Jak wygląda książeczka operatora maszyn roboczych?

Obecny wygląd Książki Operatora Maszyn Roboczych określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. W Rozporządzeniu dokładnie zostało wskazane jaki wygląd ma przybierać i jakie dane zawierać Książka Operatora Maszyn Roboczych.

Tekst Rozporządzenia można odczytać pod tym linkiem.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.7/5.0
Na podstawie: 16 opinii


 

 

Wzór Książki Operatora Maszyn Roboczych

 

Książka operatora maszyn roboczych przyjmuję formę karty z tworzywa sztucznego charakteryzującą się poniższymi cechami,

 • niewykazującej luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
 • formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm.
 • po obu stronach pokrytej folią zabezpieczającą.

 

Nowa forma Książki Operatora obowiązuje od 28.08.2021 r. – od tego dnia istnieje obowiązek wydawania Książek w formie przedstawionej w załączniku nr 2 do Rozporządzenia.

 

Co najważniejsze, nie istnieje konieczność wymiany Książki Operatora starego typu na nowy – te stare bezterminowo pozostają ważne i uznawane.

Grafika – wzór Książki Operatora obowiązujący od 29 lipca 2020 r.


 

W przypadku utraty / zagubienia uprawnień operatora maszyn budowlanych:

 

Należy zgłosić się do IMBiGS celem wydania duplikatu uprawnień, szczegóły procedury znajdują się pod linkiem


 

 

 

Maszyny i urządzenia robocze, które objęte są wpisem w Książce Operatora

 

Poniżej przedstawiamy listę maszyn i urządzeń technicznych, stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, które zgodnie z Rozporządzeniem, wymagają odbycia szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu, a tym samym wpisu w Książce Operatora.

 

Grupa I – maszyny do robót ziemnych

 • Koparki jednonaczyniowe
 • Koparkoładowarki
 • Koparkospycharki
 • Koparki wielonaczyniowe
 • Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
 • Spycharki
 • Równiarki
 • Zgarniarki
 • Ładowarki jednonaczyniowe
 • Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
 • Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
 • Pogłębiarki ssące śródlądowe
 • Palownice
 • Kafary
 • Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
 • Wiertnice do kotwi
 • Wiertnice dla technologii bezwykopowych

 

Grupa II – Maszyny do robót drogowych:

 • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Repavery i remixery
 • Remontery nawierzchni dróg
 • Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
 • Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
 • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
 • Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
 • Maszyny do stabilizacji gruntów
 • Walce drogowe
 • Pilarki mechaniczne do ścinki drzew

 

Grupa III – maszyny różne i inne urządzenia techniczne:

 • Wielozadaniowe nośniki osprzętów
 • Pompy do mieszanki betonowej
 • Podajniki do betonu
 • Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż

 

 

Wzór poprzednio obowiązującej Książki Operatora

 

Zgodnie ze wspomnianym powyżej Rozporządzeniem, do 28.08.2021 r. istniała możliwość wydawania Książki Operatora według poprzednio obowiązujących wytycznych. Od tego dnia jednak jedyną obowiązującą formą dla nowo wydawanych Książek jest ta przytoczona powyżej. Co ważne, Książki wydane według starego standardu bezterminowo zachowują ważność, i nie ma konieczności ich wymiany na nowy format.

Zobacz nasze pozostałe wpisy!

W naszych zasobach znajdziesz odpowiedzi na wiele specjalistycznych pytań oraz obszerne artykuły tworzone przez doświadczonych ekspertów oraz. Zachęcamy do lektury!