Szkolenia z zakresu: Kurs dla kandydatów na instruktora nauki jazdy, Kurs uzupełniający dla instruktorów nauki jazdy, kurs dla kandydatów na instruktora doskonalenia techniki jazdy, warsztaty doskonalenia zawodowego.