Pomagamy napisać wniosek o:

Dofinansowanie 89% do szkoleń z oferty
ATC GRUPA
na kursy zawodowe
dla osób dorosłych.

Grupa docelowa: osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe, pracujące lub uczące się w województwie wielkopolskim

Opis projektu:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. realizują projekt pt. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” nazwany Rozwój z dotacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych, Umowa o dofinansowanie nr: RPWP.08.03.02-30-0007/22-00.

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 30.11.2023
Wartość projektu: 10.000.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 9.000.000,00 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 8.500.000,00 PLN

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez 2094 osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe, pracujące lub uczące się w województwie wielkopolskim.

Dla kogo skierowana jest oferta dofinansowania?

 • o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku 18 lat zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie województwa wielkopolskiego,
 • poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej do 89% kosztów,
 • wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 4.500,00 zł netto na jednego Uczestnika Projektu,
 • każdy uczestnik może skorzystać z maksymalnie z dwóch usług rozwojowy,

Co trzeba zrobić by otrzymać dofinansowanie?

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie określonym przez operatora,
 2. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do instytucji, w przypadku:
  1. Uczestników Projektu mieszkający na obszarze Wielkopolski, na którym za realizację Projektu odpowiedzialna jest WARP Sp. z o.o., składają Formularz zgłoszeniowy w Generatorze wniosków – aplikacji, która umożliwi sprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.
  2. Uczestnicy Projektu mieszkający na obszarze Wielkopolski, na którym za realizację Projektu odpowiedzialna jest ARR S.A. w Koninie składają Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej.
  3. Uczestnicy Projektu mieszkający na obszarze Wielkopolski, na którym za realizację Projektu odpowiedzialna jest Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. składają Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej.
 3. Konieczność potwierdzenia złożonego formularza,
 4. Podpisanie umowy z operatorem i zapisanie się na usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych,

PODZIAŁ TERYTORIALNY
WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizację Projektu na obszarze następujących powiatów: m. Poznań, m. Leszno, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gostyński, grodziski, kościański, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, leszczyński, pilski, poznański, rawicki, szamotulski, śremski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski.

ARR S.A. w Koninie odpowiedzialna jest za realizację Projektu na obszarze następujących powiatów: m. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński.

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odpowiedzialne jest za realizację Projektu na obszarze następujących powiatów: m. Kalisz, jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, średzki.

Jakich szkoleń dotyczy dofinansowanie?

Wszystkich z naszej oferty! W szczególności polecamy.

 1. Kursy dla operatorów KOPAREK,  KOPARKOŁADOWAREK,  RUSZTOWANIA  i  inne
 2. Kursy spawania zakończone sprawdzeniem kwalifikacji zgodnie z normą PN EN ISO 9606, MAG, MIGTIGEGAZ,
 3. Kursy obsługi i konserwacji urządzeń podlegających dozorowi UDT, wózki widłowe, zwyżki, dźwigi, żurawie.
 4. Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii C lub kategorii D,
 5. Prawa jazdy kategorii C, kategorii C+E lub kategorii D,
 6. Kursy energetyczne (G1 Elektryczne, G2 Cieplne, G3 Gazowe).
 7. Kursy kolejowe Licencja Maszynisty, Maszyny dwudrogowe

Jak otrzymać dofinansowanie?

 1. Skontaktuj się z nami:  Tel: 730730716 ATC Poznań
 2. Można odwiedzić nas w jednej z naszych placówek. Na spotkaniu wówczas wypełniamy niezbędne dokumenty,
 3. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Operatora w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 4. W ciągu najpóźniej 30 dni, otrzymasz informację o statusie złożonego wniosku,
 5. W przypadku przyznania dofinansowania do szkoleń, Uczestnik podpisuje umowę z Operatorem,
 6. Z chwilą podpisania umowy możemy rozpocząć szkolenia objęte dofinansowaniem zgodnie z umową,
 7. Dokonujesz opłaty za szkolenie na podstawie wystawionej faktury przez ATC,
 8. Realizujemy szkolenie zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 9. Przystępujesz do egzaminu,
 10. Rozliczenie z operatorem na podstawie dokumentów (ksero uprawnień, kopia faktury, potwierdzenie przelewu, wypełniasz ankietę w BUR) .
 11. Otrzymujesz zwrot środków na konto bankowe w ciągu 14 dni,

Jakie są korzyści?

 • Uzyskujesz kwalifikacja zawodowe przy niskim wkładzie własnym do 11% wartości szkolenia,
 • Otrzymasz od nas wsparcie w opracowaniu wniosku i jego rozliczeniu,
 • W naszych kursach możesz uczestniczyć korzystając z nowoczesnych technologii komunikacji, wiele zajęć prowadzimy w formie e-learningu, docenisz to oszczędzając czas podróży na dojazdy na kurs.

Kontakt?

ATC Poznań
ul. Mrągowska 11
60-161 Poznań
Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 16:00
e-mail:atcpoznan@atcgrupa.pl
tel:616658833
kom:730730716

www.atcgrupa.pl

Opinie absolwentów

Poznaj opinie absolwentów naszych kursów i przekonaj się dlaczego warto nam zaufać! Zadowolenie i pozytywne zdanie naszych kursantów motywują nas do codziennej pracy i ciągłego rozwoju.
chevron_left
chevron_right

Kontakt w sprawie dofinansowania

Zachęcamy do kontaktu – pomożemy Tobie dobrać odpowiednie szkolenie, termin oraz sposób finansowania.
Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Infolinia 1

Dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00

Infolinia 2

Dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00

Infolinia 3

Dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00

Infolinia 4 (telefon komórkowy)

Dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz do nas wiadomość e-mail - odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego