Dostępne terminy:

PoczątekGodzina rozpoczęciaMiasto
28.12.202116:00PoznańZapisz się...

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje: operator wózków jezdniowych wymiana butli gazowej (II WJO, I WJO).

Opis kursu

PYTANIA TESTOWE Z ODPOWIEDZIAMI

Zaświadczenie uprawniające do wykonywania pracy operatora wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej (II WJO, I WJO), potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii II WJO lub I WJO. Uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne. Uprawnienia operatora wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej swoją ważność będą miały w każdej firmie.

Operator wózków jezdniowych wymiana butli gazowej WJO II Operator wózków jezdniowych wymiana butli gazowej WJO I

Operator wózków jezdniowych wymiana butli gazowej WJO I Operator wózków jezdniowych wymiana butli gazowej WJO I Poznań

Operator wózków jezdniowych wymiana butli gazowej WJO I ATC Operator wózków jezdniowych wymiana butli gazowej WJO I Gostyń

Uczestnicy

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu.

Szkolenia – Program

Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej (II WJO, I WJO) musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu obsługi wózka i wymiany butli gazowej, ale także wiedzę teoretyczną, która jest niezbędna do wykonywania pracy operatora wózka. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z typami stosowanych wózków jezdniowych, ich budową, informacjami dotyczącymi czynności, jakie operator wózka wykonuje podczas swojej pracy oraz wiadomościami z zakresu ładunkoznawstwa i BHP.
Szkolenia w naszej firmie trwają około tygodnia. Zajęcia teoretyczne (24h) i zajęcia praktyczne (10h) odbywają się zwykle od godziny 15:00 do 21:00.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.

Program kursu:
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych – 1 godz.
2. Budowa wózka – 3 godz.
3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy u po pracy z wózkami – 4 godz.
4. Czynności operatora w czasie pracy wózkami – 4 godz.
5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 4 godz.
6. Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 6 godz.
7. Akty prawne i warunki techniczne dozoru technicznego – 2 godz.
8. Zajęcia praktyczne – 10 godz.

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658839, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Romuald Antkowiak e-mail: r.antkowiak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
– wypełnić podanie/zlecenie o przyjęcie na kurs
– dokonać przedpłaty.

Egzamin

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategoriach II WJO, I WJO wydaje w Polsce Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzamin składającego się z:
– egzaminu praktycznego – podczas, którego kursant wykonuje podnoszenie palety, przejazd slalomem między pachołkami, odłożenie palety na regał. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
– egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

Informacje dodatkowe

W Polsce certyfikację uprawnień na wykonywanie pracy operatora wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej (II WJO, I WJO) regulują następujące akty prawne:
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.),
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowych (Dz. U. 2002 Nr 70, poz. 650; Dz. U 2003, Nr 65, poz. 603).

Operator wózków jezdniowych wymiana butli gazowej