Szanowni Państwo!!!

Przekazujemy na Państwa ręce opracowane odpowiedzi do pytań testowych przygotowujących do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Poniżej przedstawiamy moduły niezbędne do zaliczenia egzaminu teoretycznego.

Moduł ogólny jest modułem wspólnym dla wszystkich specjalności.

W celu zdania egzaminu z np. podestów należy opanować pytania testowe z modułu ogólnego + moduł podesty przejezdne.

Warunki egzaminu: w dniu egzaminu należy mieć przy sobie dowód tożsamości, czas trwania egzaminu teoretycznego – 30 minut. Test składa się z 15 pytań, każde pytanie ma 4 odpowiedzi, spośród których jedna jest prawidłowa. Egzamin teoretyczny uważa się za zaliczony, jeżeli są zaznaczone prawidłowe minimum 11 odpowiedzi.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu,  można przystąpić do części praktycznej. Pozytywne zaliczenie obydwu części kończy egzamin. Czas oczekiwania na uprawnienia to ok. 1 miesiąca od chwili zdania egzaminu.

 1. Testy dla konserwatorów – UTB

 2. Ogólny dla wszystkich urządzeń – część 1

 3. Wózki wszystkie typy – część 2

 4. Podesty ruchome przejezdne – część 2

 5. Podesty ruchome stacjonarne – część 2

 6. Żurawie przenośne – HDS – część 2

 7. Żurawie wieżowe – część 2

 8. Żurawie samojezdne – część 2

 9. Suwnice wszystkie typy – część 2

 10. Wciągniki, wciągarki – część 2

 11. Wyciągi towarowe – część 2

 12. Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne – część 2