ATC Poznań ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań, tel. 616658833

Dofinansowanie do kursów zawodowych
dla firm od 65% do 70%.

Region: Miasto Poznań, powiat poznański, średzki, śremski, obornicki i szamotulski (subregion poznański)
Firmy: mikro, małe, średnie

Opis projektu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji (w tym zielonych kwalifikacji) przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, a także innych pracodawców oraz ich pracowników. W szczególności celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MMŚP oraz u innych pracodawców w zakresie kwalifikacji wpisanych do ZRK, wsparcie firm działających lub planujących działać w obszarach regionalnych i podregionalnych inteligentnych specjalizacji (SMART), pracowników w wieku 50+ oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i ich pracowników. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
Partner projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Okres realizacji projektu: 02.01.2024 – 31.12.2028 rok
Kwota dofinansowania: 67 438 896,00 zł
Całkowita wartość projektu: 96 341 280,00 zł

Jaki jest poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej?

Maksymalna kwota dofinansowanie dla jednej firmy wynosi 40 tyś zł,
Dofinansowanie dla jednego pracownika wynosi 4 tyś zł,
Poziom dofinansowania:
70% dla Samozatrudnionych,
65% dla pozostałych Przedsiębiorców (i ich pracowników),

Dla kogo skierowana jest oferta dofinansowania?

Dla przedsiębiorców oraz ich pracowników, a także innych pracodawców oraz ich pracowników, zlokalizowanych na terenie: Miasto Poznań, powiat poznański, średzki, śremski, obornicki i szamotulski (subregion poznański)
– Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zakłada dostępność wsparcia dla os. niepełnosprawnych i opiekujących się dziećmi.

Jakich szkoleń dotyczy dofinansowanie?

 1. Prawa jazdy kategorii:  C + Kwalifikacja, D + Kwalifikacja,
 2. Maszyn budowlanych (koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walce, inne maszyny),
 3. Spawania (MIG, MAG, TIG, GAZ, E),
 4. Kursy UDT (Konserwator wózki jezdnioweKonserwator suwnicKonserwator podestów, Konserwator żurawie),
 5. Kursy kolejowe (licencja maszynisty),

Jak otrzymać dofinansowanie?

1. Skontaktuj się z nami:

ATC Poznań ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań

Kom: 730730716,  tel: 616658833,

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY

3. Wypełniony formularz prześlij na nasz adres:. e-mail: atcpoznan@atcgrupa.pl

4. Na podstawie wypełnionego formularza prześlemy instrukcję wypełniania wniosku,
3. Wypełnij generator i złóż wniosek w dniu naboru – pomagamy w przygotowaniu formalności,
4. W ciągu najpóźniej 30 dni, otrzymasz informację o statusie złożonego wniosku,
5. W przypadku przyznania dofinansowania do szkoleń, Uczestnik podpisuje umowę z Operatorem,
6. Z chwilą podpisania umowy możemy rozpocząć szkolenia objęte dofinansowaniem zgodnie z umową,
7. Dokonujesz opłaty za szkolenie na podstawie wystawionej faktury przez ATC,
8. Realizujemy szkolenie zgodnie z przyjętym harmonogramem,
9. Przystępujesz do egzaminu,
10. Rozliczenie z operatorem na podstawie dokumentów (ksero uprawnień, kopia faktury, potwierdzenie przelewu, wypełniasz ankietę w BUR) .
11. Otrzymujesz zwrot środków na konto bankowe w ciągu 14 dni

Jakie są korzyści?

• Uzyskujesz kwalifikacja zawodowe przy niskim wkładzie własnym,
• Otrzymasz od nas wsparcie w opracowaniu wniosku i jego rozliczeniu,
• W naszych kursach możesz uczestniczyć korzystając z nowoczesnych technologii komunikacji, wiele zajęć prowadzimy w formie e-learningu, docenisz to oszczędzając czas podróży na dojazdy na kurs projektu.

Co trzeba zrobić by otrzymać dofinansowanie z WARP?

I ETAP – ZNALEZIENIE USŁUGI ROZWOJOWEJ – w bazie usług rozwojowych wyszukaj firmę ATC Grupa,

II ETAP – UMOWA,

 1. Przedsiębiorca, po wybraniu usługi rozwojowej, w Generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej Operatora https://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/uslugi-rozwojowe-dla-twojego-biznesu/informacje-projektowe/, wypełnia i przesyła Formularz zgłoszeniowy.
 1. Operator dokonuje weryfikacji formularza, sporządza umowę wsparcia wraz załącznikami (w tym promesę). Następnie poprzez pocztę elektroniczną wysyła ww. dokumenty do Przedsiębiorcy.
 2. Przedsiębiorca dostarcza do Operatora (tradycyjną pocztą/osobiście/kurierem, itp.) wydrukowane i podpisane ww. dokumenty  (2 egzemplarze).
 1. Operator, po otrzymaniu podpisanej Umowy wsparcia wraz z załącznikami weryfikuje poprawność ww. dokumentów i podpisuje Umowę wsparcia oraz wystawia zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, a następnie papierową wersję ww. umowy (1 egz.) wraz załącznikami odsyła na adres Przedsiębiorcy. Jednocześnie, Operator w BUR nadaje numer ID, uprawniający do zapisu na usługę rozwojową z możliwością dofinansowania.
 2. Przedsiębiorca zapisuje się na usługę rozwojową za pośrednictwem BUR,
  zgodnie z instrukcją BUR (zapis na usługę z profilu uczestnika instytucjonalnego, z dołączeniem Pracownika i numeru ID nadanego przez Operatora do danej umowy wsparcia).

III ETAP – REALIZACJA USŁUGI ROZWOJOWEJ

IV ETAP – OCENA USŁUGI ROZWOJOWEJ I REFUNDACJA

Przedsiębiorca ponosi 100% kosztów za usługę rozwojową ze środków własnych, a następnie składa do Operatora dokumenty niezbędne do rozliczenia, wskazane w Regulaminie projektu.

Opinie absolwentów

Poznaj opinie absolwentów naszych kursów i przekonaj się dlaczego warto nam zaufać! Zadowolenie i pozytywne zdanie naszych kursantów motywują nas do codziennej pracy i ciągłego rozwoju.
chevron_left
chevron_right

Kontakt w sprawie dofinansowania

Zachęcamy do kontaktu – pomożemy Tobie dobrać odpowiednie szkolenie, termin oraz sposób finansowania.
Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Infolinia 1

Dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00

Infolinia 2

Dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00

Infolinia 3

Dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00

Infolinia 4 (telefon komórkowy)

Dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz do nas wiadomość e-mail - odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego