.
9. Zajęcia praktyczne – 20 godz.

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658837, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758531, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Jakub Stanisławski e-mail: j.stanislawski@atcgrupa.pl 

Aby zapisać się na kurs należy:
– dostarczyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia operatora z czytelnie wypełnionymi danymi osobowymi oraz podpisem i pieczątką lekarza w punkcie “Orzeczenie lekarskie”,
– wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
– dokonać przedpłaty.

 

Informacje dodatkowe

W Polsce certyfikację uprawnień operatora wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych klasy III regulują następujące akty prawne:
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
– Zarządzenie Nr 9/2001 Dyrektora Instytucji Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z dnia 18 października 2001 r. – Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS
w sprawie trybu uzyskiwania uprawnień operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
– Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 192, poz. 1185).

-Program szkoleniowy na podstawie wytycznych z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kurs operatorów wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych zakresie III klasy uprawnień