Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej należy obsługa i prowadzenie maszyn do robót nawierzchni kolejowej. Przygotowywanie maszyny do pracy oraz usuwanie typowych uszkodzeń.

 

Opis kursu:

I. Wymagania wstępne:

Kandydat na szkolenie na maszynistę wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej,  powinien posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r.

II. Program przygotowania zawodowego.

 1. Staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne – według programu pracodawcy.
 2. Szkolenie teoretyczne – według programu pracodawcy.
 3. Zajęcia próbne – wykonywanie czynności maszynisty maszyny do robót nawierzchniowych i budowlanych pod nadzorem.

III. Egzamin kwalifikacyjny składa się z:

 1. egzaminu praktycznego
 2. egzaminu teoretycznego:

– części pisemnej

– części ustnej

IV. Szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – według programu  opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks pracy.

Egzamin może być prowadzony w jednej lub kilku z niżej wymienionych specjalności:

 1. maszynista oczyszczarki tłucznia w torze;
 2. maszynista profilarki tłucznia;
 3. maszynista stabilizatora dynamicznego;
 4. maszynista automatycznej podbijarki toru i podbijarki rozjazdów;
 5. maszynista koparki rowów;
 6. maszynista profilarki (ścinarki) ław torowiska;
 7. maszynista żurawia kolejowego;
 8. maszynista zgarniarki tłucznia;
 9. maszynista dźwigu UK;
 10. maszynista wielowrzecionowej zakrętarki śrub stopowych;
 11. maszynista pociągu do wymiany nawierzchni kolejowej;
 12. maszynista pociągu do naprawy podtorza;
 13. maszynista wymieniarki podkładów;
 14. maszynista odśnieżarki torów;
 15. maszynista zgrzewarki szyn w torze;
 16. maszynista pojazdu do inspekcji mostów;
 17. maszynista drezyny pomiarowej;
 18. maszynista pojazdów kolejowych do wykonywania prac przy urządzeniach kolejowej sieci trakcyjnej.

V. Uwagi:

 1. Maszyniści wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej kierujący pojazdem kolejowym po uprzednim przeszkoleniu teoretycznym powinni złożyć dodatkowo egzamin:

a) praktyczny – wykonywanie próbnej jazdy maszyną na wybranym odcinku linii kolejowej dla sprawdzenia umiejętności jazdy oraz znajomości sygnalizacji kolejowej i techniki ruchu kolejowego;

b) teoretyczny:

> część pisemna – opracowanie tematu z zakresu znajomości techniki ruchu kolejowego;

> część ustna – znajomość: polskiej sieci kolejowej oraz wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów.

2.  Maszyniści obsługujący maszyny pozostające pod nadzorem dozoru technicznego powinni uzyskać uprawnienia do obsługi tych maszyn.

3.  Maszyniści obsługujący maszyny energetyczne powinni zdać egzamin ze znajomości zasad eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

VI. Dodatkowo szkolenia odbywają się na stanowiska operatorów lekkich maszyn do robót w torach, takich jak:

 1. zakrętarki – spalinowe, elektryczne, hydrauliczne;
 2. wiertarki – do szyn oraz do podkładów;
 3. podbijaki torowe – spalinowe, udarowe;
 4. piły do cięcia szyn;
 5. piły łańcuchowe;
 6. podkrzesywarki;
 7. kosy spalinowe;
 8. agregaty – prądotwórcze, hudrauliczne;
 9. opryskiwacze spalinowe;
 10. zagęszczarki i ubijaki gruntu.

Osoby do kontaktu:

Romuald Antkowiak, e-mail r.antkowiak@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 30, 884 882 421

Izabela Mejza, e-mail i.mejza@atcgrupa.pl
tel. 61 665 88 39

Kursy maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn kolejowych, Kursy maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn kolejowych,

Kursy maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn kolejowych