LINK DO ZAJĘĆ O TEMATYCE UDT W CZASIE RZECZYWISTYM

POZNAŃ:  meet.jit.si/atcudt  GOSTYŃ:  meet.jit.si/atcudtg

Wystarczy kliknąć w powyższy link i zostaniecie Państwo przekierowani do sali w której prowadzone są zajęcia o tematyce UDT/wózków, przez wykładowców ATC Grupa. Warunkiem poprawnego uczestnictwa w zajęciach jest wpisanie swojego Imienia i Nazwiska oraz zezwolenie na udostępnienie aplikacji mikrofonu i kamery. W przypadku kłopotów z logowaniem lub połączeniem proszę o kontakt z kol. Romualdem Antkowiak t. +48 607 845 318

Szanowni Państwo, dodatkowo pragniemy udostępnić opracowane odpowiedzi do pytań testowych przygotowujących do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Poniżej przedstawiamy moduły niezbędne do zaliczenia egzaminu teoretycznego.

Moduł ogólny jest modułem wspólnym dla wszystkich specjalności.

W celu zdania egzaminu z np. podestów należy opanować pytania testowe z modułu ogólnego + moduł podesty przejezdne.

Warunki egzaminu: w dniu egzaminu należy mieć przy sobie dowód tożsamości, czas trwania egzaminu teoretycznego – 30 minut. Test składa się z 15 pytań, każde pytanie ma 4 odpowiedzi, spośród których jedna jest prawidłowa. Egzamin teoretyczny uważa się za zaliczony, jeżeli są zaznaczone prawidłowo minimum 11 odpowiedzi. Przykład wypełniania arkusza odpowiedzi.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu, należy udzielić odpowiedzi na jedno z pytań, patrz pytania i odpowiedzi do części praktycznej. Zestawy pytań do części praktycznej z  wózków podnośnikowych, suwnic, żurawi HDS, podestów wolnobieżnych, żurawi samojezdnych, podestów wiszących, wciągarek. Udzielając prawidłowej odpowiedzi można przystąpić do części praktycznej, patrz film. Pozytywne zaliczenie obydwu części kończy egzamin. Czas oczekiwania na uprawnienia to ok. 1 miesiąc od chwili zdania egzaminu. INSTRUKCJA OBSŁUGI PODESTU EGZAMINACYJNEGO.

 1. Testy dla konserwatorów – UTB

 2. Test ogólny dla wszystkich urządzeń – część 1

 3. Wózki wszystkie typy – część 2

 4. Podesty ruchome przejezdne – część 2

 5. Podesty ruchome masztowe – część 2

 6. Podesty ruchome wiszące – część 2

 7. Podesty ruchome stacjonarne – część 2

 8. Żurawie przenośne – HDS – część 2

 9. Żurawie wieżowe – część 2

 10. Żurawie samojezdne – część 2

 11. Żurawie stacjonarne – część 2

 12. Żurawie szynowe – część 2

 13. Suwnice wszystkie typy – część 2

 14. Wciągniki, wciągarki – część 2

 15. Wyciągi towarowe – część 2

 16. Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne – część 2

 17. Układnice – część 2