Dostępne terminy:

PoczątekGodzina rozpoczęciaMiasto
13.12.202115:00PoznańZapisz się...
03.02.202215:00PoznańZapisz się...

 

Kurs dla osób chcących uzyskać kwalifikacje operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień (do 25t masy własnej).

Kurs operatorów koparki jednonaczyniowej zakresie III klasy

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis kursu

Uprawnienie na operatora koparki jednonaczyniowej klasy III, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako operator koparki. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym nie tylko zdobędzie potwierdzenie kwalifikacji, ale ponadto uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej karierze zawodowej.

Uczestnicy

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie co najmniej podstawowe,

Szkolenia – Program

Operator koparki jednonaczyniowej musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia maszyny, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami zgodnym z programem nauczania na dany rodzaj maszyny budowlanej.
Szkolenia w naszej firmie odbywają się przez około 5 tygodni. Zajęcia teoretyczne (116h) trwają zwykle od godziny 15:00 do 21:00, zajęcia praktyczne (86h, w tym 26h wstępnego instruktażu dla osób nie posiadających stażu przy obsłudze koparki jednonaczyniowej) realizujemy w systemie codziennym, w zależności od podziału grupy od 7:00 do 20.00.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.

Program kursu:
1. Użytkowanie eksploatacyjne – 8 godz.
2. Dokumentacja techniczna – 8 godz.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 8 godz.
4. Podstawy elektrotechniki – 8 godz.
5. Silniki spalinowe – 16 godz.
6. Elementy hydrauliki – 16 godz.
7. Budowa koparki jednonaczyniowej – 32 godz.
8. Technologia robót – 20 godz.
9. Zajęcia praktyczne – 86 godz

Zapisy na szkolenie:
ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658837, 730 730 716
Osoby do kontaktu: Marta Szymczak, e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak, e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
– dostarczyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia operatora z czytelnie wypełnionymi danymi osobowymi oraz podpisem i pieczątką lekarza w punkcie “Orzeczenie lekarskie”,
– wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
– dokonać przedpłaty.

Egzamin

Uprawnienia na wykonywanie pracy operatora koparek jednonaczyniowych w zakresie III klasy wydaje w Polsce Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn, składającego się z:
– egzaminu praktycznego – zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
– egzaminu teoretycznego – trwającego do 45 minut, przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

Informacje dodatkowe

W Polsce certyfikację uprawnień operatora koparek jednonaczyniowych klasy III regulują następujące akty prawne:
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
– Zarządzenie Nr 9/2001 Dyrektora Instytucji Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z dnia 18 października 2001 r. – Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS
w sprawie trybu uzyskiwania uprawnień operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
– Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 192, poz. 1185).
– Program szkoleniowy na podstawie wytycznych z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kurs operatorów koparki jednonaczyniowej zakresie III klasy, Kurs operatorów koparki jednonaczyniowej zakresie III klasy, Kurs operatorów koparki jednonaczyniowej zakresie III klasy,

Kurs operatorów koparki jednonaczyniowej zakresie III klasy